medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Amerikanske selskapers andel av total filmleie i Norge

Her finner du tall for amerikansk films andel av inntektene til filmbyråene i Norge. Selskapenes leieinntekter fra filmene står i forhold til antall besøkende på hver film. Leieinntektene fra amerikanske filmer blir dermed en indikator på hvor stor andel av publikum disse filmene har. Tallene er hentet fra Norske Filmbyråers Forening (NFF). NFF organiserer de største filmdistributørene for kinofilm i Norge.

Denne målingen har opphørt. De nyeste tallene er fra 1998.Markedsandel for amerikansk kinofilm i Norge 1996 - 1998 (prosent)

 199619971998  
Markedsandel656382 

Merk:

Prosenttallene er basert på to ulike beregningsmåter. For 1996 og 1997 er tallene basert på de amerikanske selskapenes andel av de totale leieinntekstene i Norge. For 1998, derimot, er andelen basert på de faktiske inntektene hvert selskap har hatt fra amerikanske filmer. Det siste tallet er dermed et langt bedre mål enn tallene fra 1996 og 1997.