medienorge

Antall bredbåndsabonnement

Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige statistikk for 'Det norske ekommarkedet', som inneholder oversikter over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Tallene viser totalt antall bredbåndsabonnement og fordeling på privat- og bedriftssektor. Fra og med 2020 er tilgang til bredbånd via VPN inkludert for bedriftsmarkedet. Dette gjelder tilfeller der ulike aktører har et felles bredbåndsabonnement, men bruker VPN for å gi hver aktør selvstendig Internett-tilgang. Inkludering av slike tilgangsløsninger gir en klar økning i både antall abonnement og omsetning.

Antall bredbåndsabonnement 2000 - 2020 (1000 abonnement)

Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Privat18771863585998871 1261 2981 4351 530 
Bedrift-9204073104125142143139 
Totalt-862053996729911 2511 4401 5771 669 
Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Privat1 5831 6471 7231 7791 8491 9171 9762 0372 0792 136 
Bedrift140138130132128134131129127125 
Totalt1 7231 7861 8531 9111 9772 0502 1072 1652 2062 261 
Type
2020
 
Privat2 204 
Bedrift193 
Totalt2 397 

Merk:

Fra og med 2020 er tilgang til bredbånd via VPN inkludert for bedriftsmarkedet. Dette gjelder tilfeller der ulike aktører har et felles bredbåndsabonnement, men bruker VPN for å gi hver aktør selvstendig Internett-tilgang. Inkludering av slike tilgangsløsninger gir en klar økning i både antall abonnement og omsetning.

Kilder