medienorge

Ti største aviser

Her finner du oversikter over de ti største avisene, basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA). MBL organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. LLA organiserer rundt 110 av de mindre lokalavisene i Norge.

Kun publikasjoner med allment nyhetsstoff og som regnes som avis, er inkludert i tallene. Fra og med 2018 er en større del av avissalg med rabatt inkludert i opplaget, og opplaget oppgis per halvår. Her brukes opplag for siste halvår hvert år. Fra 2014 er det brukt netto totalopplag, som inkluderer både papir- og digitalopplag. Tidligere var opplaget basert på papiraviser.

hent data

Opplagsutvikling for de ti største avisene i 2021

2021 Opplag Endring i
ant. eks.
 
VG* 311 611 24 296  
Aftenposten 254 208 -3 108  
Dagbladet* 109 473 -5 891  
Dagens Næringsliv 95 988 3 341  
Bergens Tidende 89 053 4 951  
Adresseavisen 76 803 1 173  
Stavanger Aftenblad 63 965 697  
Fædrelandsvennen 37 852 1 238  
Klassekampen 34 036 1 661  
Romerikes Blad 33 646 572  

Merk:

For VG er plussutgaven på nett regnet med i opplagstallet fra og med 2017. Dagbladet sin plussutgave er inkludert fra 2015.

Fra og med 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL. I oversikten her vil opplag for andre halvår hvert år bli brukt.

I 2014 ble opplagsrapporteringen endret, slik at opplaget ikke er sammenlignbart med tidligere år. Mens opplaget tidligere var basert på papiraviser, ble det nå fordelt på papiropplag, digitalopplag og netto totalopplag. Her er det fra 2014 brukt netto totalopplag, som inkluderer både papir- og digitalopplag.