medienorge

Største forlagsgrupper i Norge

Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

Inntektene fra felleskontrollerte selskaper er ikke med hos noen av konsernene. Det innebærer blant annet at inntektene fra selskapene som Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene. Det betyr også at inntekter fra bokhandelkjeden Norli ikke er inkludert hos Aschehoug.

hent data

Største forlagsgrupper i Norge 2020

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 2 344 Erik Must AS (85,9%), Falck Frås AS (4,3%)  
Morselskap Gyldendal ASA 32    
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%) 787    
  Ark Bokhandel AS (100%) 1 676    
Felleskontrollert virksomhet Lydbokforlaget AS (50%) 159    
  Forlagssentralen ANS (50%) 175    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 195    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 43    
Konsern Cappelen Damm 1 308 Bonnier (50%), Egmont (50%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS 0    
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%) 1 204    
  Sentraldistribusjon AS (100 %) 175    
Felleskontrollert virksomhet Storytel AS (50%) 273    
  Unibok AS (50%) 0    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 43    
Andre Bladcentralen ANS (20%) 266    
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 872 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 11    
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%) 455    
  VB Bok (100%) 484    
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%) n.a.    
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%) 2    
  Caspar Forlag AS (48%) 2    
Andre Bladcentralen ANS (20%) 266    
  Bokbasen AS (11,3%) 43    
Konsern Aschehoug 538 William Nygaard (10,2%), Egil Nygaard (9,2%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS 354    
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%) 162    
  Forlaget Oktober AS (91%) 41    
Felleskontrollert virksomhet Norli AS (49%) 1 291    
  Lydbokforlaget AS (50%) 159    
  Unibok AS (50%) 0    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 195    
  Forlagssentralen ANS (50%) 175    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 43    
  Creaza AS (24%) 12    
  Pitch Forlag AS (20%) 19    

Merk:

Bonnier solgte i 2021 sine aksjer i Cappelen Damm til Egmont.

I et konsernregnskap tas alle driftsinntekter som går mellom selskaper i samme konsern bort, slik at totalomsetningen bare omfatter inntekter fra kunder utenfor konsernet. Inntekter i datterselskaper er med i totalen, mens omsetning i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper ikke tas med i driftsinntektene.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp en rekke forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen.

Kilder

    Selskapenes årsberetninger

Kilder

    Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler

Last ned siden i Excel-format