medienorge

Antall norske riksdekkende, regionale og lokale TV-kanaler

Her finner du en oversikt over utviklingen i antall norske riksdekkende, regionale og lokale TV-kanaler.

Tall for lokal-TV er fram til 2008 hentet fra Medietilsynet og inkluderer kanaler med konsesjon for sendinger i bakkenettet for TV. Fra 2008 er tallene basert på informasjon innhentet av medienorge, og omfatter lokale kanaler med sendinger i bakkenettet som er i drift ved årets slutt. Andre lokale kanaler omfatter kanaler som kun distribueres på nett eller via kabel. Etter at konsesjonsplikten for sendinger i kabelnett falt bort i 2004, omfattet denne gruppen bare kanaler med sendinger i den ledige kapasiteten på NRK2. Fra 2007 finnes ikke informasjon om lokale kanaler som ikke sender i bakkenettet.

Med digitaliseringen av bakkenettet i 2009 ble reguleringen av lokal-TV lagt om, slik at lokale allmennkanaler med konsesjon ikke lenger har en rett til å sende. I stedet må kanalene ha en avtale med den kommersielle distributøren RiksTV for kunne sende bakkesendt lokal-TV.

Antall norske riksdekkende, regionale og lokale fjernsynskanaler 1980 - 2021

Type kanal1980198119821983198419851986198719881989  
Riksdekkende1111111133 
Regionale0000000000 
Lokale allmennkanaler--------3661 
Andre lokale---------42 

Type kanal1990199119921993199419951996199719981999  
Riksdekkende3344477555 
Regionale0111237999 
Lokale allmennkanaler70846265646530302928 
Andre lokale36373936373822232729 

Type kanal2000200120022003200420052006200720082009  
Riksdekkende666671012161516 
Regionale991010101010101012 
Lokale allmennkanaler26272623232324252214 
Andre lokale33333030141411--- 
Type kanal2010201120122013201420152016201720182019  
Riksdekkende20202124242625272828 
Regionale12121212121212121212 
Lokale allmennkanaler121213141576678 
Type kanal20202021  
Riksdekkende2729 
Regionale1010 
Lokale allmennkanaler88 

Merk:

En norsk riksdekkende TV-kanal er en kanal som kan tas inn i størsteparten av landet og som er tilgjengelig på norsk. Kanaler som retter seg mot et nordisk publikum er ikke inkludert.

Regionale kanaler består av NRKs ulike faste regionale sendinger.

Lokale allmennkanaler inkluderer kun kanaler som sender i bakkenettet. Tallet fanger ikke opp lokale TV-kanaler som utelukkende sender via kabel, fiber eller Internett. Etter digitaliseringen av bakkenettet i 2009 er reguleringen av lokal-TV lagt om. Kanaler som før 2009 fikk konsesjon for sendinger i bakkenettet, fikk samtidig tildelt en sendefrekvens. Etter 2009 må kanalene ha en avtale med den kommersielle distributøren RiksTV for å få en plass i sendenettet.

Nedgangen i antall 'andre lokale' TV-kanaler i 2004 skyldes at konsesjonsplikten for kringkasting i lokale kabelnett falt bort. Fra og med 2004 besto derfor denne kategorien kun av lokale konsesjoner som benytter ledig plass i NRK2s analoge sendenett. Ved stengingen av det analoge nettet bortfalt ordningen.

For lokale kanaler i 1988 har vi ingen typeinndeling. Fra og med 1996 ble det for allmennkanaler opprettet nye og langt færre konsesjonsområder med kun en konsesjon i hvert område. Samtidig ble det åpnet for konsesjoner til sendinger på NRK2s sendenett for ideelle organisasjoner og livssynsorganisasjoner og for sendinger i lokale kabelnett. Tilsammen utgjør disse 'Andre lokale' i tabellen.

Kilder

Kilder

Hjelpemidler

Last ned siden i Excel-format