medienorge

Antall omsatte VHS-kassetter/DVD fra distributør

Tabellen over antall omsatte VHS-kassetter/DVD fra distributør kommer fra Norsk Videogramforening. Norsk Videogramforening organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Foreningen utarbeider bransjestatistikk knyttet til antall titler, omsetning, gjennomsnittspris med mer basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av The International Video Federation (IVF) og rapporterer inn tall for videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.

Oversikten nedenfor omfatter bare medlemmer av Norsk Videogramforening.

Antall omsatte VHS-kassetter/DVD fra distributør 1991 - 2010 (1000 stk.)

Leiefilm
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
VHS-396450458479450420511565627 
DVD---------65 
Leiefilm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
VHS62657862544223727---- 
DVD241253305931 0011 3261 4551 3501 4601 303 
Leiefilm
2010
 
DVD1 150 

Kjøpefilm
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
VHS--6101 2002 4422 7673 3503 9934 4004 800 
DVD---------833 
Kjøpefilm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
VHS3 9003 8003 9002 3801 6230---- 
DVD2681 9783 9617 38411 87415 87617 90119 64416 86014 166 
Kjøpefilm
2010
 
DVD13 071