Største forlagsgrupper i Norge
Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

Inntil 2014 skulle omsetningen i felleskontrollerte selskaper tas med i selskaper som følger den internasjonale regnskapsstandarden IFRS, mens dette er valgfritt i norsk regnskapsstandard. Fra og med 2014 er inntektene fra felleskontrollerte selskaper ikke med hos noen av konsernene. Det innebærer blant annet at inntektene fra selskapene som Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene. Det betyr også at Aschehougs inntekter fra bokhandelkjeden Norli ikke er inkludert hos Aschehoug.
hent data

Største forlagsgrupper i Norge 2019

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 2 025 Erik Must AS (85,9%)  
Morselskap Gyldendal ASA 31    
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%) 707    
  Kunnskapsforlaget AS (100%) 23    
  Ark Bokhandel AS (100%) 1 394    
Felleskontrollert virksomhet Lydbokforlaget AS (50%) 119    
  Forlagssentralen ANS (50%) 162    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 198    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 39    
Konsern Cappelen Damm 1 427 Bonnier (50%), Egmont (50%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS 0    
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%) 1 340    
  Sentraldistribusjon AS (100 %) 173    
Felleskontrollert virksomhet Storytel AS (50%) 203    
  Unibok AS (50%) 0    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 39    
Andre Bladcentralen ANS (20%) 228    
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 857 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 27    
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%) 455    
  VB Bok AS (100%) 483    
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%) n.a.    
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%) 2    
  Caspar Forlag AS (48%) 2    
Andre Bladcentralen ANS (20%) 228    
  Bokbasen AS (11,3%) 39    
Konsern Aschehoug 509 William Nygaard (10%), Egil Nygaard (9,2%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS 335    
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%) 136    
  Bestselgerforlaget AS (100%) 5    
  Forlaget Oktober AS (91%) 48    
  Spektrum Forlag AS (100%) 5    
Felleskontrollert virksomhet Norli AS (49%) 1 170    
  Lydbokforlaget AS (50%) 119    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 198    
  Forlagssentralen ANS (50%) 162    
  Unibok AS (50%) 0    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 39    
  Creaza AS (24%) 9    
  Pitch Forlag AS (20%) 10    
MERK:

Aschehoug avviklet Bestselgerforlaget og Spektrum Forlag i 2019.

I 2018 ble de felleseide selskapene Bestselgerforlaget og Kunnskapsforlaget fordelt mellom eierne Aschehoug og Gyldendal. Gyldendal overtok hele Kunnskapsforlaget, mens Aschehoug ble eneeier av Bestselgerforlaget.

I et konsernregnskap tas alle driftsinntekter som går mellom selskaper i samme konsern bort, slik at totalomsetningen bare omfatter kunder utenfor konsernet. I denne oversikten er kun inntekter i datterselskaper tatt med i totalen, siden ingen av selskapene velger å inkludere felleskontrollerte selskaper. Omsetning i tilknyttede selskaper tas ikke med i driftsinntektene.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp en rekke forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring