medienorge

Totalomsetning av bøker etter omsetningsledd

Den norske Forleggerforening publiserer hvert år en rapport med oversikt over produksjon og salg av bøker i Norge. Foreningen omfatter de største forlagene i Norge, som per 2016 står for rundt tre fjerdedeler av bokmarkedet. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemsforlagenes rapportering, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.

Tallene nedenfor omfatter totalmarkedet for bøker i Norge. Omsetning hos ikke-medlemmer er til en viss grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Omsetningstallene er beregnet ut fra salg fra forlag, omregnet i utsalgspris fra bokhandel. Forleggerforeningen skriver selv: "Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser,men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag."

Elektroniske publikasjoner er ikke inkludert.

hent data

Total bokomsetning i utsalgspris fra bokhandel etter type omsetningsledd 1987 - 2017 (mill. NOK)

Omsetningsledd
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
Forlag-------2 033-2 347 
Bokklubber-------444-438 
Bokimportører-------145-155 
Totalt-------2 622-2 941 
Omsetningsledd
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Forlag-2 5252 5442 5862 8282 9552 9603 3543 5173 474 
Bokklubber-5445967218028708739481 0391 091 
Bokimportører-197206254288283303322350351 
Totalt-3 2663 3463 5613 9174 1084 1364 6244 9064 916 
Omsetningsledd
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Forlag3 2063 0203 3373 7393 6473 8614 3224 8434 7994 776 
Bokklubber1 1151 2501 2741 3231 1491 087987872696631 
Bokimportører361375373381356354344310328285 
Totalt4 6824 6454 9845 4435 1525 3025 6536 0255 8235 692 
Omsetningsledd
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
Forlag4 7944 7724 5934 7594 8384 8614 9174 850 
Bokklubber577563543587518464431411 
Bokimportører236195209209204279264239 
Totalt5 6065 5305 3455 5555 5605 6045 6125 500 

Merk:

Forleggerforeningen reviderte i 2012 omsetningstallene for perioden 2005-2011. Tallene ble til dels betydelig nedjustert. For enkelte år var endringen opp mot 480 millioner.

Fra og med 2003 er omsetning av lydbøker inkludert i omsetningstallene.