medienorge

Antall lisenser, lisenspris og lisensinntekter

Informasjon om fjernsynslisenser er hentet fra NRKs årsregnskap. NRK har egen analyseavdeling og presenterer årlig både programstatistikk og informasjon om virksomheten i ulike publikasjoner. En del informasjon finnes også på NRKs nettsider.

I 2003 ble det lagt merverdiavgift på lisensavgiften (redusert sats). Satsen har variert: I perioden 2006-2015 lå den på 8 prosent; i 2016 gikk den opp til 10 prosent.

Denne statistikken oppdateres ikke etter 2019 ettersom lisensordningen er fjernet og NRK nå finansieres over skatteseddelen. For informasjon om NRKs inntekter og utgifter trykk her.

Antall lisenser, lisenspris og lisensinntekter 1987 - 2019

 
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
Antall lisenser (1000)-------1 4541 4721 467 
Lisensavgift (NOK)-------9109801 030 
Totale lisensinnt. (mill. NOK)-------1 2851 1671 453 

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Antall lisenser (1000)1 4961 4821 4991 5151 5421 5751 6291 6701 7201 738 
Lisensavgift (NOK)1 1001 1951 2201 2601 3251 4201 4551 4951 5301 590 
Totale lisensinnt. (mill. NOK)1 5631 7211 8091 8842 0072 1902 3432 4572 6502 810 

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Antall lisenser (1000)1 7331 7351 7551 7501 7571 7701 7931 8251 8651 890 
Lisensavgift inkl. MVA (NOK)1 6401 7151 7751 8501 9101 9692 0392 1042 2022 335 
Totale lisensinnt. (mill. NOK)2 9193 0743 2043 0923 3093 4553 5813 7394 0784 325 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Antall lisenser (1000)1 9181 9481 9641 9852 0052 0232 0272 0382 0302 012 
Lisensavgift inkl. MVA (NOK)2 4342 4782 5802 6812 7292 7562 8352 8682 9703 039 
Totale lisensinnt. (mill. NOK)4 5734 7144 9505 1845 2715 4125 5185 5755 6845 781 

Merk:

Til og med 2012 er antall lisenser basert på estimater som inkluderer en andel lisenssaker som er under behandling ved årets slutt. Fra og med 2013 representerer tallene kun antall lisenser som er ferdigregistrert per 31.12. hvert år.

Merverdiavgiften på NRK-lisensen er lavere enn avgift på vanlige varer og tjenester (såkalt kultursats). I 2003 var satsen 12 prosent, i 2004 6 prosent og i 2005 7 prosent. I 2006-2015 lå satsen på 8 prosent, men ble endret til 10 prosent fra og med 2016.

Kilder

Kilder

Hjelpemidler

Last ned siden i Excel-format