Omsetning av TV-abonnement etter type
Nasjonal kommunkasjonsmyndiget (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. Fra 2007 har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige statistikk, hvor man kan finne data for antall og omsetning av betalte TV-abonnement etter type tilknytning, samt TV-distributørenes andeler av abonnementene. Statistikken publiseres hvert år på Nkoms nettsider.

Oversikten nedenfor viser omsetning av TV-abonnement i Norge, både totalt og fordelt på tilknytningsform - dvs. hvilken teknologi som brukes for å distribuere TV-signalene. Omsetningen inkluderer ikke bare abonnementsavgift, men også inntekter fra ekstratjenester som filmleie etc. Du kan velge mellom omsetning oppgitt i NOK eller som andeler i prosent.
hent data

Omsetning av TV-abonnement etter type 2007 - 2020 (Mill NOK)

Type20072008200920102011201220132014201520162017201820192020  
Kabel-TV1 4951 7292 2302 3132 4022 5642 7052 8012 8382 7392 9142 6952 6432 463 
Satellitt2 2772 4792 5842 6572 6022 6432 6462 6652 6862 6662 5922 5032 3632 221 
Digitalt bakkenett513745758979311 0881 1651 1961 1861 2141 2741 2731 2331 227 
Fiber1452924836108531 0881 2891 5721 8112 1322 6373 0773 7364 150 
DSL0112116273730312529121186 
Totalt3 9684 8845 8916 4946 8167 4207 8358 2658 5468 7819 4309 5589 98410 067 
MERK:

Kategorien 'DSL' het tidligere 'Øvrige' og inneholdt innslag av abonnement på mobil-TV. Fra og med 2012 er mobil-TV-abonnement tatt ut av oversikten med tilbakevirkende kraft for alle år.

For kabel-TV er tallene primært hentet inn fra tilbydere av bredbånd over kabel-TV-nett. Dette gjør at noen kabel-TV-nett, først og fremst brukereide, kan falle utenfor statistikken.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring