Tilgang til IKT i husholdningene
Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for husholdningenes tilgang til ulike typer informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Tallene kan fordeles etter familietype og husholdningsinntekt.
hent data

Andel husholdninger med tilgang til IKT-ustyr hjemme 2003 , fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleMobil-
telefon
Mobiltelefon
m/Internett
PCHånd-
holdt PC
InternettDVD-
spiller
Bil med
trafikknaviga-
sjonssystem
TVDigitale
sendinger
Parabol-
antenne
Kabel-TV  
2003Husholdninger i alt922868115542296392547  
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring