medienorge

Nye titler leievideo fordelt på produksjonsland

Oversikt over nye titler leievideo fordelt på produksjonsland har vært utarbeidet av Norsk kino- og filmfond som ble opprettet av Kommunale Kinematografers Landsforbund i 1970. Fondet utarbeidet tidligere statistikk for videobransjen basert på informasjon fra Statens Filmtilsyn og Norsk Videogramforening. Opplysningene om filmenes produksjonsland kan dessverre ikke lenger oppdateres fordi videotitlene ikke lenger registreres med slik informasjon.
hent data

Antall nye titler på leievideo 1994 - 1998, fordelt på produksjonsland

Produksjonsland 1994 1995 1996 1997 1998  
Argentina 0 0 0 1 1  
Australia 0 10 6 5 8  
Belgia 1 0 3 1 1  
Bosnia-Herc. 0 0 0 1 0  
Burkina Faso 0 0 0 1 0  
Canada 3 6 12 12 13  
Cuba 0 0 0 1 0  
Danmark 6 3 5 3 4  
Finland 1 0 0 1 0  
Frankrike 16 7 17 11 4  
Hong Kong 3 2 0 11 1  
Irland 3 2 3 6 1  
Island 0 0 0 1 1  
Italia 7 0 2 4 2  
Japan 8 2 1 0 1  
Jugoslavia 1 0 0 0 0  
Mexico 2 1 1 0 1  
Nederland 0 0 0 1 0  
New Zealand 4 0 2 0 1  
Norge 11 6 12 10 8  
Polen 1 0 0 0 0  
Spania 1 1 2 2 0  
Storbritannia 33 39 35 20 38  
Sveits 0 1 0 0 0  
Sverige 7 2 2 4 13  
Sør-Afrika 1 1 1 0 0  
Thailand 1 0 0 0 0  
Totalt 603 545 511 483 499  
Tyskland 1 1 4 1 5  
USA 491 459 403 386 391  
Østerrike 1 2 0 0 0  

Merk:

Tallene for 1998 inkluderer også relanseringer og noen titler lansert i 1999.