medienorge

Ti minste aviser

Her finner du oversikt over de ti minste avisene det enkelte år, med endring i opplaget i forhold til året før. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA). MBL organiserer i første rekke større og mellomstore aviser og mediebedrifter, men også enkelte små aviser. De fleste av små avisene er organisert i LLA. Noen aviser er medlem både i MBL og LLA.

Kun publikasjoner med allment nyhetsstoff som regnes som avis er inkludert i tallene. Fra og med 2018 er en større del av avissalg med rabatt inkludert i opplaget, og opplaget oppgis per halvår. Her brukes opplag for siste halvår hvert år. Fra 2014 er det brukt netto totalopplag, som inkluderer både papir- og digitalopplag. Tidligere var opplaget basert på papiraviser.

hent data

Opplagsutvikling for de ti minste avisene i 2021

2021 Opplag Endring i
ant. eks.
 
Klæbuposten 648 - 67  
Søvesten 671 - 106  
Geita 697 53  
Avisa Lofoten 834 134  
FlatangerNytt 979 -  
Sydvesten 1 006 - 26  
Meråkerposten 1 015 106  
Midsundingen 1 034 - 18  
Birkenes-Avisa 1 175 51  
Stord24 1 181 56  

Merk:

Opplagstallene for 2018 beregnes på en annen måte enn tidligere. Avisene har nå anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

I 2014 ble opplagsrapporteringen endret, slik at opplaget ikke er sammenlignbart med tidligere år. Mens opplaget tidligere var basert på papiraviser, ble det nå fordelt på papiropplag, digitalopplag og netto totalopplag. Her er det fra 2014 brukt netto totalopplag, som inkluderer både papir- og digitalopplag.