medienorge

Statsstøtte til norsk fonogramproduksjon

Oversikten over statsstøtte til norsk fonogramproduksjon er hentet fra Norsk kulturråd, Musikkinformasjonssenteret (MIC), Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere.

Norsk kulturråd fordeler midlene i Kulturfondet som er en del av statskassa. Musikk er et av områdene Kulturrådet bidrar økonomisk til. Kulturrådet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene.

Fond for lyd og bilde (tidligere Norsk kassettavgiftsfond) skal gjennom økonomisk støtte fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde. Fondet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene.

Musikkinformasjonssenteret (MIC) gir informasjon om norsk musikk og musikkliv og har på vegne av Kulturrådet administrert Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer. Fra og med andre halvår av 2002 har Kulturrådet selv overtatt administrasjonen av ordningen.

Støtte til norsk fonogramproduksjon 1987 - 2004 (mill. NOK)

Støtteordning19871989199119921993199419951996199719981999  
Norsk kulturråds produksjonsstøtte 4,8 5,1 2,8 4,0 3,2 3,9 3,2 2,8 2,6 3,1 3,1 
Innkjøpsordningen for norske fonogrammer-- 4,0 4,0 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 5,9 
Fond for lyd og bildes produksjonsstøtte 6,7 8,0 7,5 7,8 7,3 8,0 8,0 8,2 8,3 8,1 8,6 
Fond for utøvende kunstnere-- 2,8 3,2 3,7 4,5 5,2 5,3 4,6 5,0 4,8 
Totalt 11,5 13,1 17,1 19,0 18,9 21,1 21,2 21,1 20,0 21,0 22,3 

Støtteordning20002001200220032004  
Norsk kulturråds produksjonsstøtte 2,2 2,7 2,3 2,7 2,2 
Innkjøpsordningen for norske fonogrammer 6,0 6,2 6,3 6,4 9,6 
Fond for lyd og bildes produksjonsstøtte 8,2 7,8 6,6 6,8 6,7 
Fond for utøvende kunstnere 5,6 4,6 5,5 5,6 5,5 
Totalt 21,9 21,3 20,7 21,5 24,0