medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Metodebeskrivelse for Radiolytting fordelt på radiokanaler

Statistisk sentralbyrå gjennomførte kultur- og mediebruksundersøkelser i 1991, 1992 og 1994. F.o.m. 1995 ble mediedelen av undersøkelsene videreført årlig under navnet Norsk mediebarometer. Kulturdelen videreføres som Norsk kulturbarometer.

Undersøkelsene gjennomføres som intervjuundersøkelser, med fordeling av intervjuene på alle ukedager og på fire perioder i året: mars, juni, september og desember. Dette gjøres for at svarene kunne gi et representativt bilde av mediebruk på årsbasis.

Spørsmålene om mediebruk gjelder dagen før intervjuet fant sted. I 1999 ble spørsmålene knyttet til bruk av radio og TV endret, noe som kan medføre en økning i brukertallene.

Utvalg:
Undersøkelsene er gjennomført blant utvalg som er representative for hele den norske befolkningen 9-79 år. Utvalgsstørrelsen er på ca 2000 personer. Fordelinger på utdanning og yrke omfatter bare aldergruppen 16-79 år.

Ytterligere dokumentasjon: Se SSBs nettsider med artikler og rapporter om Norsk mediebarometer.