medienorge

Antall trykte aviser etter type

Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie, men har siden 2008 vært publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave av rapporten her.
hent data

Antall trykte aviser etter type 2011 - 2020

Antall trykte aviser2011201220132014201520162017201820192020  
Løssalgsaviser2222222222  
Storbyaviser4444444444  
Nr. 2-aviser, store byer3332333332  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
8888888888  
Lokale dagsaviser, ledende56545354535249474643  
Lokale dagsaviser, nr. 22222222222  
Lokale 2-3 dagersaviser82848484777776757677  
Lokale ukeaviser62606465717171746969  
Nasjonale fådagersaviser8999888888  
Aftenposten Aften11 - - - - - - - -  
Dagsaviser i alt75737272727168666561  
Fådagersaviser i alt153154157158156156155157153154  
Alle avistyper228227229230228227223223218215  

Merk:

Oversikten gjelder trykte aviser som kommer ut minst en gang i uken, og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Aftenposten Aften ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.