Andel norsk fonogramomsetning
Informasjon om omsetning av fonogrammer i Norge er hentet fra IFPI Norge, en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonogram Industry). Også plateselskaper som ikke er medlemmer av IFPI Norge, rapporterer inn omsetningstall.

Tabellen viser hvor mye norsk musikk utgjør av fonogramomsetningen totalt, samt innenfor fysisk omsetning (CD/vinyl) og strømming.

Andel norsk fonogramomsetning 2014 - 2019 (prosent)

Type
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Fysisk373934302519 
Strømming192322211820 
Totalt222624232019 
MERK:

Fra og med 2015 er inntekter fra YouTube inkludert i strømmetallene. Disse er lave og har derfor ingen vesentlig innvirkning på totalen. I 2015 lå YouTube-inntektene på 10 mill. NOK.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring