medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

StrukturFor flere av tabellene finnes det opplysninger om metoden som er brukt for å samle inn data. Dette kan man lese om ved å klikke metodeikonet nederst på de respektive tabellsidene. Viktig: Ved all bruk av data fra denne databasen må både originalkildene og Medienorge oppgis som kilder.

Selskapene
Avis
Avisåret (årlig rapport)
Medienorge
Mediebedriftenes Landsforening
Kantar TNS - Forbruker & Media
Medietilsynet
Ukepresse
Magasin- og UkepresseForeningen
Bladcentralen
Bøker
Selskapene
Den norske Forleggerforening
Den norske Bokhandlerforening
Nasjonalbiblioteket/ABM-utvikling
Nasjonalbiblioteket avd. Oslo
Radio
Kringkastingsselskapene
Elektronikkbransjen
Musikkmedier
IFPI Norge
Norsk kulturråd/Musikkinformasjonssenteret (MIC)
Elektronikkbransjen
Fagpresse
Fagpressekatalogen
TV
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
TV-selskapene
Elektronikkbransjen
Film
FILM & KINO
Statens filmtilsyn/Medietilsynet/FILM & KINO
FILM & KINO/Norsk filmfond
Norske Filmbyråers Forening
TV-selskapene
Video
Elektronikkbransjen
Norsk kino- og filmfond
Norsk Videogramforening
IKT
Elektronikkbransjen
Internet Systems Consortium - Internet Domain Survey
Avisåret (årlig rapport)
Medienorge
Kantar TNS - Forbruker & Media
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)