medienorge

PFU-klager norske aviser

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Som ledd i dette arbeidet vurderer PFU klager vedrørende norsk presse. Alle klagesaker som gjennomgår full behandling i utvalget, ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med frifinnelse - 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen nedenfor for mer informasjon.

På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Nedenfor finner du en oversikt over antall klager og klageresultat for norske aviser behandlet av PFU, fra og med 1992. Oversikten skiller ikke mellom papir- og nettutgaven av samme avis. Unntaket er VG, der papir og nett er oppført hver for seg t.o.m. 2011. Flere klager kan behandles samlet, som en og samme sak, slik at klagene ender med bare én uttalelse.

Totaltall for alle klager til PFU finner du under PFU-klager totalt. Vil du se en oversikt over klager for spesifikke radio- og TV-selskap, kan du gå til PFU-klager radio/TV. Klager for uke- og fagblader og spesialiserte eller politiske nettsteder finner du under PFU-klager uke- og fagpresse.

hent data

Aviser med klager i 2021

På nettsidene kan det forekomme tall i parentes som angir antall klager i stedet for antall saker. Disse er ikke tatt med i Excel-tabellen.

2021 Klager Brudd Kritikk Ikke brudd Forenklede
frifinnelser
Minnelig
ordning
Trukket Avvist Henlagt  
ABC Nyheter
3 - - - 1 - - 2 -  
Adresseavisen
11 - - 2 3 - - 6 -  
Aftenposten
19 - - 2 3 - 1 13 -  
Agderposten
5 1 1 1 - 1 - 1 -  
Andøyposten
1 - - - - - 1 - -  
Arbeidets Rett
1 - - - - - - 1 -  
Avisa Nordhordland
1 - - - - - - 1 -  
Avisa Nordland
10 1 - 4 2 - - 3 -  
Avisen Agder
2 2 - - - - - - -  
Bergens Tidende
10 - - 1 6 - - 3 -  
Bergensavisen
4 1 - - 1 - - 2 -  
Bladet Vesterålen
1 1 - - - - - - -  
Bodø NU
4 2 - - 1 - 1 - -  
Brønnøysunds Avis
1 - - - - - - 1 -  
Budstikka
2 - - 1 - - - 1 -  
Bygdebladet
2 - - - 1 - - 1 -  
Bygdeposten
1 - - - - - - 1 -  
Bømlo-Nytt
1 - - - 1 - - - -  
Dagbladet
64 - 1 1 1 - 2 59 -  
Dagen
1 - 1 - - - - - -  
Dagens Næringsliv
9 - 1 2 - - 1 5 -  
Dagens Perspektiv
1 - - - - - 1 - -  
Dagsavisen
3 - - - - - - 3 -  
Dalane Tidende
4 1 - - - 1 - 2 -  
Document
7 7 - - - - - - -  
Document
7 7 - - - - - - -  
Drammens Tidende
7 - - 1 1 1 - 4 -  
Drangedalsposten
2 - - 1 - - - 1 -  
E24
31 - - - 2 - - 29 -  
Enebakk Avis
1 - - - - - - 1 -  
Filter Nyheter
6 - - 3 3 - - - -  
Finansavisen
8 2 3 - - 2 - 1 -  
Firda
1 - - - - - - 1 -  
Fjordingen
1 - - 1 - - - - -  
Folkebladet
1 1 - - - - - - -  
Framtid i Nord
1 - - - - - - 1 -  
Fredriksstad Blad
3 1 - - - - - 2 -  
Fremover
3 - - 1 - - - 2 -  
Fædrelandsvennen
9 - 1 2 3 1 - 2 -  
Glåmdalen
7 - - 3 2 - - 2 -  
Grenda
1 - - - 1 - - - -  
Grimstad Adressetidende
1 - - - 1 - - - -  
Gudbrandsdølen Dagningen
1 1 - - - - - - -  
Hadeland
1 - - 1 - - - - -  
Halden Arbeiderblad
1 - - 1 - - - - -  
Hamar Arbeiderblad
3 1 - - 2 - - - -  
Harstad Tidende
1 1 - - - - - - -  
Haugesunds Avis
1 - - - - - 1 - -  
Helgelands Blad
4 1 - 1 - - - 2 -  
Helgelendingen
6 - - - 3 - - 3 -  
Hitra-Frøya
1 - - - 1 - - - -  
Hordaland
2 - - - - - 1 1 -  
iFinnmark
4 1 1 1 - - - 1 -  
iHarstad
1 - - - - 1 - - -  
Innherred
3 - - 2 - - 1 - -  
ITavisen
1 - - - - - - 1 -  
iTromsø
3 - - - 1 - 1 1 -  
Kanalen
1 - - - - - 1 - -  
Klassekampen
4 - - - 2 1 - 1 -  
Kragerø Blad Vestmar
3 - - 1 - - - 2 -  
Lillesands-Posten
2 1 - 1 - - - - -  
Lindesnes Avis
2 - - - - 1 - 1 -  
Lister24
1 1 - - - - - - -  
Lyngdals Avis
1 1 - - - - - - -  
Laagendalsposten
1 - - 1 - - - - -  
Moss Avis
3 - - - - 1 1 1 -  
Møre-Nytt
1 - - - - - - 1 -  
Namdalsavisa
2 - 1 - 1 - - - -  
Nationen
4 - 1 - 1 - - 2 -  
Nettavisen
15 2 - - 5 - 1 7 -  
Nidaros
3 - - - 1 - - 2 -  
Nordlys
4 1 - 1 1 1 - - -  
Nordre
1 1 - - - - - - -  
Norge IDAG
1 - - - - - - 1 -  
NTB
1 - 1 - - - - - -  
Nye Troms
1 - - - 1 - - - -  
Opdalingen
1 - - - - - - 1 -  
Oppland Arbeiderblad
9 2 - - 3 - 1 3 -  
Rana Blad
2 1 - 1 - - - - -  
Raumnes
1 - - - 1 - - - -  
Resett
2 - - - - - - 2 -  
Ringerikes Blad
2 - - - - - - 2 -  
Rjukan Arbeiderblad
2 - - - - 1 - 1 -  
Romerikes Blad
2 - - 1 1 - - - -  
Romsdals Budstikke
1 - - - 1 - - - -  
Saltenposten
4 3 - - - - - 1 -  
Sandefjords Blad
1 - - - - - - 1 -  
Sarpsborg Arbeiderblad
3 1 - 1 - 1 - - -  
Smaalenenes Avis
11 1 1 1 5 2 - 1 -  
Sogn Avis
2 - - 1 - 1 - - -  
Stavanger Aftenblad
7 - - 2 2 - - 3 -  
Stord24
1 - - - - - - 1 -  
Sunnmørsposten
6 - - 3 3 - - - -  
Sør-Trøndelag
1 - - 1 - - - - -  
Telemarksavisa
4 2 - - - 1 - 1 -  
Tidens Krav
2 - - 1 - - - 1 -  
Toten i dag
1 - - - 1 - - - -  
Totens Blad
1 - - - 1 - - - -  
Tvedestrandsposten
5 - - - 4 - - 1 -  
Tysvær Bygdeblad
1 - - - - 1 - - -  
Tønsbergs Blad
6 - - 1 1 - - 4 -  
Utrop
2 - - - 1 - - 1 -  
Varden
8 - - - 3 - 1 4 -  
Verdens Gang
53 - - 1 3 3 - 46 -  
Vesterålen Online
2 - - - - - - 2 -  
Vestnytt
2 - - - 2 - - - -  
Vikebladet Vestposten
1 - - - - - - 1 -  
Våganavisa
1 - - - - - - 1 -  
Vårt Land
3 1 - 1 - - 1 - -  
Østlandets Blad
1 - - - - - - 1 -  
Østlands-Posten
5 1 - 1 - 2 - 1 -  
Åndalsnes Avis
1 - - - 1 - - - -  
Åsane Tidende
2 - - - - 2 - - -  

Merk:

Fra og med 2020 opererer PFU med både "ikke brudd" og "ikke brudd etter samlet vurdering" når en redaksjon frifinnes. Når PFU konkluderer med "ikke brudd etter samlet vurdering" betyr det at utvalget har funnet punkter som har krevd diskusjon og redaksjonen får gjerne mild kritikk, men ikke nok til å bli felt. Hos medienorge er disse to utfallene samlet i kategorien "ikke brudd".

Fra 2020 har det vært en stor økning i antall avviste klager. Det skyldes at flere klager blir registrert hos PFU sammenlignet med tidligere år. Avviste klager oppfyller som regel ikke de formelle kravene som PFU stiller, slik som f. eks samtykke fra den som er omtalt i saken. PFU velger å unnlate avviste klager og klager som er trukket i sin oversikt over antall klager og klageresultat per mediehus fra og med 2020. For å gi et bedre totalbilde blir likevel slike klager inkludert hos Medienorge. Vår oversikt vil derfor inneholde flere klager sammenlignet med oversikten per mediehus hos PFU, men vil stemme med PFUs totaltall.

En avis kan bare felles eller frifinnes én gang i samme sak, selv om det er kommet inn flere klager i saken. Derfor stemmer noen ganger ikke antall klager overens med antall frifinnelser, fellelser etc. Fra og med 2015 har PFU valgt å presentere to tall i slike tilfeller: ett som angir antall saker og et annet tall i parentes som angir antall klager. Før 2015 ble bare antall klager oppgitt. Det kan medføre at aviser er oppført med flere brudd enn reelt.

Oversikten skiller generelt ikke mellom papir- og nettutgaven av samme avis. I PFUs egen statistikk er det for enkelte år spesifisert hvordan klagene på store aviser som Aftenposten og Dagbladet fordelte seg på papir- og nettutgaven. Her presenteres imidlertid bare totaltall, siden praksis hos PFU har variert fra år til år. Unntaket er VG, der papir og nett er regnet for seg t.o.m. 2011. Klager på disse to utgavene bør ikke summeres, siden samme klage kan være registrert på begge utgaver.

Antall klager for Aftenposten omfatter også Aftenposten Aften (nedlagt 2013) og Aftenposten Junior (lansert 2012).

I oversikten over klager for enkeltpublikasjoner er kategorien 'trukket' behandlet ulikt i forskjellige perioder: For 1989-1993 er den plassert sammen med avviste og henlagte klager; for 1994-2006 er den kategorisert sammen med 'minnelig ordning'. I perioden 2007-2016 ble både 'trukket', 'avvist' og 'henlagt' oppgitt hver for seg. Fra og med 2017 er 'henlagt' kategorisert sammen med 'trukket'.

Ikke alle klager blir nødvendigvis behandlet det året de kommer inn til PFU. Antall mottatte klager kan derfor være ulikt antall behandlede.