medienorge

Markedsandeler for største videodistributører totalt

Oversikten over markedsandeler for de største distributørene av leie- og kjøpevideo totalt er hentet fra Norsk Videogramforening. Foreningen organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Videogramforeningen utarbeider bransjestatistikk knyttet til antall titler, omsetning, gjennomsnittspris med mer, basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av The International Video Federation (IVF) og rapporterer inn tall for videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.

Tallene omfatter bare medlemmer av Norsk Videogramforening.

hent data

Markedsandeler for største videodistributører totalt (kjøp og leie) 2010 (% av omsetning)

År Selskap DVD  
2010 SF Norge 24  
  The Walt Disney Company Nordic 19  
  Warner Bros. Entertainment Norge 14  
  Nordisk Film Distribusjon 12  
  Paramount Home Entertainment 11  
  Sony Pictures Home Entertainment Nordic 8  
  Universal Pictures Norway 5  
  Sandrew Metronome Video Norge 3  
  Scanbox Entertainment Norway 2  
  Pan Vision Norge 1  
  Cinematic Vision (CCV) 1