medienorge

Markedsandeler for største distributører av leievideo

Oversikten over markedsandeler for største distributører av leievideo er hentet fra Norsk Videogramforening. Foreningen organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Videogramforeningen utarbeider bransjestatistikk knyttet til antall titler, omsetning, gjennomsnittspris med mer, basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av The International Video Federation (IVF) og rapporterer inn tall for videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen. Tallene nedenfor omfatter bare medlemmer av Norsk Videogramforening.

Fordi leiemarkedet er blitt stadig mindre, lages det ikke lenger egne oversikter for markedsandeler fordelt på kjøpe- og leievideo. Oversikten nedenfor oppdateres derfor ikke utover 2008. I stedet kan du gå til oversikten over markedsandeler for hele videomarkedet.

hent data

Markedsandeler for største distributører av leievideo 2008 (% av omsetning)

År Selskap Video DVD  
2008 SF Norge - 28  
  Nordisk Film Distribusjon - 14  
  Universal Pictures Norway - 10  
  Warner Bros. Entertainment Norge - 10  
  Paramount Home Entertainment - 8  
  Scanbox Entertainment Norway - 8  
  Sony Pictures Home Entertainment Nordic - 7  
  Sandrew Metronome Video Norge - 7  
  Walt Disney Studios Motion Pictures (tidl. Buena Vista) - 6  
  CCV - 2  
  Pan Vision Norge - 2  

Merk:

Tallene omfatter bare medlemmer av Norsk Videogramforening