medienorge

Omsetning av leie- og kjøpevideo fra distributør

Oversikt over omsetning av leie- og kjøpevideo fra distributør er hentet fra Norsk Videogramforening. Norsk Videogramforening organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Videogramforeningen utarbeider bransjestatistikk knyttet til antall titler, omsetning, pris etc. basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av The International Video Federation (IVF) og rapporterer inn tall for videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.

Omsetning av leie- og kjøpevideo fra distributør 1991 - 2010 (mill. NOK)

Leiefilm
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
VHS-257217191177156149156163169 
DVD---------4 
Leiefilm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
VHS16014712076321---- 
DVD122764101154172161154137119 
Leiefilm
2010
 
DVD98 

Kjøpefilm
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
VHS--4694172177225261279259 
DVD---------31 
Kjøpefilm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
VHS226209215106350---- 
DVD891983856048179981 0501 1921 026803 
Kjøpefilm
2010
 
DVD707 

Merk:

Tallene omfatter bare medlemmer av Norsk Videogramforening.

Omsetning uten MVA.