medienorge

Inntekter og utgifter kommersielle radiokanaler

Økonomitallene for Norges to riksdekkende, privateide radiokanaler, P4 og Radio Norge, er hentet fra sendeselskapenes årsmeldinger. I deler av perioden har P4 Radio Hele Norge utarbeidet både selskapsregnskap og konsernregnskap. Sistnevnte omfattet også virksomhet utenfor Norge. Her er det benyttet regnskapstall for morselskapet i Norge, som er driftsselskapet for radiokanalen P4. De inkluderer ikke inntekter og utgifter for datterselskapet P5.

Radio Norges økonomitall er f.o.m. 2011 ikke direkte sammenlignbare med tidligere. Selskapet Radio Norge ble i 2011 fusjonert inn i SBS Radio Norge, som også drev lokale radiokanaler. SBS Radio Norge ble i 2015 kjøpt opp av tyske Bauer Media, og lokalradiovirksomheten ble lagt ned fra 2017. I stedet driver Bauer Media nå flere riksdekkende DAB-kanaler.

Inntekter og utgifter kommersielle radiokanaler 1993 - 2020 (mill. NOK)

Selskap
 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
P4Totale driftsinntekter---881164155205234257 
 Totale driftskostnader---1875120117137168161 
 Driftsresultat----1064438686696 
Selskap
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
P4Totale driftsinntekter273244228216237271258298345284 
 Totale driftskostnader169187197210195200213239256232 
 Driftsresultat10457316427144598952 
Radio NorgeTotale driftsinntekter----516368614884 
 Totale driftskostnader----16514414419092135 
 Driftsresultat-----113-81-76-129-44-51 
Selskap
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
P4Totale driftsinntekter329313342336349344343317279241 
 Totale driftskostnader247238250275284288274272234224 
 Driftsresultat82759261655769454617 
Radio NorgeTotale driftsinntekter100160167163187192177176166155 
 Totale driftskostnader141183185195191186175198195182 
 Driftsresultat-41-24-18-32-562-23-29-27 
Selskap
 
2020
 
P4Totale driftsinntekter222 
 Totale driftskostnader184 
 Driftsresultat38 
Radio NorgeTotale driftsinntekter163 
 Totale driftskostnader151 
 Driftsresultat12 

Merk:

Radio Norges økonomitall er f.o.m. 2011 ikke direkte sammenlignbare med tidligere. Selskapet Radio Norge ble i 2011 fusjonert inn i SBS Radio Norge, som også omfattet lokale radiokanaler (bl.a. Radio 1 og The Voice). SBS Radio Norge ble i 2015 kjøpt opp av Bauer Media.

P4 startet sine sendinger i september 1993. Selskapet gikk over til den europeiske regnskapsstandarden IFRS f.o.m. 2004 og tilbake til norsk regnskapsstandard f.o.m. 2008. Overgangen til IFRS ga litt økte driftsutgifter. Datterselskapet P5 inngår ikke i P4 sine regnskapstall.

Kanal 24 kom på lufta 1. januar 2004. Kanalen skiftet navn til Radio Norge våren 2008, da den ble kjøpt av SBS Radio Norge.

Kilder