medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Markedsandeler for TV-distributører

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. De siste årene har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige statistikk, hvor man kan finne data for antall TV-abonnement, abonnement etter tilknytningstype og TV-distributørenes andeler av abonnementene.

Oversikten viser markedsandeler for TV-distributører i Norge, basert på antall abonnement. Bare tilbydere med andeler på 1 prosent eller høyere er inkludert i oversikten for hvert år. Aktører kan derfor gå inn og ut av statistikken over flere år. Fram til 2020 er markedsandelene hovedsaklig rapportert på selskapsnivå, selv om flere selskap tilhører samme eierkonsern. Unntaket er Telenor, hvor andelene er samlet. Fra 2020 er andelene samlet på konsernnivå.

RiksTVs gratisabonnement som kun gir tilgang til NRKs kanaler og lokal-TV, er ikke inkludert i tallene, med unntak av gratisabonnement på TV 2 i 2007. Brukere som fikk TV-signalene sine fra det gamle, analoge bakkenettet som ble faset ut i 2007 - 2009, er heller ikke inkludert.Markedsandeler for TV-distributører 2007 - 2021 (andel abonnement i prosent)

Aktør
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Telenor------- 55,1 52,0 48,4 
Get------- 21,5 19,1 18,0 
RiksTV------- 3,4 9,0 12,5 
Viasat------- 11,6 9,1 8,1 
Lyse------- 1,7 1,8 2,0 
Øvrige------- 6,7 9,0 10,9 
Totalt------- 100,0 100,0 100,0 
Aktør
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Telenor 46,8 46,4 45,9 45,6 44,9 44,2 44,1 43,8 43,4 42,6 
Get 17,5 17,1 17,1 18,4 18,9 19,3 18,9 17,9 17,4 18,1 
RiksTV 13,6 13,3 13,1 12,8 12,5 12,2 12,2 11,9 11,5 11,2 
Viken Fibernett-- 1,5------- 
Viken Fiber--- 3,7 4,1 4,5 4,7 5,1 5,5 6,8 
Viasat 7,6 7,2 6,7 6,1 5,4 4,8 4,1 3,5 3,2 2,9 
Lyse 2,0 2,1 2,3 2,3 2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 2,8 
NTE- 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 
Eidsiva Bredbånd--- 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 
BKK------ 1,0 1,1 1,3 1,4 
Signal Bredbånd--------- 1,2 
Haugaland Kraft-------- 1,0 1,1 
Homebase- 1,1-------- 
Øvrige 12,5 11,7 12,3 8,9 9,5 9,9 9,7 10,6 10,7 8,5 
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktør
2020
2021
 
Telenor Norge 26,6 25,7 
Altibox 22,4 24,6 
Telia Norge 17,6 17,4 
Allente 17,3 15,7 
RiksTV 10,6 10,7 
Øvrige 5,5 5,8 
Totalt 100,0 100,0 

Merk:

TV-distributøren Get ble kjøpt opp av Telia i 2018, og i 2020 ble Get-navnet endret til Telia. Altibox er et samarbeid om bredbånd og TV via fiber, som omfatter en rekke lokale energiselskaper landet rundt. Selskapene har ikke samme eiere, men blir rapportert under ett fra 2020. Telenor-eide Canal Digital og NENT-eide Viasat ble slått sammen til satellitt-distributøren Allente i 2020.

Fra 2020 rapporteres markedsandelene på konsernnivå, mens de fram til 2020 er blitt rapportert på selskapsnivå. Det betyr at selskap med samme eier i hovedsak er blitt rapportert hver for seg. Unntaket er Telenor, hvor andelene har vært samlet. I realiteten er det flere andre selskap som har hatt felles eier: Blant annet eide Get selskapet Homebase. Loqal ble fusjonert inn i Get i 2014 og rapporteres under Get i 2013. Lyse kontrollerer Viken Fiber og Signal Bredbånd.

Viken Fiber ble etablert i 2013 gjennom fusjon mellom Viken Fibernett og flere andre selskaper.

Markedet for TV-distribusjon omfatter her tilknytningsformene kabel-TV, satellitt, digitalt bakkenett og fiber, samt DSL. Mobil-TV ble tatt ut av oversikten med tilbakevirkende kraft i 2012. Sluttbrukere som bare mottar RiksTVs "gratiskanaler" er ikke inkludert, med unntak for 2007, hvor gratisabonnement på TV 2 er med i RiksTVs tall.

For kabel-TV er det først og fremst hentet inn tall fra selskap som også tilbyr bredbånd. Noen kabel-TV-nett som ikke tilbyr bredbånd, først og fremst de som er brukereide, er derfor ikke med i statistikken.

Kilder

Kilder