medienorge

Oversikt over norske TV-kanaler

Oversikten over norske TV-kanaler er laget på bakgrunn av opplysninger samlet inn fra en rekke ulike kilder. En kanal regnes her som norsk hvis den har sendinger rettet mot Norge spesielt og hovedspråket er norsk. En riksdekkende TV-kanal er en kanal som kan tas inn i størsteparten av landet. Enkelte riksdekkende kanaler tas bare inn av en mindre del av befolkningen, men kan potensielt nå langt flere, avhengig av abonnement og kanalpakke.

Kanaler som retter seg mot et nordisk publikum, er ikke inkludert. Det hender at kanaler som har vært fellesnordiske, blir norske etter vår definisjon; for slike kanaler viser 'oppstart' til når vi har begynt å regne kanalen som norsk (og ikke til året den ble etablert). 'Oppstart' kan også vise til året da en norsk kanal ble allment tilgjengelig for den norske befolkning.

Distribusjon: K = kabel, S = satellitt, DB = digitalt bakkenett.

Oversikter over TV-kanaler i de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.

Norske TV-kanaler 2021

Dekning Kanal Største eiere Finansiering Distribusjon Oppstart  
Riksdekkende  NRK1  Den norske stat  Skatt K/S/DB 1960  
  NRK2  Den norske stat  Skatt K/S/DB 1996  
  NRK3/Super  Den norske stat  Skatt K/S/DB 2007  
  TV 2  Egmont  Reklame K/S/DB 1992  
  TV 2 Zebra  Egmont  Reklame K/S/DB 2004  
  TV 2 Nyhetskanalen  Egmont  Abonnement K/S/DB 2007  
  TV 2 Sport 2  Egmont  Reklame K/S/DB 2007  
  TV 2 Sport Premium  Egmont  Abonnement K/S/DB 2010  
  TV 2 Livsstil  Egmont  Reklame K/S/DB 2015  
  TV 2 Sport 1  Egmont  Reklame K/S/DB 2018  
  TVNorge  Discovery Communications  Reklame K/S/DB 1988  
  Fem  Discovery Communications  Reklame K/S/DB 2007  
  Max  Discovery Communications  Reklame K/S/DB 2010  
  Vox  Discovery Communications  Reklame K/S/DB 2012  
  Eurosport Norge  Discovery Communications  Reklame K/S/DB 2015  
  TV3  NENT Group  Reklame K/S/DB 1988  
  V4  NENT Group  Reklame K/S/DB 2007  
  TV6  NENT Group  Reklame K/S/DB 2013  
  V sport+  NENT Group  Abonnement K/S/DB 2017  
  V sport1  NENT Group  Abonnement K/S/DB 2017  
  V sport2  NENT Group  Abonnement K/S/DB 2017  
  V sport3  NENT Group  Abonnement K/S/DB 2017  
  Frikanalen  Ikke-kommersielle org.  Statsstøtte/kontingent DB 2009  
  Visjon Norge  Visjonskirken  Gaver K/S/DB 2010  
  VG  Schibsted  Reklame K/S 2014  
  Matkanalen  Schibsted  Reklame K/S 2015  
  Norway Live  OAL AS  Innholdsmarkedsføring K/S 2019  
  Heim  Valle Media AS  Reklame K/S 2021  
  Naturkanal1  Hallem Invest AS  Reklame og abonnement K/S 2021  
Regionale  NRKs 10
regionale
sendinger 
Den norske stat  Skatt K/S/DB Fra 1985  
Lokale  8 lokale
TV-stasjoner 
Diverse selskaper  Reklame DB Fra 1982  

Merk:

Tall for hvor mange som tar inn de ulike kanalene er ikke lenger tilgjengelig.

TV-tilbudet til den samiske befolkningen - Oddasat TV - regnes her som en av NRKs regionale sendinger.

For noen få kanaler viser 'oppstart' til året da vi begynte å regne dem som norske, eller til året da en norsk kanal fikk tilstrekkelig distribusjon til å være allment tilgjengelig. Dette gjelder TV3, Visjon Norge.

Antall lokale TV-kanaler omfatter bare kanaler som sender i bakkenettet. Tallet vil gjelde året før eller være nyeste tilgjengelige tall. Tallet fanger ikke opp lokal-TV som kun sendes i kabelnett eller på Internett.

Kilder