Tegneserier: Største forlag
De to største tegneserieforlagene i Norge er Egmont Serieforlaget (tidl. Hjemmet Serieforlaget) og Bladkompaniet. Semic (Bonnier Publications) la i 1997 ned virksomheten og solgte alle sine blader til Egmont Serieforlaget. Fra og med 1998 er det distribusjonsselskapet Bladcentralen som har fullmakt til å levere Egmont og Bladkompaniets tall til medienorge.

Tegneserier: Største forlag 2003

Forlag Titler Totalt netto-
opplag pr. år
Eiere 
Egmont-Serieforlaget 8710 861 897 Egmont  
Bladkompaniet 293 007 100 Schibsted  
MERK:

Pocketutgaver og julehefter er inkludert.

Opplagstallene er nettotall pr. år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring