medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Utgitte bøker og småtrykk etter utgiverspråk og emne

Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.

Utgitte bøker og småtrykk etter utgiverspråk og emne 2004 og 2009 (antall titler)

  2004 2009  
Bøker BokmålNynorskSamiskAndre BokmålNynorskSamiskAndre  
Alminnelige skrifter 108 8 0 28 78 3 0 41  
Filosofi 163 5 0 5 148 1 1 19  
Religion 250 14 0 14 221 20 0 14  
Samfunnsvitenskap 887 57 4 163 961 61 11 243  
Språk 44 17 1 16 55 14 1 19  
Naturvitenskap 98 3 0 204 78 0 2 237  
Anvendt vitenskap 621 15 0 292 516 9 1 439  
Kunst, rekreasjon 462 36 5 44 476 40 0 74  
Litteratur 2 006 123 2 30 2 348 149 11 19  
Geografi og historie 448 47 0 28 487 62 2 31  
Totalt 5 087 325 12 824 5 368 359 29 1 136  

  2004 2009  
Småtrykk BokmålNynorskSamiskAndre BokmålNynorskSamiskAndre  
Alminnelige skrifter 5 0 0 0 7 0 0 1  
Filosofi 7 0 0 0 15 0 0 0  
Religion 77 6 0 1 56 10 0 0  
Samfunnsvitenskap 69 4 2 31 64 4 0 8  
Språk 6 6 0 0 5 1 0 0  
Naturvitenskap 42 4 1 2 26 1 0 4  
Anvendt vitenskap 65 7 0 2 51 3 2 4  
Kunst, rekreasjon 115 8 2 22 122 9 0 10  
Litteratur 358 20 2 2 496 38 4 8  
Geografi og historie 38 3 0 9 70 4 0 4  
Totalt 782 58 7 69 912 70 6 39  

Merk:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.