medienorge

Ti største aviser

Her finner du oversikter over de ti største avisene, målt etter netto totalopplag det enkelte år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA). MBL organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. LLA organiserer rundt 110 av de mindre lokalavisene i Norge.

Kun publikasjoner med allment nyhetsstoff og som regnes som avis, er inkludert i tallene. Fra og med 2018 er en større del av avissalg med rabatt inkludert i opplaget, og opplaget oppgis per halvår. Her brukes opplag for siste halvår hvert år.

hent data

Opplagsutvikling for de ti største avisene i 2020

2020 Opplag Endring i
ant. eks.
 
VG* 287 315 22 183  
Aftenposten 257 316 9 476  
Dagbladet* 115 364 11 176  
Dagens Næringsliv 92 647 n.a.  
Bergens Tidende 84 102 885  
Adresseavisen 75 630 4 492  
Stavanger Aftenblad 63 268 659  
Fædrelandsvennen 36 614 - 730  
Romerikes Blad 33 074 2 783  
Klassekampen 32 375 1 941  

Merk:

Fra og med 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL. I oversikten her vil opplag for andre halvår hvert år bli brukt.

I 2014 ble opplagsrapporteringen endret, slik at opplaget ikke er sammenlignbart med tidligere år. Mens opplaget tidligere var basert på papiraviser, ble det nå fordelt på papiropplag, digitalopplag og netto totalopplag. Her er det fra 2014 brukt netto totalopplag, som inkluderer både papir- og digitalopplag.