medienorge

Antall fagblader innen ulike fagfelt

Opplagstallene for fagpressen er hentet fra Den Norske Fagpresses Forening som er foreningen for fagblader i Norge. Foreningen arbeider for å ivareta medlemsbladenes faglige og økonomiske fellesinteresser, samt styrke fagpressens stilling generelt. Foreningen utgir hvert år Fagpressekatalogen med opplysninger om alle medlemsbladene. Fagblader som har vært utgitt i minst 12 måneder og har minimum 3 utgivelser i året kan bli medlem. Medlemsbladene blir opplagskontrollert.

Antall fagblader innen ulike fagfelt 1996 - 2006

Fagfelt19961997199819992000200120022003200420052006  
Landbruk og fiske1818191918202017181719  
Industri, teknikk og håndverk5257606666585470727279  
Bygg og anlegg3531363433282228252526  
Varehandel, hotell og storkjøkken2118242525181825272729  
Transport, samferdsel151717151312816161110  
Tjenesteytelser, økonomi mv2734384142393234343739  
Offentlig virksomhet, undervisning, forskning mv5346535451494584798181  
Helse-, sosial- og veterinærtjenester3945515151484650525458  
Kultur og fritid4846484848484355545357  

Merk:

Tallene kan ikke summeres. Mange av bladene er oppført i flere fagfelt.

medienorges tabeller over norske fagblader omfatter bare medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening. Fagpressen selv regner med at det til sammen finnes cirka 1200 publikasjoner i Norge som er potensielle medlemsblader. Pr. mars 2007 hadde Fagpressen 236 medlemsblader.