medienorge

Visste du at én av fem unge bare har TV koblet til nett?

I aldersgruppen 20 til 34 år har rundt 20 prosent TV-skjermer som bare er koplet til Internett. I hele befolkningen er andelen 11 prosent.
SNARVEI TIL STATISTIKKENE
Figur: Tilgang til TV-signaler hjemme 1991–2020   Kilde: Norsk mediebarometer, SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser
Tallgrunnlag: Tilgang til TV-signaler hjemme 1991–2020   Kilde: Norsk mediebarometer, SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser
Følg oss på Twitter