medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Største forlagsgrupper i Norge

Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

Inntektene fra felleskontrollerte selskaper er ikke med hos noen av konsernene. Det innebærer blant annet at inntektene fra selskapene som Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene. Det betyr også at inntekter fra bokhandelkjeden Norli ikke er inkludert hos Aschehoug.

hent dataStørste forlagsgrupper i Norge 2022

   
Omsetning (mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 2677,9 Erik Must AS (85,9%), Falck Frås AS (4,3%)  
Morselskap Gyldendal ASA 34,0    
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%) 981,2    
  Ark Bokhandel AS (100%) 1735,0    
  Forlagssentralen ANS (100%) 168,2    
Felleskontrollert virksomhet Fabel Lyd AS (50%) 151,9    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 125,6    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (30%) 42,9    
Konsern Cappelen Damm 1410,1 Egmont (100%)  
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%) 1273,6    
  Sentraldistribusjon AS (100 %) 227,6    
Felleskontrollert virksomhet Storytel AS (50%) 350,6    
  Allvit AS (50%) 1,1    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 42,9    
Andre Bladcentralen AS (20%) 241,5    
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 859,3 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 8,6    
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%) 462,8    
  Akademika AS (100%) 458,6    
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%) n.a.    
  Ebok.no 0,6    
  Norsk Musikforlag Aktieselskap (100%) 20,1    
  Lyche Musikkforlag AS 0,9    
  Majorforlaget 0,8    
  Norsk Notestik & Forlag AS 0,5    
  Musikk-husets Forlag AS 3,4    
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%) 1,8    
  Caspar Forlag AS (48%) 1,5    
Andre Bladcentralen AS (20%) 241,5    
  Bokbasen AS (11,3%) 42,9    
Konsern Aschehoug 709,4 William Nygaard (10,2%), Egil Nygaard (9,2%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS 508,1    
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%) 187,6    
  Forlaget Oktober AS (91%) 44,2    
Felleskontrollert virksomhet Norli AS (51%) 1515,7    
  Fabel Lyd AS (50%) 151,9    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 125,6    
  Allvit AS (50%) 1,1    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (20%) 42,9    
Andre Creaza (15%) 18,6    

Merk:

Etter at Egmont i 2021 kjøpt ut Bonnier og overtok hele eierskapet til Cappelen Damm, utarbeides det ikke lenger konsernregnskap for forlagsgruppen. Cappelen Damms konserninntekter i 2021 og 2022 er derfor et estimat basert på datterselskapene Cappelen Damm og Sentraldistribusjon.

Gyldendal overtok i mai 2021 hele eierskapet av Forlagssentralen. Inntektene fra Forlagssentralen inngår dermed i Gyldendals konsernregnskap.

I et konsernregnskap tas alle driftsinntekter som går mellom selskaper i samme konsern bort, slik at totalomsetningen bare omfatter inntekter fra kunder utenfor konsernet. Inntekter i datterselskaper er med i totalen, mens omsetning i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper ikke tas med i driftsinntektene.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp en rekke forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen.

Kilder

    Selskapenes årsberetninger

Kilder

    Selskapenes årsberetninger