medienorge

Antall trykte aviser etter utgaver per uke

Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie, men har siden 2008 vært publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave av rapporten her.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.

hent data

Antall aviser etter utgivelseshyppighet 2011 - 2020

Utgivelseshyppighet2011201220132014201520162017201820192020  
7 utgaver/uke5554422222  
6 utgaver/uke56565553535549464642  
5 utgaver/uke1211111212118877  
4 utgaver/uke2113339101010  
3 utgaver/uke50525252444339383534  
2 utgaver/uke34343232333238384244  
1 utgave/uke69687375798178817676  
Dagsaviser i alt75737272727168666561  
Fådagersaviser i alt153154157158156156155157153154  
Aviser i alt228227229230228227223223218215  

Merk:

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun aviser som publiseres minimum en gang per uke, og som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA kan derfor være utelatt i oversiktene.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.