medienorge

Metodebeskrivelse for Tilgang til nettbrett

InterBuss

Kantar TNS har siden 1995 samlet inn data om nordmenns bruk av Internett og digital medieteknologi gjennom den kvartalsvise undersøkelsen InterBuss. Denne intervjuundersøkelsen, som gjennomføres via Internett, består av fem delundersøkelser eller moduler: tilgang og oppkobling, sosiale medier, e-handel, søk og e-post samt mobil. Ikke alle modulene gjennomføres hvert kvartal. Resultatene fra InterBuss rapporteres fire ganger i året. Fra disse kvartalsvise rapporteringene henter medienorge tall for tilgang til smarttelefoner og mediebrett.

Metode: Tallene fra InterBuss er representative for den norske internettbefolkningen, dvs. de som har tilgang til Internett, og er 15 år og eldre. Utspørringen gjennomføres via Internett, blant et representativt utvalg på ca. 1000 respondenter. Utvalget trekkes tilfeldig fra GallupPanelet, et panel på ca. 50.000 personer som har sagt seg villig til å svare på undersøkelser via e-post. Panelet er i hovedsak rekruttert via telefon, og det er ingen selvrekruttering. Selve utspørringen i InterBuss skjer ved at respondentene mottar en e-post med link til et online spørreskjema.

Ettersom undersøkelsen gjelder for internettbefolkningen, er tallene i InterBuss noe høyere enn om man regner blant befolkningen som helhet. I overkant av 90 prosent av den norske befolkningen har tilgang til Internett. Andelen var 94 prosent per november 2013, ifølge Kantar TNS