medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Utgitte bøker og småtrykk etter utgiverspråk

Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.


Utgitte bøker og småtrykk etter utgiverspråk 1991 - 2009 (antall titler)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Bøker            
Bokmål-3 5973 6673 9173 9274 2534 1494 5504 4824 437 
Nynorsk-278312365331399379373374407 
Samisk-27231818211694 
Engelsk--413459506521589614634591 
Andre språk-4817075656364605160 
Totalt-4 3834 4854 8344 8475 2385 1925 6035 5505 499 
Småtrykk            
Bokmål-625564592568575562679680711 
Nynorsk-615955535050574357 
Samisk-10147131311611 
Engelsk--3240424449504326 
Andre språk-381015163119182114 
Totalt-734679709692701683815793819 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bøker            
Bokmål4 5574 4734 7145 2095 0875 8375 7865 6075 8015 368 
Nynorsk397393405535325418420416431359 
Samisk5111614122825251829 
Engelsk5615837807237699049681 0791 2781 082 
Andre språk73495156556873828754 
Totalt5 5935 5095 9666 5376 2487 2557 2727 2097 6156 892 
Småtrykk            
Bokmål7667397577837821 0071 0581 0301 063912 
Nynorsk556675565874781018070 
Samisk147457111919156 
Engelsk31415052446442564233 
Andre språk181512132520827206 
Totalt8848688989099161 1761 2051 2331 2201 027 

Merk:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.