Varer og tjenester handlet på Internett
Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for varer og tjenester handlet på Internett, blant personer som har handlet på Internett siste 3 måneder. Tallene kan fordeles etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon.
hent data

Andel som har handlet ulike varer og tjenester på Internett siste 3 måneder, fordelt på alle , 2003 (prosent)

ÅrAlleDaglig-
varer
Film/
musikk
Bøker,
magasiner
læremateriale
Klær,
sports-
artikler
PC
software
PC
hardware
Elektr-
onisk
utstyr
Aksjer,
finans-
tjenester
Reiser
m.m.
BilletterLotteri/
tipping
 
2003Alle (16-74 år)1293727151316952346  
MERK:

Fordelinger blant de som har handlet på Internett siste 3 måneder.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring