medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Norsk lokalradio på FM: Inntekter og utgifter

Medietilsynet tildeler bl.a. konsesjoner for lokalradio. Radiokanaler som sender i FM-nettet er pliktig til å sende inn årsmelding for virksomheten til Medietilsynet hvert år. Økonomitallene for lokalradio er basert på disse årsmeldingene. Mange av kanalene sender også i DAB-nettet, men rene DAB-kanaler har ikke rapporteringsplikt. De lokale radiokanalene har fått lov til å fortsette sendingene i FM-nettet ut 2026.

Oversikten under omfatter lokalradioer med sendinger i FM-nettet som har rapportert inn opplysninger, et antall som kan variere noe fra år til år. Spesielt i forbindelse med overganger mellom konsesjonsperioder har antallet variert, fordi en del radioer ikke har fått fornyet konsesjon. I tillegg forekommer det en del etterrapportering, slik at tallene for foregående år er gjenstand for løpende revideringer. Flere av de store kommersielle lokalradioene gikk over til riksdekkende sendinger på DAB i 2016 og 2017, og avsluttet sendingene i FM-nettet. Sammenligninger mellom år bør derfor foretas med forsiktighet.

Oversikter over konsesjoner og økonomitall for lokalradio på FM finnes på Medietilsynets nettsider. I DAB-nettet er det selskapene som har konsesjon fra Nkom til å drive sendenett, som bestemmer hvilke lokale kanaler som får sende, og her finnes det ingen offentlige kanaloversikter.

På grunn av overgangen til DAB, og slukkingen av FM nettet vill ikke denne statistikken bli oppdatert. De siste tallene er fra 2020.

Norsk lokalradio på FM: Inntekter og utgifter 1999 - 2020 (mill. NOK)

 1990199119921993199419951996199719981999  
Totale driftsinntekter---------237 
Totale driftskostnader---------244 
Årsoverskudd----------7 
Driftsmargin %----------3 
 2000200120022003200420052006200720082009  
Totale driftsinntekter253246257288330324333346336318 
Totale driftskostnader252274284305345336342340337320 
Årsoverskudd1-28-27-17-15-11-96n.a.-3 
Driftsmargin %1-12-11-6-5-4-320n.a. 
 2010201120122013201420152016201720182019  
Totale driftsinntekter319305310305317325280186184234 
Totale driftskostnader366318326309302291249181183- 
Årsoverskudd-46-13-16-415343151- 
Driftsmargin %-15-4-5n.a.5101131- 
 2020  
Totale driftsinntekter219 
Totale driftskostnader204 
Årsoverskudd14 
Driftsmargin %6 

Merk:

I 2019 oppgis kun inntekter for lokalradioaktørene, ettersom en rekke lokalradiokonsesjonærer har gitt mangelfulle opplysninger om driftskostnadene sine. Inntektene for 2019 er revidert i 2020.

Mange store kommersielle lokalradioer gikk over til riksdekkende sendinger på DAB i 2016 og 2017. Dette påvirker både inntekter og utgifter fra 2016 og framover.

Tallene for årene 2008-2010 er noe usikre. Denne perioden var preget av overgangen til et nytt konsesjonsregime og etablering av nye radiostasjoner. Medietilsynet advarer mot å trekke bastante konklusjoner om utviklingen i lokalradioøkonomien basert på tall fra disse årene.

Antall radioer som sendte inn årsrapport for 2008 var spesielt lavt. Dette skyldes den uavklarte situasjonen rundt tildelinger av konsesjoner i 2008/2009.

Kilder

Kilder