Visste du at den mobile datatrafikken er firedoblet på fire år?

Datatrafikken via mobilabonnement var på over 260 millioner gigabyte i 2019. Det er en firedobling sammenlignet med 2015.
SNARVEI TIL STATISTIKKENE
Velg medium Avis, bøker, fagpresse, film...
Velg aspekt Innhold, bruk, struktur, økonomi...
Velg stikkord Mest brukte stikkord
Søk Let i våre sider via Google
follow us on twitter
 
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har mer enn doblet omsetningen sin på få år, og er nå den tredje største forlagsgruppen i Norge - med Aschehoug på fjerdeplass. Årsaken til den enorme veksten er alle oppkjøpene forlagshuset har gjort: Mer enn 20 selskap er kjøpt opp siden Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke startet Fagbokforlaget i 1992. Aschehougs omsetning inkluderer ikke inntektene i Norli Libris, siden bokhandelkjeden eies i fellesskap med Norgesgruppen. For Gyldendal utgjør bokhandelkjeden Ark en stor del av omsetningen, og siden Gyldendal eier hele Ark kan forlagshuset inkludere alle inntektene. Gyldendal og Aschehoug eier også en rekke selskaper sammen, men siden disse er felleseid, kan ikke inntektene tas med i omsetningen hos noen av de to. Cappelen Damms bokhandelkjede Tanum opphørte fra 2015 som eget selskap og ble en del av Cappelen Damm AS. (07/12/2016)
 
Norskandelen av inntektene fra musikkstrømming økte klart i 2015 - fra 19 prosent i 2014 til 23 prosent i 2015 - viser musikktallene fra den norske avdelingen av IFPI (International Federation of the Phonografic Industry). Det betyr at norske artister står for nesten en fjerdedel av strømmeinntektene i Norge, og det selv om Kygo regnes som utenlandsk fordi han har kontrakt med Sony Music International. Samtidig økte strømmeomsetningen totalt. Norskandelen av den fysiske delen av musikksalget - fra CD og vinyl - er enda høyere. (16/11/2016)
 
Tiden da NRK og TV 2 var hovedkildene til sport på TV er snart over. Den nye sportskjempen Discovery har sikret seg både sommer- og vinter-OL frem til 2024, og har fra neste sesong tatt over norsk fotball fra TV 2. I tillegg mister TV 2 EM-kampene i håndball til Viasat. TV 2 står igjen med bl.a. Premier League, håndball-VM og Tour de France, og skal samarbeide med NRK om å vise VM og EM i fotball de kommende årene. I medienorges oversikt over sportsrettigheter kan du også se hvem som har kjøpt rettighetene i andre sportsgrener de neste årene. (02/11/2016)
 
Oversikten over de største mediekonsernene etter omsetning i Norge i 2015, viser at Scibsted fortsatt topper listen, selv om omsetningen i Norge har gått noe ned. Et tydelig trekk ved utviklingen er at omsetningen i konsern med utspring i trykte medier går ned. Unntaket er bokbransjen, der digitale plattformer ennå ikke gjør store innhogg. Konsern med TV som hovedtyngde gjør det foreløpig bra. Det gjelder også sistemann på listen, amerikanske Discovery Communications. Nedgangen i omsetning i 2015 skyldes salget av radiokanalene Radio Norge og Radio 1. Med Discoverys kjøp av TVNorge i 2012 kom en kjempe inn på det norske mediemarkedet. Discovery-konsernets totalomsetning er mer enn tre ganger så stor som Schibsteds. Dette har også konkurrentene i TV-markedet fått merke, når stadig flere attraktive sportsrettigheter havner hos Discovery. (06/10/2016)
 
I brukertallene for norske mediehus våren 2016 gjør NRK et hopp i aldersgruppen 12-19 år. I andre aldersgrupper er brukertallene stabile eller går litt tilbake. Det er naturlig å tenke seg at det er andre sesong av den populære ungdomsserien Skam som er årsaken. Dette stemmer også med NRKs brukertall for ulike mediekanaler: NRK på mobil går opp, mens lineær-TV går ned. Skam ble først og fremst promotert på mobil/nett, med småsnutter som ble sluppet gjennom hele uken, før hele episoder ble vist på TV og nett ved ukeslutt. Også MTG går fram blant 12-19-åringer. Der er det trolig realityserien Paradise Hotel som spiller inn, siden den også har hatt suksess blant unge seere. Andre mediehus står enten stille eller går tilbake i denne aldersgruppen. Mediekonsernet Schibsted har tilbakegang blant de over 60, men det skyldes antakeligvis en metodeendring når det gjelder hvordan utdanning skal telle i resultatet av undersøkelsen. (22/09/2016)
 
For første gang har Nasjonalbiblioteket publisert tall for nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek. I løpet av 2015 ble det gjort 462 499 nedlastinger av e-bøker, hvorav av bøker for barn utgjorde rundt 16 prosent. Det kan høres mye ut, men til sammenligning ble det samme år registrert nærmere 17 millioner utlån av «gammeldagse» bøker. Ellers viser tallene at barn låner flere bøker, mens voksne låner færre. Også antall lånte videoer går ned, selv om videobestanden på folkebibliotekene stadig øker. (08/09/2016)
 
Mens over 90 prosent av befolkningen mellom 12 og 39 år bruker mobilen til medieinnhold, er andelen blant personer på 60 år pluss bare 33 prosent. Dette er likevel en klar økning sammenlignet med for ett år siden, da andelen bare var 26 prosent. Andre tall fra TNS Gallup viser at veksten på mobil har stoppet opp for aviser som VG og Dagbladet. Nettavisen går klart tilbake, mens regionaviser som Bergens Tidende har økt trafikken. (23/06/2016)
 
Oversikten over de største aviseierne i 2015 viser at Schibsted fortsatt kontrollerer vel en fjerdedel av avisopplaget i Norge. Amedias andel av opplaget har gått litt ned, etter at konsernet solgte fire aviser i 2015. Tre av dem ble overtatt av Polaris Media, som er eneste eier med en økning i det samlede opplaget. Eierskap går på kryss og tvers i norsk avisbransje: Polaris' største eier er Schibsted, mens nummer to er NWT Media AS, som igjen har eierinteresser i Schibsted. (10/06/2016)
 
Tall fra Sigurd Høsts rapport om norske aviser, Avisåret 2015, viser at mange fådagersaviser har økt satsingen på nett. Fådagersaviser er aviser som kommer ut 1-3 ganger per uke. De aller fleste er mindre lokalaviser, med noen få unntak på nasjonalt nivå. Rapporten viser at antall fådagersaviser som tilbyr oppdaterte nyheter på nett har økt med 24 aviser i 2015. Samtidig har det totale antallet aviser som har innført betalingsløsning økt med 70. Utviklingen gjenspeiler blant annet Amedias fokus på digital utvikling. (02/06/2016)
 
Vi er stadig mer på Internett via mobilen, viser de siste tallene fra Nkom (tidligere Post- og teletilsynet). Blant annet er stadig flere av mobilabonnementene registrert med datatrafikk. I 2015 ble det registrert databruk knyttet til hele 82 prosent av vanlige mobilabonnement, og datatrafikken fra mobil har nesten doblet seg fra 2014 til 2015. (26/05/2016)
 
Statistisk sentralbyrås årlige medieundersøkelse, Norsk mediebarometer, viser hvilke typer medieinnhold og redaksjonelle tilbud internettbrukere benytter seg av en gjennomsnittdag. Blant nettbrukere i aldersgruppen 9 til 15 år brukte halvparten internett til å spille spill i 2015, mens 44 prosent brukte Facebook. Det er ungdommer mellom 16 og 24 år som har den høyeste Facebook-bruken. Hele 93 prosent brukte Facebook en gjennomsnittsdag. Blant nettbrukere over 67 år leser syv av ti nyheter på nett. medienorge publiserer også tall for internettbruk knyttet til kommunikasjonstjenester og netthandel. (19/05/2016)
 
Andelen norske kinogåere har holdt seg stabil i mange år, og nordmenn ser i snitt 2,3 kinofilmer hvert år. Tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino viser at det er særlig norske og amerikanske filmer som trekker de store publikumsmassene. Europeiske filmer hadde en andel av besøket på kun 12 prosent i 2015, mens 26 prosent av premierefilmene var europeiske. Norske og amerikanske filmer hadde en andel av besøket på henholdsvis 21 og 63 prosent. Hele 65 prosent av billettinntektene gikk til amerikansk film. (10/05/2016)
 
Lesing av tegneserier i papirutgave er halvert siden 2010, og lesingen går særlig nedover blant de unge, viser tall fra Norsk mediebarometer. Blant tenåringer mellom 13 og 15 år oppgav kun fire prosent å ha lest tegneserier en gjennomsnittsdag i 2015, mens tallet var 15 prosent i 2010. Barn mellom 9 og 12 år utgjør den største lesergruppen, men også denne aldersgruppen leser stadig mindre: bare 16 prosent leste tegneserier en gjennomsnittsdag i 2015, mot 26 prosent i 2010. (28/04/2016)
 
Tre fjerdedeler av Norges befolkning hadde tilgang til nettbrett i 2015, viser undersøkelsen Norsk mediebarometer. I aldersgruppen 67 til 79 år har nå halvparten nettbrett-tilgang. Det er fem ganger så mange som i 2012. Også tilgang til smarttelefon følger samme trend. Blant den eldste aldersgruppen har 46 prosent tilgang til smarttelefon, mot 10 prosent i 2012. (25/04/2016)
 
79 prosent av videobrukerne i aldersgruppen 16-24 år har sett på strømmet video som de har betalt for, viser tall fra Norsk mediebarometer 2015. Dette tilsvarer en andel på 32 prosent i hele aldergruppen. I samme aldersgruppe er nå bruk av leie- eller kjøpefilm på fysiske formater som DVD og BluRay nede i 6 prosent (blant de som har sett video en gjennomsnittsdag). Blant 9-15-åringer som ser på video, er det 7 av 10 som ser strømmet, betalt innhold. (21/04/2016)
 
Resultatene fra Norsk mediebarometer 2015 viser at flere har abonnement på nettavis enn for ett år siden. Samtidig går andelen som abonnerer på papiravis ned. Noe av økningen for nettavisabonnement kan skyldes avisenes overgang til komplettløsninger, hvor de som abonnerer på papiravisen får nettavisen med på kjøpet. Som for papiravis, er det blant de med høyere utdanning vi finner den største andelen abonnenter. Samtidig er det vanligst å abonnere på nettavis blant de som bor i by, mens det motsatte gjelder papiravisen: Det er vanligere å holde papiravis i spredtbygde strøk enn i byene. Det siste kan ha sammenheng med at små lokalaviser har satset mindre på digitale plattformer enn de større avisene. (20/04/2016)
 
Mediehusrapporten for siste kvartal av 2015 viser at det nå for første gang er litt flere som bruker NRKs nett-TV enn selskapets tekst-TV. Dermed lever nye og gamle medier ennå side om side. Ellers viser mediehustallene at det fortsatt er NRK og Schibsted som når flest nordmenn med en daglig dekning på 86 % og 74 %, men da er Yr inkludert for NRK og Finn for Schibsted. Størst nedgang i 2014 og 2015 har konsernene Discovery og MTG, men Discoverys dekningsfall kan delvis forklares med salget av Radio Norge og lokalradiokanaler sommeren 2015. For MTG er det særlig de yngre brukerne som ser ut til å forsvinne. En viktig faktor her er at tilbud på nett ikke er med i målingene for Discovery og MTG. Når unge mediebrukere bytter til disse selskapenes nett-TV vil det bare komme fram som en nedgang i daglig dekning. (13/04/2016)
 
På medienorges nettsider finner du nå en ny oversikt som viser utviklingen i omsetning i noen av de største mediekonsernene i Norge. Oversikten går fra 2008 og framover og skiller mellom konsernenes totaltomsetning og omsetningen i Norge. Nedgangen for noen av konsernene i 2014 skyldes i hovedsak at konsernene ikke lenger kan ta med inntektene fra felleskontrollerte selskaper. Dette slår mest ut for Egmont, som ikke lenger kan inkludere sin halvpart av inntektene i Cappelen Damm og Nettavisen. Amedia må utelate i overkant av 200 millioner i omsetning fra bl.a. Nettavisen og diverse andre selskaper. (07/04/2016)
 
Statistikken over tilgang til TV-antennesystemer er nå oppdatert med bakgrunnsvariabler. Tallene bekrefter at tilgangen til ulike antennesystemer avhenger av bosted og til dels hvilken landsdel en er bosatt i. I 2014 hadde 56 prosent av befolkningen tilgang til kabelanlegg, mens i Oslo og Akershus har andelen ligget jevnt på rundt 70 prosent siden 1990-tallet. Blant folk som er bosatt på små steder er parabolantenne vanligst. Tilgang til kabelanlegg henger tett sammen med bredbåndstilgang. Ifølge Statistisk sentralbyrås Internett-måling har Finnmark og Svalbard tregest Internett, mens i Rogaland er halvparten av alle private bredbåndabonnement raskere enn 40,5 Mbit/s - 6 Mbit/s raskere enn landsgjennomsnittet. (07/04/2016)
 
Opplaget for norske søndagsaviser har falt drastisk de siste årene. Sammenlignet med 2005 er opplaget for VGs søndagsutgave i 2015 nede i en tredjedel, mens Aftenposten har mistet 30 prosent. I 2005 ble det utgitt fjorten søndagsaviser i Norge, men etter finanskrisen ble en rekke titler lagt ned, og i 2015 var antallet nede i fire. To av disse - Bergensavisen og Bergens Tidende - ble lagt ned i mars 2016. Dermed er VG og Aftenposten de eneste gjenværende søndagsavisene i Norge. Produksjon og distribusjon av søndagsutgaver er dyrt, og ikke enkelt å opprettholde i en presset avisøkonomi. (29/03/2016)
 
Det samlede ukebladopplaget - basert på blader som er medlem i bransjeorganisasjonen MBL - er redusert med 30 prosent siden 2010. Totalopplaget omfatter tolv færre titler i 2015 enn i 2010. Nye blader er kommet til, men flere er gått ut. Noen av titlene som mangler i 2015 eksisterer fortsatt, men får ikke lenger målt opplaget. Flertallet av titlene er likevel lagt ned. Et av bladene som har fått merke tilbakegangen mest er Se og Hør, som har fått halvert opplaget sitt i perioden 2010-2015 (gjennomsnittopplag inkludert alle Se- og Hørs utgaver). (17/03/2016)
 
Lesertallene for avisene i 2015 viser at lesing på mobil øker voldomt. I løpet av de siste fem årene har blant annet Aftenpostens lesertall på mobil økt med 220 000 lesere. VG har nesten doblet antallet lesere på mobil - fra 775 000 til 1,3 millioner. Dagbladet har fått 275 000 flere mobile lesere siden 2012, mens Adresseavisen har mer enn doblet antall lesere i samme periode. Dette er likevel en utvikling som først og fremst gjelder større aviser som har satset mye på utvikling av mobilutgaven sin. For mindre aviser er økningen langt mer moderat. (11/03/2016)
 
Avisenes opplagstall for papirutgavene er ikke oppløftende lesing, spesielt ikke for VG og Dagbladet. I løpet av de siste ti årene har disse to avisene mistet rundt to tredjedeler av papiropplaget sitt, viser medienorges oversikter. Aftenpostens papiropplag har sunket med 30 prosent, mens Bergens Tidende solgte 30 000 eksemplarer færre av hver utgave i 2015 enn i 2006. Dagens Næringslivs opplag har gått tilbake med 20 000 eksemplarer. Lyspunktene er aviser som Klassekampen og Morgenbladet som begge har doblet opplaget på ti år. Det samme har Aftenposten Junior gjort siden oppstarten i 2012. (10/03/2016)
 
Den totale radiolyttingen holdt seg svært stabil i 2015 sammenlignet med 2014, viser de offisielle lyttertallene fra TNS Gallup. I gjennomsnitt hørte vi på radio i 89 minutter per dag. Til tross for flere nye radiokanaler i 2015, viser Gallups målinger at lytterne er trofaste mot de tradisjonelle radiokanalene. NRK P1 har høyest markedsandel i totalbefolkningen, etterfulgt av P4 og Radio Norge. Også blant tenåringene er P1 mest populær, viser tallene, men her kan metoden som brukes spille inn. Radiotallene er basert på registrering av lydsignaler på utstyr som bæres av et utvalg personer 12 år og eldre. Hvis tenåringene oppholder seg i samme rom som foreldre som hører på P1, vil de bli registrert som P1-lyttere. (11/02/2016)
 
TV-seingen holder totalt sett et jevnt nivå, viser seertallene fra TNS Gallup. Nordmenn så på TV i gjennomsnitt 2 timer og 53 minutter i 2015, kun ett minutt mindre enn i 2014 (nedgangen er i virkeligheten noe større, siden seing utenfor hjemmet for første gang er med for hele året i 2015). Selv om totalbildet er stabilt, er det likevel klare endringer for de ulike aldersgruppene: Seertiden blant ungdom mellom 12 og 19 år gikk ned med 10 minutter i 2015; i gruppen 20-34 år gikk den ned med 9 minutter. Blant eldre seere økte derimot seertiden. Da er all seing på vanlige TV-skjermer inkludert, også de som er koplet til Apple-TV, Chromecast o.l. Blant kanalene har NRK1 økt sin markedsandel - også blant unge seere - mens TV 2s hovedkanal har mistet andeler i alle aldersgrupper. (04/02/2016)
 
Tall fra TNS Gallups undersøkelse Interbuss viser at andelen som har smarttelefon i Norge ikke lenger vokser. Siden slutten av 2013 har andelen ligget på rundt 80 prosent. I tredje kvartal 2015 oppga 82 prosent av befolkningen (med tilgang til Internett) at de eide en smarttelefon - det er samme andel som i fjerde kvartal 2013. (29/01/2016)
 
I 2015 formidlet norske mediebyråer reklame for like over ni milliarder kroner, viser tall fra Mediebyråforeningen. Det er litt lavere enn året før. Ikke uventet viser tallene at de trykte mediene har halvert reklameomsetningen i løpet av de siste fem årene. De elektroniske mediene har på sin side økt omsetningen med vel 2 milliarder i samme periode. TV-mediet har hatt en jevn stigning og holder seg stabilt sammenlignet med fjoråret. Internett, som består av mobil, display, nett-TV og søk, har hatt størst fremgang, og sto for 2,6 milliarder av totalomsetningen i 2015. Men til sammen utgjør reklame formidlet gjennom mediebyråene bare like under halvparten av det totale reklamemarkedet, sammenlignet med tall fra IRM. Verken rubrikkannonser eller annonser som plasseres direkte av annonsørene selv er inkludert. Størst utslag gir dette for aviser, ukepresse og fagpresse. Her ligger IRMs tall tre ganger så høyt. (29/01/2016)
 
Nordmenn befinner seg i verdenstoppen når det gjelder strømming av musikk. Mer enn halvparten av oss har tilgang på tjenester som Spotify og Wimp, viser TNS Gallups rapport Rikets Medietilstand. Det merkes på salget av bærbart musikkutstyr. I 2014 var salget av mp3-spillere halvert sammenlignet med 2012. Musikkanlegg med digitalradio har derimot hatt en jevn stigning. Det samme gjelder salget av platespillere og LP-plater: I løpet av de tre siste årene har salget av klassiske platespillere fordoblet seg. (13/01/2016)
 
Selv om trenden er at avislesingen flytter fra papir til nett, er det fortsatt store forskjeller i utviklingen for ulike avistyper. Også når det gjelder alder spriker tallene. Lesertall for 2014 hos TNS Gallup viser at flesteparten av landets region- og lokalaviser fremdeles har flere lesere på papir enn på nett, totalt sett. Og det er ikke bare de eldste aldersgruppene som leser mest papiravis; også blant ungdom mellom 12 og 19 år er det mer vanlig å lese avis på papir enn på nett, viser data fra TNS Gallups nettside. Unntaket er løssalgsaviser som VG og Dagbladet, som med sin klare satsing på nett har en helt annen leserutvikling. Nettutgaven av disse to avisene har svært høye lesertall. (09/12/2015)
 
Oversikten over antall solgte bøker fra forlag viser at boksalget har holdt seg svært stabilt de siste 10 årene. Tallene stemmer overens med funn fra undersøkelsen Norsk mediebarometer, som viser at andelen som har lest en bok en gjennomsnittsdag også holder et jevnt nivå. Det er heller ingen nedgang i andelen som leser bøker blant de yngre aldersgruppene. Til tross for varierende tall viser derimot undersøkelsen at boklesing blant barn og unge har økt siden 2005. Totalt sett leser omtrent en fjerdedel av den norske befolkningen bøker en vanlig dag. (25/11/2015)
 
Du finner nå et nytt tilbud på medienorges nettsider: En oversikt over hvilke norske medier som har kjøpt de viktigste sportsrettighetene for TV, nett og radio. Slike rettigheter spiller en stadig viktigere økonomisk rolle i dagens medieutvikling, ikke minst for TV-selskapene. Du finner oversikten over sportsrettigheter i menyen under 'Fakta'. Der kan du se hvem som har rettighetene til de ulike arrangementene, hvilke plattformer rettighetene gjelder for og i hvilke tidsrom. (05/11/2015)
 
Veksten på mobil for store nettaviser som VG og Dagbladet stagnerer eller går tilbake, viser brukertallene for norske nettsteder i andre kvartal 2015. Resultatet er at NRK - med Yr - passerer VG som nummer én på listen over mobile innholdsleverandører. Men det er Yr som utgjør størstedelen av denne trafikken: Yr har omtrent dobbelt så mange brukere som NRK, viser tall for helår hos TNS Gallup. Der ligger NRK på rundt 500 000 brukere per år på mobil. NRK uten Yr ville dermed havne lenger nede på listen - bak Dagbladet. Med smarttelefonens inntog har bruken av medieinnhold på mobilen hatt en voldsom vekst de siste årene, men nå ser det ut til at veksten dabber noe av. Bruken vokser fortsatt, men ikke i samme tempo som før. Likevel vil brukertallene for tredje kvartal 2015 antakeligvis gi økning for nettavisene igjen, siden mobilen brukes flittig i ferien. (08/10/2015)
 
I medienorges oversikt over de ti største mediekonsernene i Norge er Schibsted fortsatt på topp. Egmont beholder andreplassen og øker norsk omsetning, på tross av regnskapsregler som gjør at konsernets andel av Cappelen Damm ikke kan tas med. Egmont har særlig styrket posisjonen i Norge innen kinodrift og filmdistribusjon. Discovery Networks Norway (TVNorge) er kommet inn på listen for første gang, mens Bonnier er forsvunnet ut. Årsaken til Bonniers nedrykk er delvis at konsernet ikke lenger kan ta med inntekter i forlagsgruppen Cappelen Damm. Heller ikke omsetningen i C More Group er med i Bonniers regnskap for 2014, siden selskapet midlertidig ble flyttet ut av konsernet dette året - antakeligvisvis for at Bonnier skulle slippe å bli belastet med underskuddet i betal-TV-selskapet. Discoverys plassering skyldes både økte inntekter for TVNorge med søsterkanaler, inkludert Discovery Channel og TLC, og at Gyldendal rykker ned fordi de må utelate flere felleskontrollerte selskaper fra omsetningen. (11/09/2015)
 
I 2014 spilte nesten en fjerdedel av befolkningen TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag, ifølge undersøkelsen Norsk mediebarometer. Det er en dobling sammenlignet med 2005. Barn og tenåringer spiller mest, men også blant unge voksne (25-44 år) har dataspill økt i popularitet, og det var i denne gruppen andelen spillere økte mest fra 2013 til 2014. Sett over lengre tid er det likevel blant pensjonistene spillingen har økt aller mest - fra en andel på tre prosent i 2005 til elleve prosent i 2014. (27/08/2015)
 
Oversikten over de største aviskonsernene i 2014 viser minimale endringer sammenlignet med året før. Konsernene eier like mange aviser og har omtrent samme andeler av avisopplaget som i 2013. Schibsted er fortsatt størst - målt i (netto)opplag, mens Amedia eier suverent flest aviser, etter at selskapet også overtok de fleste avisene i Edda Media i 2012. For 2015 vil bildet bli et litt annet, siden Polaris Media har kjøpt flere av Amedias aviser i Trøndelag. (18/08/2015)
 
Nærmere syv av ti nordmenn har tilgang til nettbrett, viser TNS Gallups tall for første kvartal i 2015. Andelen er enda høyere for smarttelefoner: 84 prosent av nettbefolkningen har mobiltelefon som kan brukes på Internett. Blant nettbrettene er Apples Ipad fremdeles dominerende, mens Samsung Galaxy holder andreplassen. (12/08/2015)
 
Begge de riksdekkende kommersielle radiokanalene økte omsetningen i 2014. Den største kanalen, P4, fortsatte å tjene gode penger. Inntektene økte også for selskapet som omfatter Radio Norge og tilhørende lokalradio- og DAB-kanaler. SBS Radio Norge, som nettopp har skiftet navn til Bauer Media, økte driftsinntektene med 15 prosent fra 2013 til 2014. Driftsunderskuddet ble redusert fra 32 millioner til 5 millioner kroner. Dette er det beste resultatet i selskapets historie. (10/08/2015)
 
Papiravisene er under press, men avismønsteret holder seg likevel stabilt: Antall aviser var 230 ved utgangen av 2014, viser Sigurd Høsts rapport Avisåret 2014. Dette er en økning fra 229 året før og det høyeste tallet siden mellomkrigstiden, skriver Høst. Én liten avis ble lagt ned og to små kom til i 2014. Selv om dystre spådommer om 'avisdød' ikke har slått til, viser opplagsutviklingen at utfordringene er store. Enkelte aviser har redusert antall utgaver per uke, og antall søndagsaviser er nå bare fire. (29/06/2015)
 
Den totale annonseomsetningen i norske papiraviser falt med 16 prosent i 2014, viser helårsstatistikken fra Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM). Dagspresse hadde en nedgang på 16 prosent, mens innstikk falt med 20 prosent og gratisaviser med 6 prosent. Også andre trykte medier opplevde annonsesvikt: For ukepresse/magasiner var nedgangen 18 prosent, for fagpressen var den 8 prosent. Hovedtrenden er at reklamekronene fortsetter å flytte til internett og digitale medier, der vel å merke også avisenes nett- og mobilutgaver tar en del av kaken. Internett totalt har nå passert papiravis og er den klart største reklamekanalen. For den tredje største reklamekanalen - TV - var omsetningen stabil i 2014. (11/06/2015)
 
E-boken truer foreløpig ikke papirboken, i hvert fall ikke hvis man ser på daglig lesing. Ifølge Norsk mediebarometer leste 2 prosent av befolkningen e-bøker en gjennomsnittsdag i 2014. Det er samme andel som i 2013 og 2011. Til sammenligning var det 25 prosent som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag i 2014, og denne andelen viser ingen tegn til nedgang. (05/05/2015)
 
44 prosent av befolkningen hadde tilgang til DAB-radio i 2014, viser Norsk mediebarometer. Dette er en klar økning fra 2013, da andelen var 32 prosent. Også radiolyttingen på DAB økte i 2014: Andelen som lyttet på DAB-radio en gjennomsnittsdag, var 19 prosent - mot 13 prosent i 2013 og 2012. Tall fra Digitalradioundersøkelsen er mye høyere: Der oppga 38 prosent at de hørte på DAB-radio i 1. kvartal 2015. Det er denne undersøkelsen som danner grunnlaget for stenging av FM-nettet. Den totale andelen daglige radiolyttere i Norsk mediebarometer, uavhengig av plattform, var imidlertid langt høyere enn for DAB-radio: 64 prosent. Dette er det høyeste tallet siden 1995. (04/05/2015)
 
Norske aviser har fra og med 2014 endret måten å oppgi opplagstall på. Heretter oppgis det tre typer opplag: papiropplag, digitalopplag og netto totalopplag. Det er papiropplaget som er mest sammenlignbart med tidligere opplagstall og som kan brukes dersom man vil sammenligne utviklingen over tid. Digitalopplaget inkluderer også såkalte kombiabonnement - det vil si abonnement hvor både avisens papirutgave og digitalutgave er inkludert. Dette gjør at det ikke er mulig å legge sammen papir- og digitalabonnement for å finne totalopplaget. I stedet brukes netto totalopplag som inkluderer både papir- og digitalopplag, men slik at kombinerte papir- og digitalabonnement bare telles én gang. Man unngår dermed dobbelttelling og får et totalopplag som er uavhengig av plattform. På medienorges nettsider finner du nå tall for alle typer opplag. (09/04/2015)
 
Antall NRK-lisenser passerte to millioner i 2014. Lisensinntektene økte med 1,7 prosent, til nærmere 5,3 milliarder kroner, en vekst som omtrent tilsvarer økningen i lisensprisen i 2014. Men verken inntekter eller lisenspris vokste reelt, siden prisstigningen var høyere enn økningen. NRK AS fikk et driftsunderskudd på 27 millioner kroner i fjor. Med renteinntekter og inntekter fra tilknyttede selskap endte likevel årsresultatet på 3 millioner i pluss. For hele NRK-konsernet - inkludert NRK Aktivum - endte årsresultatet med et overskudd på 8 millioner. (09/04/2015)
 
2014 ble et svært godt år for TV 2-kanalene, viser TV-seertallene fra TNS Gallup. TV 2s samlede markedsandel økte til nærmere 29 prosent, fra vel 25 prosent året før. Hovedkanalen alene økte fra 19 til over 21 prosent, godt hjulpet av vinter-OL, fotball-VM og 'Farmen'. For NRK ble fjoråret langt tøffere, med en like stor nedgang som TV 2 økte: nesten fire prosentpoeng. For SBS Discovery fortsatte veksten fra tidligere, mens MTG samlet endte tilnærmet stabilt, tross svikt for TV3. At total TV-seing ser ut til å ha økt, skyldes i stor grad en metodejustering. (06/02/2015)
 
Den totale radiolyttingen holdt seg tilnærmet stabil i 2014 sammenlignet med 2013, viser de offisielle lyttertallene fra TNS Gallup. Men selv om verken dekning eller lyttetid viser endring totalt, kan det ha vært en viss nedgang reelt sett. 2014-målingen er nemlig utvidet med NRKs rene DAB-kanaler, noe som bidrar til å øke radiolyttingen i forhold til hva den ellers ville vært. Også markedsandelene påvirkes av nye kanaler. Blant de etablerte kanalene er det bare NRK P1 som går betydelig tilbake. Dette må ha sammenheng DAB-kanalen P1+, som ble lansert sent i 2013 og nå inngår i 2014-målingen blant 'NRK andre'. (05/02/2015)
 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok hele 427 klager i 2014. Dette er ny rekord og 50 flere enn i 2013. Antall fellelser ble likevel det laveste siden 2002: 53, hvorav 46 brudd og syv kritikk - mot 72 fellelser totalt i 2013. Blant redaksjonene var det VG, Aftenposten og TV 2 som ble felt flest ganger, med tre-fire fellelser hver. NRK, som lenge har slitt med mange fellelser, ble bare felt to ganger - mot seks i 2013 og 8-12 årlig i perioden 2010-2012. For fordeling på redaksjoner, se PFU-klager norske aviser, PFU-klager radio/TV og PFU-klager uke- og fagpresse. (30/01/2015)
 
Reklamekronene fortsetter å flytte fra papir til digitale medier, og det er tydelig i 2014-statistikken fra Mediebyråforeningen: For de riksdekkende papiravisene falt reklameomsetningen via de store mediebyråene med hele 36 prosent sammenlignet med 2013. For region- og lokalavisene var svikten 'bare' 6 prosent, slik at nedgangen for dagspressen samlet (papir, uten innstikk) ble 17 prosent. Også fag- og ukepressen opplevde sterk nedgang, og det samme gjelder kino. Den store reklamevinneren i 2014 var Internett, med en økning på 30 prosent samlet sett. Noe av denne veksten må også ha tilfalt avisenes digitale utgaver. (15/01/2015)
 
Fokus i medienorges nye rapport ligger på mediene og mediebrukernes overgang til digitale plattformer, og de store endringene dette fører med seg. Denne utviklingen varierer ganske mye mellom ulike mediebransjer – mens enkelte medier opplever veritable jordskjelv, lever andre fortsatt i ro og mak. Rapporten prøver å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende de siste to årene. Hensikten er å gi en oversikt over hva som skjer både innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi. Medieåret 2013-2014 er fritt tilgjengelig for gratis nedlasting. (20/11/2014)
 
Den totale reklameomsetningen i norske medier, slik den måles av IRM, var i 2013 den laveste siden 2005, målt i faste priser. Toppåret var 2007 - året før finanskrisen. Målt i faste priser har den største reklamekanalen, papiravis, mistet en fjerdedel av reklameinntektene siden 2005, og en tredjedel siden toppen i 2007. Den nest største reklamekanalen, Internett, har derimot mer enn tredoblet sin verdi siden 2005. Internett er i ferd med å ta igjen papiravis og ta plassen som den største reklamekanalen. TV, som er den tredje store reklamekanalen, har også økt reelt - med vel en fjerdedel i perioden 2005-2013. IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - er den kilden som utarbeider den mest komplette statistikken over reklameomsetningen i norske medier. (22/10/2014)
 
De to største norske aviseierne, Schibsted og Amedia, hadde nesten samme andel av det totale avisopplaget i 2013. Amedia har dermed tatt innpå Schibsted, som lenge har vært det desidert største aviskonsernet med over 30 prosent av totalopplaget. At Amedia har tatt innpå, skyldes ikke vekst i opplaget, men at Schibsted hadde større nedgang enn Amedia. Årsaken til at Schibsteds totalopplag går ned er først og fremst nedleggelsen av Aftenpostens ettermiddagsutgave, Aften, i 2012. Men Schibsteds større aviser har også mistet opplag. Størst nedgang hadde VG og Aftenposten. Den tredje største aviseieren, Polaris Media, hadde også fall i opplaget. (16/10/2014)
 
Nesten alle de store norske mediehusene og -konsernene opplevde lavere daglig dekning i andre kvartal - både sammenlignet med kvartalet før og med samme kvartal i fjor, viser tall fra TNS Gallup. Størst var nedturen for TV 2 og TV 2-eier Egmont, noe som er naturlig etter OL-oppturen i første kvartal. Mer overraskende er kanskje nedgangen for SBS Discovery. (08/09/2014)
 
Stadig flere nordmenn får TV-signalene sine via fibernett. Denne typen TV-abonnement er nå mer vanlig enn TV via bakkenettet (RiksTV). Det klart mest vanlige er imidlertid kabel-TV og satellitt, med 70 prosent av abonnementene til sammen. Men mens fiber viser vekst, viser de andre abonnementstypene nedgang. Omsetningen øker like fullt for alle typer TV-abonnement. Abonnentene betaler altså mer, men dette inkluderer også en del tilleggstjenester - som filmleie og annen avspilling av medieinnhold. (11/08/2014)
 
Nettbrettene bredte om seg i 2013, viser Norsk mediebarometer. Hele 61 prosent av befolkningen (9-79 år) oppga å ha tilgang til nettbrett, mot 37 prosent året før. Nå har flertallet nettbrett i alle aldersgrupper med unntak av de eldste, men også der er utbredelsen stor: I aldersgruppen 67-79 år økte utbredelsen med hele 20 prosentpoeng til 29 prosent. Også tilgangen til smarttelefoner økte markant, fra 57 prosent i 2012 til 73 prosent i 2013. (28/04/2014)
 
Én av fem nordmenn (9-79 år) spilte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag i 2013. Dette er en økning fra 16 prosent året før og den høyeste andelen som er målt i Statistisk sentralbyrås årlige mediebruksundersøkelse. Økningen er særlig stor blant kvinner/jenter, men det er fortsatt flest menn/gutter som spiller daglig. Barn og ungdom er mest aktive, men økningen gjelder alle aldersgrupper - også pensjonister: I aldersgruppen 67-79 år økte andelen fra 5 til 11 prosent. (10/04/2014)
 
Mens 16 prosent av befolkningen leste ukeblad en gjennomsnittsdag i 2003, var andelen bare 8 prosent i 2013, viser Norsk mediebarometer. Andelen daglige ukebladlesere er med andre ord halvert det siste tiåret. Nedgangen er særlig stor blant ungdom og unge voksne. Blant kvinner er det nå 14 prosent som leser ukeblad daglig, mot 24 prosent i 2003. Dette er likevel langt flere enn blant menn, der andelen har sunket fra 9 til 2 prosent i samme periode. Ser man på hvilke typer blader som blir lest, er det spesielt aktualitetsbladene som har mistet daglige lesere. De som faktisk leser ukeblad, bruker imidlertid like mye tid på dette som tidligere - omtrent en halvtime daglig. (09/04/2014)
 
'Bare' 96 prosent av befolkningen (9-79 år) hadde TV hjemme i 2013, ifølge Norsk mediebarometer. Det er en nedgang fra 98 prosent i 2010 - en andel som hadde ligget stabilt helt siden 1998. Også i 2011 og 2012 lå andelen på 96-97 prosent. Dette tyder på at nedgangen er reell, og ikke bare et utslag av tilfeldige svigninger. En TV-andel på 96 prosent er den laveste som er målt i Statistisk sentralbyrås årlige mediebruksundersøkelse siden oppstarten i 1991. Nedgangen henger trolig sammen med at flere velger bort det tradisjonelle TV-apparatet til fordel for nye digitale plattformer. Det er imidlertid fortsatt slik at de aller, aller fleste nordmenn har TV, og halvparten av befolkningen har mer enn ett TV-apparat. (09/04/2014)
 
25 prosent av befolkningen leste bok en gjennomsnittsdag både i 2012 og 2013, viser Norsk mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå. Dette er litt lavere enn toppårene 2011 og 2009, da andelen var 27 prosent, men likevel det nest høyeste tallet som er målt siden undersøkelsen startet i 1991. Det aller meste av lesingen skjer tradisjonelt - på papir. Andelen som har lest e-bok en gjennomsnittsdag, er fortsatt forsvinnende liten. Dette til tross for at mange har tilgang til lesebrett og nettbrett. (07/04/2014)
 
Seks av ti nordmenn har et avisabonnement, viser resultatene fra Norsk mediebarometer 2013. Det betyr at mer enn halvparten av oss bor i en husholdning som fortsatt abonnerer på en avis. For fem år siden hadde syv av ti et abonnement. Statistisk sentralbyrås medieundersøkelse viser også at det nå er flere som leser avis på nettet enn på papir. 52 prosent av befolkningen (9-79 år) leste nettavis en gjennomsnittsdag i 2013, mens 51 prosent leste papiravis. Samtidig ser den totale avislesingen - på papir eller nett - ut til å peke svakt nedover. (02/04/2014)
 
Nordmenns radiolytting holdt seg rimelig stabil i 2013 sammenlignet med året før, viser de offiselle lyttertallene fra TNS Gallup. Gjennomsnittlig daglig lyttetid gikk noe ned, fra 92 minutter i 2012 til 90 minutter i 2013. Dette er en langt mindre nedgang enn mellom 2011 og 2012, da lyttetiden falt med hele syv minutter. Når det gjelder valg av radiokanal, var lyttervanene temmelig stabile. Kanalenes markedsandeler endret seg lite fra 2012. NRK P1 og P3 gikk litt tilbake, mens Radio Norge gikk litt frem. P4 beholdt markedsandelen, men fikk litt mindre lyttetid. Radiomålingene skjer elektronisk ved hjelp av PPM-målere (bildet). (27/03/2014)
 
2013 ble et tidsskille for norske kinoer. Nordiske kinogiganter kjøpte seg kraftig opp, og med ett var det slutt på tiden da kommunale kinoer var hovedregelen i Norge. Egmont-eide Nordisk Film kjøpte hele Oslo Kino, inkludert Norsk Kinodrift, og ble landets største kinoeier. Samtidig kjøpte SF Kino 49 prosent av Bergen Kino. SF Kino inngår nå i Nordens største kinokonsern, Nordic Cinema Group, som eies av svenske Ratos (58 %) og Bonnier (40 %). Investeringsselskapet Ratos eier ellers selskaper som Arcus og Jøtul. De ikke-kommunale kinoene sto for hele 42 prosent av billettinntektene i 2013, mot bare 17 prosent i 2012. I tillegg kommer kinoer som drives av SF Kino, men der kommunen er største eier. Det gjelder kinoene i Bergen, Stavanger og Sandnes. (19/03/2014)
 
Norske kinoer solgte 11,8 millioner billetter i 2013, viser tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino. Dette er færre enn i 2012, men helt på linje med gjennomsnittet for de siste par tiårene. Den suverent mest sette filmen var norsk, nemlig 'Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa'. Norske filmer økte sin andel av kinobesøket fra 18 til 23 prosent. Norskandelen kom dermed tilbake på det historisk høye nivået fra perioden 2008-2011. Du finner flere kinotall i statistikkmenyen for film. (19/03/2014)
 
Totalopplaget for norske magasiner og ukeblader fortsatte å falle i 2013. Nedgangen var på 11 prosent sammenlignet med 2012. For titler som Her og Nå og Allers tilsvarte opplagssvikten henholdsvis 572.000 og 315.000 færre solgte eksemplarer på årsbasis. Hele 65 av 82 sammenlignbare titler opplevde svikt i opplaget. I tillegg ble det færre titler, noe som også bidro til nedgangen totalt. Opplagstall for enkelttitler finner du her. Og her er utvikling for de fem største ukebladene. Opplysningene er hentet fra Mediebedriftenes Landsforening. (19/03/2014)
 
De fleste norske papiraviser fikk færre lesere i 2013, viser de offisielle lesertallene fra TNS Gallup. Et av unntakene er Aftenposten, som faktisk økte lesertallet markant og nå er landets største avis både målt i lesere og opplag. Den største nedgangen i antall lesere hadde VGs papirutgave. Generelt er trenden at avislesingen flytter til digitale plattformer. Utviklingen for de 20 største nettavisene viser imidlertid et blandet bilde for 2013: Vel halvparten fikk flere lesere, én lå stabilt og åtte gikk tilbake, sammenlignet med 2012. Utviklingen for mobilutgavene var derimot klart positiv: Alle mobilutgavene som ble målt både i 2012 og 2013, viste sterk vekst. Mobilutgavene til de største riks- og storbyavisene økte med 40-50 prosent, mens Nationen og Drammens Tidende økte med over 60 prosent. (10/03/2014)
 
Det var opplaget til Aftenposten Junior - en ukeavis for barn - som økte mest i 2013. Junior, som ble lansert våren 2012, vokste med vel 6000 eksemplarer til et opplag på nærmere 20.000. Den nest største opplagsvinneren var dagsavisen Klassekampen, som nå har vokst sammenhengende siden år 2000. Også opplaget til ukeavisene Morgenbladet og Dag og Tid fortsatte å øke i 2013. Disse er i likhet med Klassekampen nisjeaviser som tilbyr fordypning og bakgrunnsstoff, og har mange høyt utdannende lesere. De andre opplagsvinnerne blant medlemmene i den største bransjeorganisasjonen MBL, var små lokalaviser med under 5000 i opplag, samt den kristne ukeavisen Norge IDAG. (03/03/2014)
 
Nesten alle de store papiravisene sliter med sterkt sviktende salg, og det gir rokering på listen over de ti største avisene, viser opplagstallene for 2013. Dagens Næringsliv har nå passert Dagbladet som nummer tre på listen, mens Morgenbladet har kommet inn på listen som nummer ni. Aftenposten, som passerte VG i 2010, er nå desidert størst, selv om opplaget har falt betydelig. Størst nedgang i antall eksemplarer hadde VG, fulgt av Aftenposten og Dagbladet. Morgenbladet var den eneste topp ti-avisen med opplagsvekst. Morgenbladet er vel å merke en ukeavis, mens de ni andre er dagsaviser med 6-7 utgaver i uken. (03/03/2014)
 
Hele 87 prosent av befolkningen mellom 12 og 19 år brukte internett på mobiltelefonen (mobilt medieinnhold) ukentlig i fjerde kvartal 2013, viser tall fra TNS Gallup. Også i aldersgruppen 20-39 år er andelen over 80 prosent. Andelen synker klart med alderen, men også blant 40-59-åringene er mobilsurferne i flertall. I den eldste aldersgruppen, 60 år +, er andelen langt lavere og ligger fortsatt under 20 prosent. Kjønnsforskjellen har derimot nesten forsvunnet: Internett på mobilen er nå nesten like vanlig blant kvinner som blant menn, viser tallene for ukentlig bruk. (24/02/2014)
 
Salget av DVD-spillere fortsatte å falle i 2013 og er nå på det laveste nivået siden år 2000, viser tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen. Og nå har også salget av de mer moderne Blu-ray-spillerne begynt å falle, etter en vedvarende vekst i perioden 2007–2012. Trenden er altså at stadig færre nordmenn kjøper seg videospiller for å se film på fysiske formater som DVD og Blu-ray. Det er naturlig å se fjorårets salgssvikt i sammenheng med at strømmetjenester for film og TV-serier har gjort sitt inntog i Norge. Salget av videospillere har imidlertid vært på retur i flere år allerede. (07/02/2014)
 
Det norske markedet for innspilt musikk fortsatte veksten i 2013, viser omsetningstall fra bransjeorganisasjonen IFPI Norge. Totalsalget endte på 603 millioner kroner - en økning på 11 prosent sammenlignet med 2012. 2013 ble dermed det andre året på rad med oppgang etter en sammenhengende nedgangsperiode mellom 2004 og 2011. Mens det fysiske platesalget fortsetter å falle, vokser den digitale omsetningen - særlig fra strømmetjenester - og øker totalsalget. De digitale inntektene (strømming og nedlasting) utgjør nå hele 78 prosent av totalmarkedet, mot 61 prosent i 2012. (21/01/2014)
 
NRK var også i 2013 den redaksjonen som ble felt flest ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Totalt fikk NRK seks fellende uttalelser, hvorav fire konkluderte med brudd og to med kritikk. Dette er imidlertid en klar forbedring fra perioden 2010-2012, da NRK ble felt 8-12 ganger årlig. TV 2 hadde nest flest fellelser i 2013, med tre brudd. Det var NRK som ble klaget inn flest ganger til PFU i fjor. Deretter fulgte VG og Dagbladet - men ingen av dem ble felt (se PFU-klager norske aviser). PFU mottok rekordmange klager totalt i 2013. (20/01/2014)
 
Hvilke medieselskaper er Norges største, målt etter omsetning Norge? Hvilke medier eier de, og hvem er de selv eid av? Hvordan ble de ulike selskapene etablert, og hvilken historie har de? Dette er noe av det du får svar på i dette nyhetsbrevet. Her finner du både en oversikt over de ti største mediekonsernene i Norge og hvilke bransjer de er til stede i, og informasjon om hvert enkelt selskap. (27/11/2013)
 
Smarttelefoner er nå tilnærmet allemannseie i Norge. Åtte av ti nordmenn i internettbefolkningen (15 år+) hadde smarttelefon i første kvartal 2013, viser TNS Gallups InterBuss-undersøkelse. To år tidligere hadde mindre enn halvparten en slik avansert mobiltelefon. Også tilgangen til nettbrett har økt kraftig de siste par årene, og den nærmet seg halve nettbefolkningen i første kvartal 2013. (05/11/2013)
 
Dagbladet kunngjorde nylig at søndagsutgaven legges ned i 2014. Dermed vil det bare være fire norske søndagsaviser igjen: VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Bergensavisen. Kontrasten er stor til toppåret 2005, da tallet var 14. Deretter gikk antall søndagsaviser nedover, til det stabiliserte seg på fem i 2009. Det var Dagbladet som startet trenden med søndagsutgaver i 1990, med VG hakk i hel. Andre aviser fulgte på, men søndag ble aldri den store avislesedagen bransjen håpet på, og de fleste ga opp etter hvert. Søndagsutgavene er dyre å produsere og distribuere, og særlig løssalg er utfordrende. Søndagen kan dermed stå utsatt til som avisdag i den krevende situasjonen papiravisene opplever nå. (29/10/2013)
 
Mange kommuner har kuttet i lokale bibliotekfilialer de siste par tiårene. Siden 1990 er antallet avdelinger ved folkebibliotekene redusert med 40 prosent - fra 1247 til 742 i 2012. Antall årsverk har derimot ligget langt mer stabilt, rundt 1800-1900 - og var faktisk hårfint høyere i 2012 enn i 1990. De kommunale folkebibliotekene har med andre ord konsentrert ressursene om færre og større avdelinger. (23/10/2013)
 
Ingen mediekonsern har større daglig dekning blant nordmenn enn NRK og Schibsted, med henholdsvis 88 og 76 prosent av befolkningen i andre kvartal 2013. Også nummer tre, Egmont, brukes av et stort flertall (65 %) hver dag. Dette viser tall fra undersøkelsen Forbruker & Media, som gjennomføres av TNS Gallup. Ingen av de andre mediekonsernene i målingen er i nærheten av 'de tre store', men Amedia, SBS og MTG ligger alle over 40 prosent. Blant mediehusene er TV 2 og VG klart størst. (18/10/2013)
 
Ønsker du løpende oppdateringer fra medienorge? Da kan du 'like' oss på Facebook. Der legger vi fortløpende ut lenker til alle nye oppdateringer på nettsidene våre - ny statistikk, medienyheter og omtale av relevante publikasjoner. Facebook-siden erstatter på ingen måte nettsidene, men gjør det lettere å følge med på ny informasjon som legges ut. (06/09/2013)
 
Tall fra TNS Gallup viser klare forskjeller når det gjelder hvilke medier og plattformer kvinner og menn oppgir som sin viktigste nyhetskilde. Langt flere menn enn kvinner oppgir Internett som sin viktigste nyhetskilde, mens kvinner rangerer mer tradisjonelle medier høyere enn menn. Unntaket er mobilen, som foretrekkes av litt flere kvinner. Tallene viser også at bare 4 prosent av personer i alderen 20-29 år anser papiravis som sin viktigste nyhetskilde. Tilsvarende tall for Internett er 66 prosent. (05/09/2013)
 
Visste du at medienorge har tall for direkte støtte til norske aviser tilbake til 1983? Oversikten omfatter produksjonstilskuddet, men også mindre støtteordninger er inkludert. I løpende kroner har de fleste typer støtte økt over tid, men hvis man tar hensyn til inflasjon, finner man knapt noen økning. Verdien av produksjonsstøtten har i perioder ligget klart lavere enn i 1983, men kom i 2002 tilbake på gammelt nivå (274 mill. 2012-kroner). Den totale støtten er i dag likevel lavere enn i 1983 (400 mill. 2012-kroner). Det gjelder også om man tar hensyn til at støtten til visse publikasjoner er flyttet til Norsk kulturråd. (28/06/2013)
 
73 prosent av de som brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2012, leste nyheter - enten fra papiravisenes nettutgaver eller fra andre nettsteder, viser Norsk mediebarometer. 63 prosent brukte e-post, mens 58 prosent besøkte et nettsamfunn. Dette var de tre vanligste typene nettbruk som er målt spørreundersøkelsen. Det var ellers mange nettbrukere som så film, TV eller video; her har andelen steget fra 20 til 35 prosent siden 2007. Leting etter fakta og bakgrunnsstoff er også en utbredt aktivitet. (Merk at tallene er fordelt på to tabeller.) (07/06/2013)
 
Stadig flere nordmenn bruker Internett på mobiltelefonen via mobilnettet. Da kan det være praktisk med en datapakke ('surfepakke'). Man betaler da en fast pris for en gitt mengde data hver måned, som et tillegg til selve abonnementet. Men selv om antall mobilabonnement med datapakke er mangedoblet de siste årene, utgjør slike abonnement fortsatt bare 10 prosent av alle mobilabonnement. Det viser 2012-tall fra Post- og teletilsynet. (27/05/2013)
 
Ved utgangen av 2012 tok 14 norske aviser betalt for tilgang til nettutgaven sin, viser en kartlegging gjennomført av avisforsker Sigurd Høst. Dette er en økning fra fem i 2011 og to i 2010, og alt tyder på at utviklingen vil fortsette i 2013. Det finnes ulike opplegg for digital betaling: Et hovedskille går mellom betalingsmur, der alt eller det meste av innholdet krever betaling, og 'metered access', der et visst antall saker er gratis, men man må betale for å lese mer. Det er også variasjoner i selve abonnementsløsningen; noen aviser har ett felles abonnement for papir- og nettutgaven, mens andre krever ekstra betalt for digital tilgang. (29/04/2013)
 
Under halvparten av de som har tilgang til DAB-radio bruker radioen sin. Tall fra SSBs Norsk mediebarometer 2012 viser at 13 prosent av befolkningen mellom 9 og 79 år hører på DAB-radio en gjennomsnittsdag, mens 28 prosent sier de har tilgang til slik radio. Noe av årsaken til den lave bruken av DAB kan være at det er relativt vanlig med radioer som kombinerer både FM og DAB. Flere kan da beholde gamle radiovaner og fortsette å høre på FM-sendinger, selv om de har mulighet for å ta inn DAB-kanaler. En annen årsak kan være dekningsproblemer innendørs og manglende DAB-radioer i bil. (29/04/2013)
 
Avisutviklingen siste ti år viser en klar økning i antall fådagersaviser, mens antall dagsaviser har gått ned. Det går fram av oversiktene i Sigurd Høsts rapport 'Avisåret 2012'. Opplaget for de to avisgruppene viser samme utvikling: Fådagersavisenes opplag øker og dagsavisenes opplag går tilbake. Mens dagsavisopplaget var fire ganger så høyt som fådagersavisenes opplag i 2002, var det kun 2,5 ganger så høyt i 2012. At Aftenposten Aften ble fådagersavis i denne perioden bidro klart til endringen. (18/04/2013)
 
Det har blitt flere gratisaviser i Norge de siste årene. Ved utgangen av 2012 var det 34 gratisaviser med minst én utgave per uke, viser Sigurd Høsts rapport 'Avisåret 2012'. Det er ni flere enn i 2009, som var forrige gang Høst kartla gratisavisene. Høsts oversikt omfatter gratisaviser som fungerer som lokalavis for et bestemt geografisk område og har mer enn ca. 40 utgaver i året. Bare 11 av de 34 avisene har lokale eiere - de andre eies av større avisselskaper eller mediekonsern. I følge rapporten er markedet preget av omskiftinger hvor etablerte aviser legges ned og nye kommer til. (16/04/2013)
 
Totalt antall besøk på norske kinoer passerte 12 millioner i 2012, viser tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino. Dette er det høyeste tallet siden 2009. Men besøket på norske filmer - 2,2 millioner, eller 18 prosent av totalen - var likevel det laveste siden 2007, selv om den mest sette filmen, Kon-Tiki, var norsk. Nedgangen er imidlertid fra et historisk høyt nivå i perioden 2008-2011. I 2011 var antall besøk på norske filmer det høyeste siden 1975, og norskandelen den høyeste noensinne. Også antall og andel kinoforestillinger med norske filmer gikk ned i 2012. (16/04/2013)
 
Verda blir stadig meir digital, og som ein følgje av dette er mediebruken i rask endring. Ein aukande del av medieinnhaldet er å finne på internett, og bruken blir meir mobil dag for dag. Særleg smarttelefonar er i ferd med å revolusjonere måten nordmenn bruker media på, og mykje av det same kan skje med mediebrett. Dette nyheitsbrevet frå medienorge kartlegg den nye mediebruken ved hjelp av tal for utbreiing, bruk og sal av smarttelefonar og mediebrett, både i Noreg og internasjonalt. Her finn du òg omtale av og peikarar til ulike kjelder, slik at du kan hente fram nye tal og meir materiale sjølv. (20/03/2013)
 
Det totale fonogramsalget i Norge økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI. Dette er første gang salgsinntektene stiger siden 2004. Det er den digitale musikkbruken - og særlig streaming - som står for veksten. Hele 45 prosent av totalsalget stammet fra streaming, mens nedlasting lå stabilt. Til sammen sto streaming og nedlasting for 61 prosent av totalsalget i 2012, mot 49 prosent i 2011. Det fysiske salget - av CD-er, LP-er osv. - har derimot fortsatt å falle og utgjorde bare 39 prosent av totalen i fjor, mot 51 i året før. Inntektene fra heldigital musikk har altså passert det tradisjonelle platesalget i Norge. (15/03/2013)
 
Norske tenåringer og unge voksne bruker stadig mindre tid på tradisjonell TV, viser de offisielle seertallene fra TNS Gallup. I aldersgruppen 12-19 år var gjennomsnittlig seertid 92 minutter per døgn i 2012. Dette er en nedgang på hele 17 prosent fra 111 minutter i 2010. Også i gruppen 20-34 år har TV-tittingen falt betydelig - med 17 prosent siden 2009. Det er også en viss nedgang blant 35-44-åringene og - kanskje mer overraskende - en markant nedgang blant 55-64-åringene, den aldersgruppen som ser nest mest på TV. Snittet for hele befolkningen (12 år+) var 184 minutter per døgn i 2012. Dette er bare litt lavere enn året før, men likevel det laveste tallet siden 2008, dvs. før bakkenettet var ferdig digitalisert og 'alle' fikk mange kanaler. Seertall for de norske TV-kanalene finner du her. (13/03/2013)
 
Radiolyttingen i Norge gikk betydelig tilbake i 2012, viser de offisielle lyttertallene fra TNS Gallup. Gjennomsnittlig daglig lyttetid var 92 minutter, en nedgang på sju prosent fra 99 minutter i 2011. Lyttingen gikk ned i alle aldersgrupper, og faktisk mest blant de eldste - den gruppen som lytter klart mest. Blant radiokanalene var det bare NRK P3 som økte lyttetiden sammenlignet med 2011. P3 hadde også størst økning målt i markedsandel - prosent av all lyttetid. Også søsterkanalen P1 økte noe, mens de store kommersielle kanalene, og særlig Radio Norge, mistet markedsandeler. Radiolytting kan også måles som daglig dekning, dvs. andel av befolkningen som har lyttet en gjennomsnittsdag. Samlet daglig dekning for radio falt fra 75 prosent i 2011 til 72 prosent i 2012. (06/03/2013)
 
Det var de to store løssalgsavisene - VG og Dagbladet - som mistet mest opplag i 2012, med henholdsvis ca. 23.000 og 10.000 eksemplarer. Men også Aftenposten gikk betydelig tilbake, nesten like mye som Dagbladet. Aftenposten har imidlertid befestet posisjonen som Norges største avis målt i opplag, og avstanden til VG har økt. VG er likevel den største papiravisen målt i lesertall. Dagens Næringsliv, som passerte Bergens Tidende i fjor, puster nå Dagbladet i nakken. Selv om VG og Dagbladet går tilbake på papir, har de en kraftig vekst på digitale plattformer - på nett og ikke minst på mobil. (01/03/2013)
 
Ikke alle norske papiraviser opplevde sviktende opplag i 2012. De største opplagsvinnerne - målt i antall eksemplarer - var Morgenbladet og Klassekampen. Også Dagen, Dag og Tid og Dagens Næringsliv (DN) solgte flere aviser i fjor. Disse er alle nisjeaviser med en tydelig redaksjonell profil. De har en stoffmiks som skiller seg fra de brede nyhetsmediene, og de retter seg mot mer avgrensede lesergrupper. Klassekampen og de to ukeavisene fokuserer på kultur, debatt og bakgrunnsstoff, mens DN prioriterer finans og næringsliv. Mens DN er økonomisk liberal, er Dagen kristenkonservativ og Klassekampen venstreradikal. Dag og Tid skriver på nynorsk. Ser man derimot på de avisene som gikk mest tilbake, finner man store riks- og regionaviser samt noen større lokalaviser. (01/03/2013)
 
Bruken av Internett på mobiltelefonen fortsetter å vokse. Nesten annenhver nordmann - 49 prosent av nettbefolkningen (12 år+) - brukte mobilt medieinnhold ukentlig i siste kvartal 2012, ifølge TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Dette er økning fra 34 prosent ett år tidligere, og mer enn en fordobling på to år. Også andelen daglige brukere nærmer seg halve befolkningen - med 42 prosent. Alle de målte innholdsleverandørene opplever vekst. Økningen i mobil mediebruk henger sammen med at flere har skaffet seg smarttelefon. Et stort flertall har nå en slik avansert mobiltelefon. (22/02/2013)
 
Med 47 klager var det NRK som ble innklaget flest ganger til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2012. NRK ble også felt flest ganger, med åtte uttalelser som konkluderte med brudd, og to med kritikk. Nest flest - både klager og fellelser - fikk Aftenposten, fulgt av Dagbladet, begge med fire fellende uttalelser (brudd/kritikk). Nummer fire og fem på listen over antall klager - VG og TV 2 - ble derimot bare felt én gang hver. Både brudd og kritikk er fellende uttalelser som innebærer at redaksjonen har brutt eller handlet i strid med de presseetiske reglene. Generelt er det slik at store redaksjoner klages inn oftere enn mindre redaksjoner. Flere av de store redaksjonene får likevel få fellelser i PFU. Se klagestatistikken for aviser her. (20/02/2013)
 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) fikk inn 357 klager og behandlet 374 klager i 2012. Begge deler er ny rekord. Antall uttalelser fra utvalget - 148 - er imidlertid på nivå med de foregående årene. Uttalelse innebærer at klagen har gjennomgått full behandling i utvalget. Vel halvparten av uttalelsene, 77, konkluderte med ikke brudd ('frifinnelse'), mens resten, 71, var fellende - enten kritikk (9) eller brudd (62). PFU behandler klager mot pressen (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn) i presseetiske spørsmål. Utvalget er opprettet av Norsk Presseforbund og fungerer som en selvdømmeordning. (20/02/2013)
 
Universal Music er det desidert største plateselskapet i Norge, med 35 prosent av markedet i 2012 og 2011. Dette er den høyeste andelen siden Universal inntok førsteplassen i 1999. Nummer to, Sony Music, hadde 22 prosent i 2012, mens Warner og EMI hadde 15 og 13 prosent. Warner Music er nå i ferd med å kjøpe EMI Norge. Dette kombinerte selskapet, som etter all sannsynlighet vil innta andreplassen foran Sony, ville hatt 29 prosent av markedet i fjor. Totalt sto de fire store multinasjonale plateselskapene for 86 prosent av fonogramomsetningen i Norge i 2012. (11/02/2013)
 
Stadig flere nordmenn skaffer seg smart-TV, dvs. TV-apparater med mulighet for tilkobling til Internett. Hele 60 prosent av TV-ene som ble solgt i Norge i fjor, var smarte, viser tall fra Elektronikkbransjen. Dette er en økning fra 50 prosent i 2011. Utbredelsen av smart-TV kan få stor betydning for folks TV-vaner og distribusjonen av TV-innhold. (11/02/2013)
 
Netto reklameomsetning via mediebyråene endte på like under 8 milliarder kroner i 2012, viser tall fra Mediebyråforeningen. Dette er en halv prosent lavere enn året før. Størst er nedgangen for dagspressen, med minus 14 prosent. Også andre trykte medier - ukepresse/magasiner og fagpressen - hadde betydelig nedgang. Internett fikk derimot en kraftig økning på 15 prosent og er den store reklamevinneren i 2012. Den andre vinneren er TV, med pluss 5 prosent. For radio var utviklingen temmelig stabil, mens omsetningen av kinoreklame falt med hele 10 prosent. (16/01/2013)
 
VG har nå større daglig dekning på mobil enn papir. Så mange som hver femte nordmann (15 år+) besøkte VG på mobiltelefonen daglig i tredje kvartal 2012, viser tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Mobil-VG har dermed passert samtlige norske papiraviser når det gjelder daglig dekning. Også Dagbladet når flere på mobil enn papir. Det er imidlertid nettutgavene VG Nett og Dagbladet.no som har størst daglig dekning blant norske aviser. VG er også større enn NRK på Internett. (14/01/2013)
 
Ingen nasjonale mediehus eller -konsern når flere nordmenn daglig enn NRK. NRKs daglige dekning i tredje kvartal - 89 prosent - er den høyeste som er målt noen gang i TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Det nest største mediekonsernet i målingen er Schibsted, fulgt av Egmont/TV 2 Gruppen. De tre neste mediekonsernene - SBS (ProSiebenSat.1), Amedia (tidl. A-pressen og Edda Media) og MTG - er omtrent like store, med en daglig dekning på vel 40 prosent. (21/12/2012)
 
Smarttelefoner er i ferd med å bli allemannseie i Norge. Disse små mobile datamaskinene har på kort tid blitt mer utbredt enn tradisjonelle mobiltelefoner. Seks av ti nordmenn i nettbefolkningen (15 år+) hadde smarttelefon i første kvartal 2012, viser TNS Gallups InterBuss-undersøkelse. Ett år tidligere hadde mindre enn halvparten slik mobiltelefon. Det store gjennombruddet for smarttelefoner startet med lanseringen av Iphone i 2007. (08/11/2012)
 
Mediebrett er ikke lenger forbeholdt et lite mindretall i Norge. I første kvartal 2012 hadde 29 prosent av den norske nettbefolkningen tilgang til nett- eller lesebrett, viser tall fra TNS Gallups InterBuss-undersøkelse. Dette er mer enn en tredobling fra 9 prosent ett år tidligere. Det var lanseringen av Apples Ipad som satte fart på denne trenden. Ipad er fortsatt det vanligste mediebrettet, fulgt av Samsung Galaxy. (08/11/2012)
 
Denne høsten fyller TV 2 20 år. Lørdag 5. september 1992 startet TV 2 sine sendinger fra Bergen, som Norges første kommersielle allmennkringkaster. NRK-monopolet var definitivt historie. Norsk TV-virkelighet gikk inn i en ny fase med økt konkurranse, mer mangfold og nyskaping, men også økt kommersialisering og fragmentering av TV-tilbudet. TV 2 utfordret NRK og vokste seg stor, men ble aldri større enn statskanalen. Etter åpningen av det digitale bakkenettet i 2007 har TV 2s hovedkanal mistet mange seere. Med nisjekanaler som TV 2 Zebra, Bliss, Nyhetskanalen og Filmkanalen har TV 2 like fullt befestet posisjonen som Norges største private TV-selskap. (03/09/2012)
 
Her kan du se hvordan TV 2s programprofil - sendetimer fordelt på programkategorier - har utviklet seg siden 1993, kanalens første hele år på lufta. Serier og filmer (kategoriene drama, komedie og krim, action, eventyr) har hele tiden vært en bærebjelke i TV 2s tilbud. Programprofilen har vært temmelig stabil. Det har imidlertid blitt mer show og noe mindre nyheter, mens andelen sport holder stillingen. Merk at det totale timetallet har økt i perioden. Samtidig har TV 2 opprettet en rekke nisjekanaler, som ikke inngår i programprofilen her. (03/09/2012)
 
Statistikk over antall omsatte TV-abonnement i 2011 viser at stadig flere velger å få TV-signalene via fiber, som nå begynner å ta igjen bakkenettet i antall abonnement. Kabel og parabol er likevel de dominerende distribusjonsformene for TV. Parabol har siden 2007 opplevd en nedgang i antall abonnement, mens kabel-TV for første gang går tilbake i 2011. Parabol og kabel har likevel økt omsetningen de siste årene. (14/06/2012)
 
Mediebrett og smarttelefoner, e-bøker og streaming av musikk. Nordmenns mediebruk er i rask endring og blir stadig mer digital, noe som skaper store utfordringer for de tradisjonelle mediene. I publikasjonen Medieåret 2010-2011 kan du lese om denne utviklingen, dokumentert gjennom tall og fakta. Foruten mediebruk og trender tar publikasjonen for seg medieøkonomi og eierskap. I tillegg til de store massemediene - avis, TV, radio og Internett - er også 'kulturmediene' bok, film og fonogram i fokus. (14/05/2012)
 
Det er ikke bare barn og ungdom som spiller TV- og PC-spill. Også mange eldre - alderspensjonister - kobler av med spilling på skjermen. Hele 9 prosent av befolkningen i alderen 67-79 år brukte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag i 2011, viser Norsk mediebarometer. Dette er en økning fra 4 prosent i 2010 og den høyeste andelen som er målt. Men det er uansett de unge som er mest aktive på spillfronten: Nesten to av tre i alderen 9-12 år spilte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag i fjor, og også blant tenåringer og unge voksne var andelen høy. Spillingen er ellers langt mer utbredt blant gutter/menn enn blant jenter/kvinner. (04/05/2012)
 
Det blir stadig mer vanlig med harddiskopptaker (PVR). I 2011 hadde 41 prosent av befolkningen tilgang til slikt utstyr hjemme, mot 38 prosent i 2010, viser Norsk mediebarometer. I 2007, som var det første året SSB spurte om dette, var andelen 24 prosent. Også bruken av PVR er i vekst. I fjor så 5 prosent av befolkningen på opptak fra harddiskopptaker en gjennomsnittsdag, mot 4 prosent året før. (04/05/2012)
 
Annenhver nordmann (9-79 år) var innom et nettsamfunn som for eksempel Facebook i løpet av en gjennomsnittsuke i 2011, viser Norsk mediebarometer. Den eksakte andelen, 51 prosent, innebærer en liten økning fra 49 prosent i 2010. Ser man på den daglige bruken av nettsamfunn, er denne nå nesten like høy som den ukentlige - med 51 prosent blant internettbrukerne (ikke hele befolkningen). (03/05/2012)
 
Mens færre nordmenn leser papiravis, er det samtidig flere som leser nettavis. I sum gjør dette at den samlede andelen avislesere en gjennomsnittsdag ligger temmelig stabilt på rundt 80 prosent, viser Norsk mediebarometer. (03/05/2012)
 
Aldri har flere nordmenn betalt kringkastingsavgift (lisens). Ved utgangen av 2011 var det 1,948 millioner lisensbetalere, noe som er en økning på 30.000 sammenlignet med året før. Selv om antall betalere er rekordhøyt, er det fortsatt mange gratispassasjerer; NRK legger til grunn at snaut 10 prosent av husstandene ikke betaler lisens. Lisensen er NRKs suverent største inntektskilde: I fjor utgjorde lisensinntektene (inkl. tilleggsavgifter og inkassogebyrer) 4,7 milliarder kroner - tilsvarende 96 prosent av NRKs totale driftsinntekter. (02/04/2012)
 
27 prosent av den norske befolkningen (9-79 år) leste bøker en gjennomsnittdag i 2011, viser Norsk mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå. Dette er, sammen med 2009, den høyeste andelen som er målt for lesing siden undersøkelsen startet i 1991. Andelen boklesere har steget på 2000-tallet, etter å ha sunket til under 20 prosent på 1990-tallet. Det er fremdeles kvinner som er de ivrigste bokleserne. Skjønnlitteratur er desidert mest populært - blant begge kjønn, viser tall for boklesing fordelt på type bok. Sakprosa står imidlertid sterkere blant menn enn blant kvinner. (02/04/2012)
 
Det digitale musikksalget har vokst seg like stort som det fysiske platesalget, viser 2011-statistikken fra GGF/IFPI Norge. Det digitale salget - streaming og nedlasting - steg med 73 prosent sammenlignet med 2010, mens det fysiske salget gikk ned med 31 prosent. Streaming - gratis og betalt - er nå langt større enn nedlasting i Norge, med nærmere to tredeler av digitalsalget og nesten en tredel av totalsalget. (01/03/2012)
 
Den langvarige trenden med synkende opplag for norske papiraviser fortsatte i 2011. Størst opplagsnedgang hadde VG, mens Dagbladet faktisk økte opplaget - for første gang siden 2001. Også de store regionavisene hadde opplagssvikt. Aftenposten har likevel beholdt posisjonen som Norges største avis. Mens de fleste store breddeavisene slet i fjor, opplevde flere av nisjeavisene vekst. Morgenbladet og Klassekampen fortsatte fremgangen, og Dagens Næringsliv passerte Bergens Tidende som landets femte største avis. Også en rekke av de minste lokalavisene kan vise til gode opplagstall. (21/02/2012)
 
TVNorges kanalfamilie - TVNorge, Fem og Max - gikk klart fram i 2011, med en økning i samlet markedsandel fra 10 til 11,7 prosent, viser TNS Gallups TV-meterpanel. Hovedkanalen TVNorge økte sin markedsandel fra 7,3 til 7,9 prosent. Konkurrenten TV3, med søsterkanal Viasat4, opplevde derimot en tilbakegang fra 9,9 til 8,2 prosent, og TV3 isolert gikk tilbake fra 6,2 til 5,3 prosent. De største kanalfamiliene - NRK og TV 2 - holdt stand, selv om hovedkanalene NRK1 og TV 2 mistet markedsandeler. For øvrig viste TV-seingen en svak nedgang i 2011. (15/02/2012)
 
Den samlede markedsandelen for NRKs tre FM-kanaler, P1, P2 og P3, gikk tilbake nesten tre prosentpoeng i 2011, viser TNS Gallups lytterundersøkelse. Nedgangen er imidlertid fra et svært høyt nivå: Totalt har NRK fortsatt en markedsandel på over 60 prosent; P1 alene har over 50 prosent. Ser man på konkurrentene - de to store kommersielle radiokanalene - er det Radio Norge som har vokst mest, med vel to prosentpoeng. Likevel er P4 fortsatt nesten dobbelt så stor som Radio Norge. (14/02/2012)
 
Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på i medienorges siste nyhetsbrev.

Mange EU-direktiver får leve anonymt blant byråkrater og bransjefolk. AMT-direktivet - Direktivet om audiovisuelle medietjenester - burde imidlertid angå langt flere enn ekspertene. Nesten alle ser på TV, og stadig flere bruker nettjenester som klikkefilm og andre audiovisuelle bestillingstjenester. AMT-direktivet har konsekvenser for innholdet både i vanlige TV-kanaler og i nye tilbud. I dette nyhetsbrevet er hovedtrekkene i AMT-direktivet forsøkt sammenfattet, sett fra et norsk perspektiv. (08/02/2012)
 
Det danske mediekonsernet Egmonts omsetning i Norge utgjorde 41 % av totalomsetningen i 2010. Med kjøpet av A-pressens andel i TV 2, vil mer enn halvparten av Egmonts omsetning stamme fra det norske mediemarkedet. I tillegg til eierskapet i TV 2, er Egmont tungt inne i norsk ukepresse, i forlagsbransjen og i filmbransjen. Egmont eide i mange år halvparten av ukepresseforlaget Hjemmet Mortensen. I 2008 overtok konsernet den andre halvdelen av forlaget, da Orkla solgte sin del. I tillegg eier konsernet tegneserieutgiveren Egmont Serieforlaget. I bokbransjen eier Egmont halvparten av Cappelen Damm etter at Bonnier-eide Cappelen fusjonerte med Egmont-eide Damm i 2007. Egmont solgte sin norske TV-produsent, Nordisk Film TV, i 2010, men er fortsatt tungt inne i filmdistribusjon via Nordisk Film og har eierinteresser i produksjonsselskaper som Maipo Film og Neofilm. Selskapet eier også Drammen Kino. (13/01/2012)
 
Bruken av mobilt medieinnhold setter stadig nye rekorder. Hver fjerde nordmann bruker nå daglig mobiltelefonen til å konsumere medieinnhold, viser tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse for tredje kvartal 2011. Økningen er betydelig siden samme kvartal i fjor, da andelen var 15 prosent. Også andelen ukentlige brukere av mobilt medieinnhold har steget markant, og omfatter nå nesten hver tredje nordmann - mot knapt én av fire ett år tidligere. Alle de målte innholdsleverandørene opplever vekst. Her er VG fortsatt størst, men bare marginalt foran NRK. Løftet for NRK skyldes i stor grad at værtjenesten yr.no nå regnes med i NRKs tall.

Den kraftige veksten i mobilt mediekonsum henger sammen med at flere har skaffet seg smarttelefon. Minst halvparten av alle mobiltelefonene i internettbefolkningen (15 år +) er nå smarttelefoner, ifølge TNS Gallup. Slike telefoner gjør det lettere å lese 'nyheter' på mobilen, påpekes det. Dessuten er datatrafikken gratis når man bruker trådløst nettverk, og det lanseres stadig nye mobilapplikasjoner som bidrar til økt bruk. (21/11/2011)
 
Det er trolig blitt færre parabolantenner på norske tak og vegger de siste årene. Tall fra Post- og teletilsynet viser at antallet satellitt-abonnement er redusert med ca. 55.000 mellom 2007 og 2010. For kabel-TV viser utviklingen en tilsvarende økning; i dag er nesten halvparten av TV-abonnementene basert på kabel. Digitalt bakkenett kommer på en tredjeplass, etter kabel og satellitt, som den mest utbredte måten å motta TV-signaler på. Da regner man bare med bakkenettets betalende kunder, men mange tar også inn NRKs kanaler gratis via det digitale bakkenettet. Fiber er den abonnementstypen som vokser mest. Ser man derimot på omsetningen i kroner, er bildet et litt annet: Det er fremdeles satellitt-TV som genererer de største abonnementsinntektene. (17/10/2011)
 
Selv om konkurransen har hardnet til i det kommersielle TV-markedet i Norge, holder TV 2s hovedkanal fortsatt stand som den klart største reklamefinansierte TV-kanalen. I 2010 var TV 2s andel av seertiden fortsatt større enn konkurrentene TVNorge, TV3, Fem, Max og Viasat 4 til sammen, med en markedsandel på 20,5 prosent. Det er bare 'statskanalen' NRK1 som tar en større del av seernes tid enn TV 2s hovedkanal. Både TV 2 Gruppen og NRK har dessuten en rekke små og mellomstore nisjekanaler utenom hovedkanalene. Samlet hadde TV 2-kanalene en markedsandel på 26,5 prosent, mens NRK-kanalene sto for 41 prosent. (29/09/2011)
 
Hver femte norske husholdning har minst tre TV-apparater, viser 2010-tall fra Statistisk sentralbyrå. Hver tredje husholdning har to apparater, mens under halvparten har ett. Det er også noen som ikke har TV, og denne andelen - to prosent - ligger temmelig stabilt. (29/09/2011)
 
Det fysiske musikksalget taper til fordel for det digitale. I toppåret 2002 ble det solgt 13,7 millioner CD-er fra plategrossistene i Norge. I 2010 var tallet mer enn halvert - til 6,7 millioner, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI. Nedlasting og særlig streaming av musikk har derimot 'tatt av' de siste årene. Mellom 2006 og 2010 økte antall nedlastinger/streams fra 6,7 millioner til over 1,2 milliarder. Økonomisk har det digitale musikksalget likevel ikke klart å kompensere for svikten i det fysiske salget, i alle fall ikke foreløpig. Målt i kroner er omsetningen av innspilt musikk nesten halvert det siste tiåret. (29/09/2011)
 
Andelen amerikanske filmer på TV 2s hovedkanal har sunket markant siden 2004. I 2010 var 75 prosent av filmene amerikanske, mens andelen var 84 prosent seks år tidligere. Også NRK har en overvekt av titler fra USA (og Canada), og i fjor var andelen 54 prosent for NRK-kanalene under ett. NRK viser for øvrig klart mer europeisk og ikke-vestlig film enn TV 2. Andelen norsk og nordisk film er derimot ikke så ulik. Her har TV 2 hatt en betydelig økning de siste årene. (17/08/2011)
 
Internett har nå passert TV som nordmenns viktigste nyhetskilde, viser 2010-tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Mer enn halvparten av de spurte var helt eller litt enig i at Internett er deres viktigste nyhetskilde - en markant økning fra 36 prosent i 2005/2006. En klar nummer to er TV, som tidligere har vært nummer én. Det er imidlertid papiravisen som har tapt mest oppslutning som nyhetskilde. Andelen som sa seg enig i at avis er den viktigste nyhetskilden, har falt fra 48 til 39 prosent de siste fem årene. For radio er utviklingen derimot helt stabil. Vurderingen av viktigste nyhetskilde varierer klart med alder, kjønn, utdanning og bosted. (30/06/2011)
 
Flere norske husholdninger velger Internett via kabel-TV og fiber fremfor ADSL, viser tall fra Post- og teletilsynet. Antall private abonnementer med kabel- eller fibertilknytning økte med 121.000 i 2010. Samtidig falt utbredelsen av ADSL og andre DSL-løsninger med 64.000 private abonnementer. Like fullt er xDSL fortsatt den vanligste typen bredbåndsabonnement - med halve privatmarkedet. (24/06/2011)
 
Omsetningen i det norske bredbåndsmarkedet er nesten doblet på fem år. I 2010 ble det solgt bredbåndsabonnementer for 7 milliarder kroner - mot under 4 milliarder kroner i 2005. Fordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet holder seg derimot stabil: Tre av fire kroner stammer fra husholdningene, resten hentes fra næringslivet. Den desidert største bredbåndsleverandøren er Telenor, som har nesten halvparten av abonnementene og inntektene. Deretter følger NextGenTel, Get og Ventelo. (24/06/2011)
 
Norske filmer sto i fjor for 23,3 prosent av kinobesøket - den høyeste andelen noen gang, viser tall fra Film & Kino. Også antallet nye norske kinofilmer - 26 - var rekordhøyt, med 'Knerten gifter seg', 'Trolljegeren' og 'Nokas' som de store trekkplasterne. Den høye norske besøksandelen henger imidlertid sammen med at utenlandske filmer ikke gjorde det spesielt godt. Både kinobesøket og billettinntektene falt noe i 2010 sammenlignet med 2009, som var et av de beste kinoårene på lenge. I filmmenyen vår finner du omfattende statistikk om film og kino i Norge. (26/05/2011)
 
Mens det i 2005 var 14 søndagsaviser i Norge, er det nå bare fem igjen: Aftenposten, VG, Dagbladet, Bergens Tidende og Bergensavisen. Opplaget på søndager har falt betydelig det siste tiåret - og særlig for løssalgsavisene: Dagbladets opplag er halvert, mens VG har mistet en tredel. Og Bergensavisen, som har en stor andel løssalg, har mistet en femdel. De to abonnementsavisene Aftenposten og BT har derimot hatt en mer moderat nedgang. Opplagssvikten på søndager skiller seg imidlertid ikke vesentlig fra den generelle opplagsutviklingen. Det mest iøynefallende er alle søndagsutgavene som er lagt ned. Fra 2008 til 2009 ble antall søndagsaviser halvert fra ti til fem. (26/05/2011)
 
Det norske reklamemarkedet bedret seg betraktelig i 2010 sammenlignet med 'finanskriseåret' 2009, viser tall fra IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik. For første gang er søkeordannonsering inkludert i tallene for netto reklameomsetning i norske medier. Det ble omsatt søkeordannonser for 809 millioner kroner i fjor, og også annen nettreklame viste vekst. Dagspressen holdt imidlertid stand som det klart største reklamemediet. Utelater man søkeord og nettkataloger, som er nye kategorier i statistikken, ser man at reklameomsetningen fortsatt hadde et stykke igjen til toppårene før 2009. (05/05/2011)
 
Halve befolkningen - 49 prosent av alle mellom 9 og 79 år - var innom et nettsamfunn som f.eks. Facebook i løpet av en gjennomsnittsuke i 2010, viser Norsk mediebarometer. Økningen er betydelig - fra 39 prosent i 2009 og 27 prosent i 2008. De fleste faste nettsamfunnsbrukerne er innom hver dag. Den daglige bruken av nettsamfunn er nemlig nesten like høy som den ukentlige, og utviklingen over tid har vært den samme. (18/04/2011)
 
Det er ikke uventet ungdom som hører desidert mest på innspilt musikk (fonogram), viser Norsk mediebarometer. Mer enn tre av fire tenåringer og voksne under 25 år lyttet til fonogram en gjennomsnittsdag i 2010, mot 42 prosent blant hele befolkningen (9-79 år). Særlig lydfiler - MP3 og såkalt streaming - står sterkt blant de unge. CD-spilleren har derimot tapt terreng og brukes nå først og fremst av de godt voksne. (18/04/2011)
 
Selv om stadig flere norske avislesere velger nettutgaven, er det fremdeles få som gir helt slipp på papirutgaven. Resultatet er at den samlede andelen avislesere har økt noe. 80 prosent leste avis - på papir eller Internett - en gjennomsnittsdag i 2010, mot 78 prosent i 2009, viser Norsk mediebarometer. Ser man på hele tidsrommet 2001-2010, har den samlede andelen avislesere holdt seg stabil rundt 80 prosent. (18/04/2011)
 
I løpet av de siste ti årene har VGs nettutgave firedoblet lesertallene sine, viser resultatene fra avisbransjens leserundersøkelse. Mens VG Nett i 2001 gjennomsnittlig hadde 382 000 lesere, var antallet i 2010 oppe i over en og en halv million: 1 584 000. I samme periode falt VGs papiropplag med mer enn 150 000 eksemplarer. Også Dagbladet har fått firedoblet antallet lesere på nett i samme periode, mens papiropplaget nesten er halvert. (05/04/2011)
 
Opplagsutviklingen for de fem største ukebladene i 2010 viser at kjendisbladene Se og Hør og Her og Nå opplever langt større fall i opplaget enn de største familiebladene. Se og Hørs samlede opplag går tilbake med 8 prosent, mens Her og Nås opplag faller med 14 prosent. Familieblader som Hjemmet og Familien ser derimot ut til å ha bremset opplagsfallet. Begge går tilbake med kun en prosent sammenliknet med 2009. Til gjengjeld har familiebladenes opplag krympet over langt flere år. (05/04/2011)
 
Tall fra Norsk TV-meterpanel viser at vi ser en halv time mer TV hver dag etter at det norske bakkenettet ble digitalisert. Digitaliseringen ga plass til flere kanaler i sendenettet og førte til etablering av nye, norske nisjekanaler. Samtidig fikk TV-seere med bakkeantenne tilgang til en rekke utenlandske kanaler som de ikke kunne ta inn tidligere. Selv om flere av de norske TV-selskapene har fått redusert markedsandelen for hovedkanalen etter å ha etablert nye tilbud, har de likevel økt sine andeler totalt. Unntaket er TV 2 som i 2010 totalt sett har gått noe tilbake. Den som kommer best ut av den nye konkurransesituasjonen er NRK. TV-seerne brukte 11 minutter mer på NRKs kanaler i 2010 enn i 2007. MTGs nisjekanal Viasat4 har økt seertiden for MTG totalt fra 10 til 18 minutter. (09/03/2011)
 
Det var NRK som ble klaget inn flest ganger til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2010, med 34 klagesaker. Det var også NRK som ble felt flest ganger - med ti brudd på god presseskikk og to kritikkverdige saker. Dette er historisk høyt og en økning fra fem 'brudd' og én 'kritikk' året før. NRK er et stort mediehus, og fellelsene i fjor fordelte seg på flere redaksjoner og distriktskontorer. Konkurrenten TV 2 - 'verstingen' fra 2009 - havnet derimot langt nede på fellingslisten, med to 'kritikk' mot hele ni 'brudd' året før. Den generelle oversikten over behandlede klager - og for avisene - finner du her. Og her er PFU-klagene mot uke- og fagpressen. (03/03/2011)
 
Norske papiraviser sliter med opplaget, og særlig løssalgsavisene solgte mindre i 2010 enn året før. Størst tilbakegang i antall eksemplarer hadde VG, som ble passert av abonnementsbaserte Aftenposten som Norges største avis. VGs opplag falt med 11 prosent til 233.295, noe som er 40 prosent lavere enn i toppåret 2002. Konkurrenten Dagbladet har på sin side bikket under 100.000 eksemplarer, omtrent det halve av opplaget for ti år siden. En rekke nisjeaviser, som Klassekampen og Dag og Tid, hadde derimot opplagsvekst i 2010, og det samme gjelder mange små lokalaviser. For de store regionavisene, som er abonnementsbaserte, holdt opplaget seg nokså stabilt. (02/03/2011)
 
NRK innehar fortsatt posisjonen som det nasjonale mediehuset med desidert størst daglig dekning. Mer enn 8 av 10 nordmenn benytter seg daglig av ett eller flere av NRKs medietilbud. Denne andelen har holdt seg temmelig stabil de siste årene. Det samme har dekningen og rangeringen for de andre nasjonale mediehusene i TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse: Mediehuset TV 2 når to av tre nordmenn daglig, mens VG når én av to. Deretter følger Dagbladet og Aftenposten, som i fjor hadde en daglig dekning på henholdsvis 31 og 27 prosent. (08/02/2011)
 
Nesten hver fjerde nordmann (24 %) brukte mobilt medieinnhold ukentlig i siste kvartal 2010, viser tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Dette er ny rekord og en økning fra 15 prosent ett år tidligere. Den daglige bruken av mobilt innhold er nær fordoblet i samme periode - fra 9 til 17 prosent. Alle innholdsleverandørene i undersøkelsen har opplevd vekst i løpet av 2010 - se tall her. Den økte bruken henger sammen med økt utbredelse av smarttelefoner. TNS Gallup peker også på at datatrafikken er gratis ved bruk av trådløst nett, og at det stadig lanseres nye applikasjoner (apps) for smarttelefoner. (01/02/2011)
 
Sosiale medier på Internett er for lengst blitt en kommunikasjonsform for folk flest. Fire av ti nordmenn besøkte et nettsamfunn daglig i 2009, og halve befolkningen er på Facebook. Utviklingen har vært formidabel siden norske nyhetsmedier for alvor begynte å omtale fenomenet i 2006. medienorges nyhetsbrev Mediefakta 2/2010 tar for seg sosiale medier i Norge og internasjonalt, og gir deg en oversikt over sosiale mediers historie, utvikling og bruk. Oversikten er dokumentert gjennom en rekke tall og fakta fra norske og utenlandske kilder. (27/10/2010)
 
Stadig flere spiller TV- eller PC-spill. Andelen som har brukt slike spill en gjennomsnittsdag, har økt fra 11 prosent i 2005 til 16 prosent i 2009, viser tall fra Norsk mediebarometer (SSB). Ikke uventet er spillingen mest utbredt blant barn og unge: I fjor oppga én av to i aldersgruppen 9-15 år at de spilte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag, mens andelen i gruppen 16-19 år var 40 prosent. Spilling er dessuten særlig vanlig blant gutter og unge menn, ifølge statistikken. Både trenden over tid og mønstrene etter alder og kjønn underbygges av andre tall. For eksempel har også andelen som oppgir at de bruker hjemme-PC-en til spill, steget klart og utgjorde i fjor 39 prosent, mot 25 prosent i 2005. (13/10/2010)
 
Mens antall kinobedrifter og -bygg har gått ned det siste tiåret, har tallet på kinosaler økt. Det var 212 kinobygg i 2009, mot 254 i 2000, viser tall fra Film & Kino. Antall saler har derimot økt fra 390 til 422 i samme periode, slik at flere kinoer har fått flere saler. Salene har imidlertid jevnt over blitt mindre; antall seter per sal har falt fra 222 til 187 i tiårsperioden. Samtidig har Bygdekinoen fått flere visningssteder, noe som delvis har kompensert for bortfallet av faste kinoer. Du finner tallene via de aktive lenkene eller under 'Struktur' i statistikkmenyen. (13/10/2010)
 
NRKs programstatistikk for 2009 viser at to tredjedeler, eller 66 %, av sendetiden på NRK3 besto av repriser. Tilsvarende tall for NRK2 var 55 %, mens NRK1 er den kanalen som har minst repriser. Andelen repriser i hovedkanalen var på 42 % i 2009. Repriseandelen har økt med sendetiden. I 2000 var andelen på NRK1 bare 24 %. I perioden 2000 til 2009 økte kanalens sendetid fra 5456 timer til 6714 timer per år - en økning på mer enn 3 timer per dag. (23/09/2010)
 
Post- og teletilsynets tall for bredbåndsmarkedet i 2009 viser at Telenor har halvparten av bredbåndskundene. Telenor har hatt en jevn andel på rundt 50 % av abonnementene siden 2003. Det er et langt sprang til de neste på listen over de største leverandørene: NextGentel med en andel på 13 %, etterfulgt av Get med 9 %. Totalt ble det omsatt for 6,6 milliarder i bredbåndsmarkedet i 2009. (12/09/2010)
 
20. august 2010 er det femti år siden NRKs TV-sendinger ble offisielt åpnet. Lenge holdt «statskanalen» folket samlet foran skjermen, men på 1980-tallet kom de første kommersielle utfordrerne. NRK har imidlertid beholdt en sterk posisjon blant seerne, selv om TV 2 og andre kanaler har kapret markedsandeler. Vil du se hvordan TV-mediet har utviklet seg siden 1960? Hos medienorge finner du blant annet historiske oversikter over norske TV-kanaler, seertall, sendetid, programprofiler og kanalenes inntekter og utgifter. Dette og mye mer finner du under TV i medienorges statistikkmeny. (20/08/2010)
 
Salget av billigbøker økte betydelig etter at reguleringen av bokprisene ble liberalisert i 2005. Antall solgte billigbøker i utsalgspris fra forlag økte med 27 prosent fra 2005 til 2006, og har siden holdt seg på det nye, høye nivået - med over 8 millioner eksemplarer årlig. Også regnet i kroner og øre har salget økt, selv om denne veksten startet noe tidligere. I 2005 sto billigbøkene for 16 prosent av forlagenes totale bokomsetning, mens andelen i 2009 var 19 prosent. (17/08/2010)
 
Ifølge tall fra Den norske Forleggerforening har bokklubbenes andel av totalmarkedet for bøker gått drastisk tilbake i løpet av de siste 5 årene. Bokklubbenes andel av omsetningen har gått ned fra 20 % i år 2005 til 10 % i 2009. Tilbakegangen har inntruffet parallelt med innføringen av den nye Bokavtalen i 2005. Avtalen fratok bokklubbene eneretten til å selge bøker med rabatt. (13/08/2010)
 
Trenden over tid er tydelig: Antallet utgitte bøker har økt de siste par tiårene. For 2008 har Nasjonalbiblioteket registrert 7615 boktitler. Tallet er betydelig høyere enn tidligere. I perioden 1995-2002 lå antallet årlige bokutgivelser på 5000-6000. Også antall utgitte småtrykk har økt markant. Tallene for 2009 er ikke spesielt høye, men vil trolig stige etter hvert som registreringen fullføres. (29/06/2010)
 
Antallet utgitte lydbøker har steget markant det siste tiåret, viser tall fra Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo. Det er registrert 439 utgitte titler på lydbok for 2008. I 2000 var antallet 156. For 2009 er det foreløpig registrert 389 titler, men dette tallet ventes å stige. Grunnen er at det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet. (29/06/2010)
 
Norsk filmindustri hadde i fjor sitt nest beste år på norske kinoer noen gang. Norske filmer, med Max Manus i front, stod for en femtedel av kinobesøket. Tre av de ti mest sette filmene dette året var norske. Mest sette kinofilm var Istid 3: Dinosaurene kommer (USA), fulgt av Max Manus og Menn som hater kvinner. De norske barnefilmene Knerten og Julenatt i blåfjell var nummer seks og syv på Filmtoppen. Flere tall fra Film & Kino finner du under film i statistikkmenyen. (08/06/2010)
 
Norske kinoer hadde rekordhøye billettinntekter i 2009. Summen på 1042 millioner kroner er en økning på 13,6 prosent fra 2008, som også var et inntektsmessig rekordår. Kinobesøket var det høyeste siden 2003 og det nest høyeste siden 1985, med 12,7 millioner besøkende. Fjoråret var ellers et godt år for norsk film; det manglet bare 40.000 besøkende på å nå rekorden fra året før. Du finner flere tall fra Film & Kino under film i statistikkmenyen. (08/06/2010)
 
Oversikten over de største aviskonsernene i Norge 2009, målt etter opplag, viser at Polaris Media nå nærmer seg Edda Media i størrelse. Årsaken er at Polaris kjøpte de to avisene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke fra Edda i 2009. Begge aviser eide flere mindre lokalaviser som fulgte med på kjøpet. Konsekvensen er også at Polaris nå har kontroll over 22 aviser, mot Eddas 21. Men Schibsted er fortsatt størst i Norge med 13 aviser og en andel av opplaget på 32 prosent. (02/06/2010)
 
Halvparten av oss er innom et folkebibliotek i løpet av et år, viser Norsk kulturbarometer 2008. Denne andelen har holdt seg stabil de siste par tiårene. Fordelingen på aldersgrupper har imidlertid endret seg: Det er færre barn og unge som besøker bibliotekene nå enn før, mens det er blitt flere blant de eldste. Den største langsiktige nedgangen har gruppen 16-19 år, der andelen bibliotekbesøkende har sunket fra 75 prosent i 1991 til 55 prosent i 2008. (11/05/2010)
 
Mediehusene TV 2 og NRK fikk flest fellende uttalelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2009, med henholdsvis ni og fem brudd på god presseskikk. Deretter fulgte Dagbladet, med to fellelser og én kritikk, og Adresseavisen og Fædrelandsvennen, begge med to fellende uttalelser (brudd). PFU behandlet 285 klager i fjor, noe som er det nest høyeste tallet noensinne. Antallet fellende uttalelser (51) og uttalelser med kritikk (10) var på nivå med gjennomsnittet for det siste tiåret. (03/05/2010)
 
Tre av fire nordmenn surfet innom Internett en gjennomsnittsdag i fjor. Mens stadig færre leser papiraviser, har boklesingen økt siden 1990-tallet. Fjernsyns- og radiobruken holder seg derimot stabil. Den jevne nordmann sitter foran TV-skjermen i to og en halv time per dag. Dette er eksempler på hva du kan finne i Norsk mediebarometer 2009, Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av norske medievaner. Du finner resultatene fra undersøkelsen under 'Tilgang og bruk' i statistikkmenyen. (28/04/2010)
 
Statistisk sentralbyrå har korrigert seertallene for TV i Norsk mediebarometer 2007 og 2008. Endringen kommer som følge av en programmeringsfeil, og innebærer at seertiden går noe opp i forhold til det som opprinnelig ble rapportert. Blant annet økes den gjennomsnittlige seertiden fra 142 til 145 minutter per dag, mens seertiden for aldersgruppen 9-12 år stiger med hele ni minutter daglig. Korrigerte tall finner du i de elektroniske versjonene av Norsk mediebarometer på SSBs nettsider og hos medienorge. (21/04/2010)
 
Flere norske aviser har lagt ned søndagsutgavene sine de siste årene. Mens 13 aviser hadde søndagsutgave i 2005, var det bare 5 aviser som også utkom søndager ved utgangen av 2009. Avisforsker Sigurd Høst forklarer nedleggelsene med at søndagsavisene verken har vært lønnsomme, økt avisens opplag eller styrket lojaliteten blant leserne (Avisåret 2009). Opplagstallene viser at VG er landets største søndagsavis, foran Aftenposten og Dagbladet. (16/04/2010)
 
Andelen av befolkningen som leser nettaviser vokser stadig, i følge ferske tall fra SSBs Norsk mediebarometer. 40 % av oss leste avis på Internett en gjennomsnittsdag i 2009, en økning på 30 prosentpoeng fra 2001. I samme periode har andelen som leser papiravis gått ned fra 78 % til 65 %. Nedgangen er størst i aldersgruppen 16-24 år, hvor det i 2009 for første gang var flere som leste nettavis enn papiravis. (14/04/2010)
 
Det totale avisopplaget endte på 2 659 000 i 2009, en nedgang på 3,8 % i forhold til året før. Opplaget har gått tilbake de siste ti årene, men nedgangen i 2009 er så langt den største. Løssalgsavisene VG og Dagbladet gikk, sammen med Aftenposten Aften, mest tilbake og stod for drøyt halvparten av det samlede opplagsfallet. Nasjonale fådagersaviser var den eneste aviskategorien som hadde opplagsvekst i 2009. (14/04/2010)
 
NRK er Norges klart største mediehus, ifølge dekningstall fra TNS Gallup. 84 % av befolkningen var innom minst en av NRKs mediekanaler en gjennomsnittsdag i 4. kvartal 2009. TV 2 er det nest største mediehuset, med 69 % dekning. I aldersgruppen 12-19 år er TV 2 og VG de mest besøkte mediehusene, med NRK på tredje plass. For de mellom 20-39 år er NRK størst, foran TV 2 og VG. NRK er også størst blant de over 40 år, og i aldersgruppen 60 år + har mediehuset hele 96 % dekning. (10/04/2010)
 
Mer enn åtte av ti personer i Norge bruker ett eller flere av NRKs tilbud en gjennomsnittsdag, viser tall fra TNS Gallup. Dette gjør NRK til Norges største mediekonsern. Aviskonsernet A-pressen er nest størst og når ut til 76 % av befolkningen, blant annet gjennom sine 50 lokalaviser og 50 % eierskap i TV 2. Schibsted, som eier VG og de største regionavisene, er nummer tre med en daglig dekning på 71 %. 45 % av befolkningen er innom MTG, som blant annet eier TV3 og P4, mens
TVNorge-eier SBS samlet 43 %. Lokalaviskonsernet Edda Media hadde 18 % dekning i 4. kvartal 2009. (09/04/2010)
 
Stadig flere tar i bruk mobiltelefonen som mottaker for medieinnhold. I 4. kvartal 2009 brukte 15 % av befolkningen mobilen til å lese nyheter eller annet i løpet av en uke, i følge tall fra TNS Gallup. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode året før. Den daglige bruken er nesten doblet sammenlignet med 2008; 9 % av oss brukte mobilt medieinnhold i 4. kvartal 2009, mot 5 % i 2008. Utbredelsen av avanserte mobiltelefoner og utviklingen av nye tjenester er sannsynligvis årsaken til økningen. (07/04/2010)
 
Schibsted er landets største mediekonsern, målt etter omsetning i det norske markedet. Konsernet, som eier VG og de største regionavisene, omsatte for nær 6 milliarder kroner i Norge i 2008. Dette utgjorde 43 % av selskapets samlede omsetning. Schibsted er etablert i en rekke land i Europa, Sør-Amerika og Asia, og har blant annet satset stort på rubrikktjenester på nett og papir de siste årene. Av de ti største mediekonsernene er seks norske, ett er dansk (Egmont) og to er svenske (Bonnier og MTG). Det eneste konsernet som har tilhold utenom Norden er britiske Mecom, som kom inn i det norske markedet med kjøpet av Orkla Media (nå Edda Media) i 2006. (05/04/2010)
 
Alle de ti største norske avisene hadde opplagsnedgang i 2009, i følge tall fra MBL. Løssalgsavisene VG og Dagbladet har slitt med kraftig opplagsfall over flere år, og også regionavisene har mistet kjøpere. Dagens Næringsliv har derimot gått mot strømmen og vokst de siste årene, men i 2009 gikk også denne avisens opplag tilbake. Dette er første gang alle de ti største avisene har hatt opplagsfall. (22/02/2010)
 
I 2009 så vi for første gang på TV i mer enn tre timer hver dag. Gjennomsnittlig daglig seertid var 184 minutter i 2009 - 10 minutter mer enn i 2008 og hele 30 minutter mer enn i 2007. Størst var økningen i aldersgruppen 20-34 år, der seertiden steg med 22 minutter i 2009. Men ikke alle aldersgrupper deltok i veksten; for barn og unge mellom 7 og 19 år gikk seertiden ned i 2009. (15/02/2010)
 
Nyeste nyheter