Om medienorge
 
  Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn tjue års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om norsk mediesektor. Informasjonen presenteres både på disse nettsidene, i egne nyhetsbrev og i ulike publikasjoner.

medienorge deltar i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket NORDICOM, som finansieres av Nordisk ministerråd. Nordicom er en nordisk informasjonssentral med hovedkontor i Gøteborg i Sverige. I tillegg til å dokumentere forskning og litteratur på mediefeltet, dokumenterer Nordicom medieutviklingen i Norden ved å utarbeide sammenlignbar nordisk mediestatistikk. Statistikken publiseres blant annet på Nordicoms nettsider.


medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, som har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet. Virksomheten finansieres av Kulturdepartementet.

Kontakt
Adresse:
medienorge
Institutt for informasjons-
og medievitenskap
Fosswinckelsgt. 6
5007 Bergen
Telefon:
55 58 91 26
55 58 91 21

Telefax:
55 58 91 49
Epost:
medienorgeSPAMFILTER@infomedia.uib.no
Ansatte:
Nina.BjornstadSPAMFILTER@infomedia.uib.no
tlf 55 58 91 26
Martine.LeknesSPAMFILTER@infomedia.uib.no
tlf 55 58 91 21
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring