medienorge

Økonomitall norske aviser

Her finner du en detaljert oversikt over inntekter, utgifter, støtte og resultat for norske aviser. Tallene er basert på avisenes rapportering til Medietilsynet som administrerer tildelingen av pressestøtten. Økonomitallene omfatter aviser som kommer ut minst én gang per uke. Gratisaviser er ikke inkludert, heller ikke aviser som mottar støtte utenfor den vanlige pressestøtten - dvs. de som får støtte som 'særskilte publikasjoner'.

Avisenes digitale inntekter og kostnader er til og med 2010 inkludert for aviser der den digitale virksomheten ikke er skilt ut i eget selskap. Fra og med 2011 er også inntekter og kostnader fra nettaviser i eget selskap tatt med.

Det er viktig å være oppmerksom på at måten avisene organiserer virksomheten sin på, vil påvirke økonomitallene. Det kan variere mellom avisene i hvilken grad budtjenester, trykkerier etc. er skilt ut som egen virksomhet og dermed ikke er inkludert i regnskapet for selve avisselskapet.

Til høyre kan du velge ett eller flere år du ønsker informasjon for.

hent data

Økonomitall for norske aviser 2013 (mill. NOK)

2013  
Annonser7 186 
Herav digitalt1 335 
Abonnement4 185 
Løssalg2 059 
Herav digitalt141 
Andre inntekter625 
Totale driftsinntekter14 054 
Lønn5 017 
Prod.- og admin.kostnader8 128 
Sum driftskostnader13 145 
Ordinære avskrivninger159 
Tap på krav26 
Totale driftskostnader13 330 
Driftsresultat724 
Finansinntekter732 
Finanskostnader43 
Ekstraord. inntekter17 
Ekstraord. kostnader1 
Resultat før støtte1 430 
Tilskudd307 
Resultat etter støtte1 737 
Skatter374 
Over-/underskudd1 364 
Aviser med overskudd170 
Aviser med underskudd46 
Antall aviser totalt216 
Opplag i 10002 180 

Merk:

Organisering av selskaper og tjenester knyttet til hver avis kan påvirke hvordan inntekter og kostnader blir rapportert.

Digitale inntekter og kostnader for nettaviser som ikke er skilt ut i eget selskap er inkludert til og med 2010. Fra 2011 er også inntekter og kostnader for nettaviser i eget selskap tatt med. Det medfører økte inntekter og kostnader fra dette året.

Perioden 1995-2002 omfatter aviser som har rapportert inn til Medietilsynet, mens det for perioden 2003-2007 er hentet inn tall for praktisk talt alle aviser. Aviser som ikke har rapportert inn er små og gir marginale utslag i regnskapstallene.

Opplagstall gjelder foregående år, fordi de er grunnlagett for tildeling av pressestøtte det aktuelle regnskapsåret.

Kilder