medienorge

PFU-klager norske aviser

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Som ledd i dette arbeidet vurderer PFU klager vedrørende norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Nedenfor finner du en oversikt over antall klager og klageresultat for norske aviser behandlet av PFU, fra og med 1992. Oversikten skiller ikke mellom papir- og nettutgaven av samme avis. Unntaket er VG, der papir og nett er oppført hver for seg t.o.m. 2011. Flere klager kan behandles samlet, som en og samme sak..

Totaltall for alle klager til PFU finner du under PFU-klager totalt. Vil du se en oversikt over klager for spesifikke radio- og TV-selskap, kan du gå til PFU-klager radio/TV. Klager for uke- og fagblader og spesialiserte eller politiske nettsteder finner du under PFU-klager uke- og fagpresse.

hent data

Aviser med klager i 2020

På nettsidene kan det forekomme tall i parentes som angir antall klager i stedet for antall saker. Disse er ikke tatt med i Excel-tabellen.

2020 Klager Brudd Kritikk Ikke brudd Forenklede
frifinnelser
Minnelig
ordning
Trukket Avvist Henlagt  
ABC Nyheter
3 - - 1 1 - - 1 -  
Adresseavisen
11 - - - 6 1 - 4 -  
Aftenposten
18 - - 4 4 - - 10 -  
Agderposten
4 - - 1 - 1 - 2 -  
Akershus Amtstidende
2 - - - 2 - - - -  
Altaposten
2 - - - - - - 2 -  
Aura Avis
1 - - - 1 - - - -  
Aust-Agder Blad
2 1 - 1 - - - - -  
Avisa Nordland
10 - - 1 3 2 - 4 -  
Avisa Sør-Trøndelag
1 - - - 1 - - - -  
Bergens Tidende
10 - 1 1 1 - - 7 -  
Bergensavisen
4 - - - 1 1 - 2 -  
Brønnøysunds Avis
1 - - - - - - 1 -  
Budstikka
1 - - - 1 - - - -  
Bygdanytt
2 - - - 1 - - 1 -  
Dagbladet
59 1 1 2 4 2 - 49 -  
Dagen
2 - - 1 - - - 1 -  
Dagens Næringsliv
5 - - 1 1 - - 3 -  
Demokraten
1 1 - - - - - - -  
Drammen Live 24
2 - - - - - - 2 -  
Drammens Tidende
8 1 - 1 1 - - 5 -  
E24
10 1 - 3 - - - 6 -  
Eikernytt
1 - - - - - - 1 -  
Enebakk Avis
1 - 1 - - - - - -  
Filter Nyheter
2 1 - 1 - - - - -  
Finansavisen
11 2 4 1 1 1 - 2 -  
Finnmarksposten
2 - - - - - - 2 -  
Fjordenes Tidende
1 - - - 1 - - - -  
Framtid i Nord
1 - - - 1 - - - -  
Fredriksstad Blad
4 - - - 3 - - 1 -  
Fremover
3 - - - - - - 3 -  
Frolendingen
1 - - - 1 - - - -  
Fædrelandsvennen
9 - - 2 3 1 - 3 -  
Geita
1 - - - - - - 1 -  
Gjengangeren
5 1 - - 2 - - 2 -  
Glåmdalen
2 - - 1 - - - 1 -  
Grimstad Adressetidende
1 - - - 1 - - - -  
Gudbrandsdølen Dagningen
3 - 1 - 1 - - 1 -  
Hadeland
1 - - - 1 - - - -  
Halden Arbeiderblad
2 - - 1 1 - - - -  
Hallingdølen
1 - - - 1 - - - -  
Hamar Arbeiderblad
5 - - - 2 - - 3 -  
Harstad Tidende
4 - - - - 1 - 3 -  
Haugesunds Avis
5 - 1 3 - - - 1 -  
Helgelands Blad
2 1 - - - - - 1 -  
Helgelendingen
2 - 1 - - - - 1 -  
iFinnmark/Finnmarken
5 - 1 - - - - 4 -  
Indre Akershus Blad
2 - - 1 - - - 1 -  
Karmøynytt
1 - - - 1 - - - -  
Klassekampen
4 - - 2 2 - - - -  
Kragerø Blad Vestmar
1 - - - - - - 1 -  
Lillesands-Posten
1 - - 1 - - - - -  
Lister
1 - - - 1 - - - -  
Lofot-Tidende
1 - - 1 - - - - -  
Lyngdals Avis
1 - - - - - - 1 -  
Laagendalsposten
1 - - - - 1 - - -  
Malviknytt
1 - - - - - - 1 -  
Marsteinen
1 1 - - - - - - -  
Morgenbladet
1 - - - 1 - - - -  
Moss Avis
4 - - - 2 - - 2 -  
Moss Dagblad (Dagsavisen)
1 1 - - - - - - -  
Møre
1 1 - - - - - - -  
Namdalsavisa
1 - - - 1 - - - -  
Nationen
5 - 1 - 4 - - - -  
Nettavisen
22 - - 1 5 1 - 15 -  
Nordlys
9 - - - 6 1 - 2 -  
Norge I DAG
1 - - - - - - 1 -  
NTB
2 - - - - - - 2 -  
Oppland Arbeiderblad
5 2 - 1 - - - 2 -  
Porsgrunns Dagblad
2 - - - 1 - - 1 -  
Rana Blad
3 2 - - 1 - - - -  
Resett
2 - - - - - - 2 -  
Ringerikes Blad
1 - - - 1 - - - -  
Rjukan Arbeiderblad
1 - 1 - - - - - -  
Rogalands Avis
1 - - 1 - - - - -  
Romerikes Blad
5 - - 1 2 - - 2 -  
Romsdal Budstikke
1 - - - - 1 - - -  
Ruijan Kaiku
1 1 - - - - - - -  
Røyken og Hurums Avis
1 - - - - - - 1 -  
Sagat
1 - - - - - - 1 -  
Saltenposten
1 - - - - 1 - - -  
Sandefjords Blad
4 1 - 1 1 - - 1 -  
Sarpsborg Arbeiderblad
2 - - - 1 1 - - -  
Selbyggen
1 - - - - - - 1 -  
Smaalenenes Avis
7 1 - 1 1 - - 4 -  
Sogn Avis
2 - - - - - - 2 -  
Sol.no
2 - - - - - - 2 -  
Stavanger Aftenblad
6 - 1 2 2 - - 1 -  
Stord24
2 - - - 1 - - 1 -  
Sunnhordland
1 1 - - - - - - -  
Sunnmørsposten
5 - 1 - 1 - - 3 -  
Svalbardsposten
1 - - - - - - 1 -  
Sykkylvsbladet
1 - - - - - - 1 -  
Telemarksavisa
6 2 - 2 1 - - 1 -  
Telen
1 - - - 1 - - - -  
Tidens Krav
2 - - 1 - - - 1 -  
Trønder-Avisa
3 - - - 2 - - 1 -  
Tysvær Bygdeblad
1 - - - - - - 1 -  
Tønsbergs Blad
7 - - 2 1 - - 4 -  
Utrop
3 - 1 - - - - 2 -  
Valdres
1 - 1 - - - - - -  
Varden
7 - - - 1 - - 6 -  
Varingen
2 1 - - 1 - - - -  
Vesterålen Online
1 - - - - - - 1 -  
Vestnytt
1 - - - 1 - - - -  
VG
56 - 1 8 3 2 - 42 -  
Vårt Land
4 - - 2 2 - - - -  
Vårt Oslo
5 - - - - - - 5 -  
Østlandets Blad
1 - - - 1 - - - -  
Østlands-Posten
1 - - - - - - 1 -  
Østlendingen
2 - - - 1 - - 1 -  

Merk:

I 2020 har det vært en stor økning i antall avviste klager. Det skyldes at flere klager blir registrert sammenlignet med tidligere år. Avviste klager oppfyller som regel ikke de formelle kravene som PFU stiller, slik som f. eks samtykke fra den som er omtalt i saken. I 2020 har Pressens Faglige Utvalg valgt å unnlate avviste klager i sin oversikt over antall klager og klageresultat per mediehus. Disse har medienorge fått tilsendt av PFU i ettertid, og er inkludert i tabellen over. medienorges oversikt over antall klager vil derfor inneholde flere klager sammenlignet med oversikten hos PFU.

En avis kan bare felles eller frifinnes én gang i samme sak, selv om det er kommet inn flere klager i saken. Derfor stemmer noen ganger ikke antall klager overens med antall frifinnelser, fellelser etc. Fra og med 2015 har PFU valgt å presentere to tall i slike tilfeller: ett som angir antall saker og et annet tall i parentes som angir antall klager. Før 2015 ble bare antall klager oppgitt. Det kan medføre at aviser er oppført med flere brudd enn reelt.

Alle klagesaker som gjennomgår full behandling i utvalget, ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med frifinnelse - 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.

Oversikten skiller generelt ikke mellom papir- og nettutgaven av samme avis. I PFUs egen statistikk er det for enkelte år spesifisert hvordan klagene på store aviser som Aftenposten og Dagbladet fordelte seg på papir- og nettutgaven. Her presenteres imidlertid bare totaltall, siden praksis hos PFU har variert fra år til år. Unntaket er VG, der papir og nett er regnet for seg t.o.m. 2011. Klager på disse to utgavene bør ikke summeres, siden samme klage kan være registrert på begge utgaver.

Antall klager for Aftenposten omfatter også Aftenposten Aften (nedlagt 2013) og Aftenposten Junior (lansert 2012).

I oversikten over klager for enkeltpublikasjoner er kategorien 'trukket' behandlet ulikt i forskjellige perioder: For 1989-1993 er den plassert sammen med avviste og henlagte klager; for 1994-2006 er den kategorisert sammen med 'minnelig ordning'. I perioden 2007-2016 ble både 'trukket', 'avvist' og 'henlagt' oppgitt hver for seg. Fra og med 2017 er 'henlagt' kategorisert sammen med 'trukket'.

Ikke alle klager blir nødvendigvis behandlet det året de kommer inn til PFU. Antall mottatte klager kan derfor være ulikt antall behandlede.