medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Metodebeskrivelse for Netto reklameomsetning i norske medier

IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - utarbeider statistikk basert på nettotall, dvs. tall som tar utgangspunkt i reell omsetning av reklame i mediene etter at alle rabatter er trukket fra.

IRM mottar innrapporteringer fra medieaktører i ulike brasjer med opplysninger om fakturert reklamesalg (uten merverdiavgift, produksjonskostnader og provisjon) i en gitt periode. I visse tilfeller anslår IRM verdien av reklameinntektene.

Datagrunnlaget

Dagspresse: Innsamlet materiale fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Innstikk: Statistikk fra MBL og Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen).

Gratisaviser: Innsamlet materiale fra 21 aktører.

Fagpresse: Omsetning og vekst basert på innsamlet materiale fra Fagpressen.

Trykte kataloger: Eniro.

Direktereklame, uadressert: Posten, Norpost, Skjetten Sportsklubb.

Direktereklame, adressert: Posten, Mediapost, Skjetten Sportsklubb.

TV: De kommersielle TV-kanalene, inklusive lokal-TV.

Radio: Innsamlet materiale fra radiobransjen.

Kino: Innsamlet materiale fra Capa og Media Direct.

Internett: Fra INMA og MBL/Nettforum.

Utendørsreklame: Clear Channel, JCDecaux, Screen og Cart.


Du kan lese mer om reklamestatistikk i medienorges nyhetsbrev "Medieøkonomi - tall og kilder".

Kilde: IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik