medienorge

Antall nye titler leie- og kjøpevideo

Oversikt over nye titler for leie- og kjøpevideo kommer fra Norsk Videogramforening. Norsk Videogramforening organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Videogramforeningen utarbeider bransjestatistikk knyttet til antall titler, omsetning, pris etc. basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av The International Video Federation (IVF) og rapporterer inn tall for videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.

Antall nye titler leie- og kjøpevideo 1991 - 2010

Leiefilm
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
VHS-558536578572498517510449542 
DVD---------206 
Leiefilm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
VHS62960951448533123---- 
DVD350399444598681748658606619558 
Leiefilm
2010
 
DVD540 

Kjøpefilm
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
VHS--215282289365328450460734 
DVD---------255 
Kjøpefilm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
VHS5734214214332528---- 
DVD3927446777067338431 0221 2091 2441 209 
Kjøpefilm
2010
 
DVD866 

Merk:

Tallene omfatter bare medlemmer av Norsk Videogramforening.