medienorge

Største mediekonsern etter omsetning i Norge

Oversikten over største mediekonserne etter omsetning i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og nettsider, og på informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Alle omsetningstall er hentet fra konsernregnskap så langt det har latt seg gjøre, dvs. at omsetning mellom selskaper i samme konsern er trukket fra, og at hele omsetningen i datterselskap er tatt med. Omsetningen i felleskontrollerte selskap er fram til 2014 fordelt mellom eierkonsernene, men fra og med 2014 er dette endret, slik at omsetning i selskaper som flere konsern kontrollerer sammen ikke lenger tas med. Årsaken er nye internasjonale regnskapsstandarder. Endringen slår ulikt ut for ulike mediekonsern, avhengig av antallet felleskontrollerte selskaper. Eksempelvis vil endringen for Egmont bety at halvparten av inntektene i Cappelen Damm ikke tas med, mens den betyr lite for Schibsteds omsetning i Norge.

I tilfeller der det ikke finnes konserntall for Norge, er omsetningen estimert med utgangspunkt i informasjon fra selskapene selv. Omsetning i utenlandsk valuta er regnet om til NOK etter snittkurs det enkelte år. Der hvor eierandel ikke er oppgitt, er andelen på 100 prosent.

Se også Økonomisk utvikling store mediekonsern og mediekonsernenes historie og virksomhet i medienorges faktadel.

hent data

Største mediekonsern etter omsetning i Norge 2020

Konsern Eiere per 31.12. Utvalgte norske medieselskaper
eller merkenavn
Omsetning
Norge
(mill. NOK)
Omsetning
totalt
(mill. NOK)
Andel
Norge
(prosent)
Egmont Fonden (Danmark) Selveiende stiftelse TV: TV 2. Ukepresse: Egmont Publishing (Hjemmet, Norsk Ukeblad, Vi Menn, Bonytt, Rom 123, Donald Duck m.fl.). Film/kino: Nordisk Film (kinokjede, produksjon og distribusjon), Filmweb.no, Maipo Film (50%). Bok: Cappelen Damm (50%). Nett: Klikk.no, Blogg.no, Side2.no 7 886 16 503 48
- TV 2 Gruppen Egmont Fonden (Danmark) TV: TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, Sport 1 og 2, TV 2 Play, Vimond, Screen Story (90%), RiksTV (50%). Nett: TV2.no 4 972 4 972 100
Schibsted Blommenholm Industrier (Stiftelsen Tinius) (26%), Folketrygdfondet (8%), State Street Bank and Trust Comp (3%) Avis: VG, Aftenposten, Aftenposten Jr, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, 4 lokalaviser, Polaris Media (29%). Nett: E24. Rubrikk: Finn.no (90%) 7 663 12 908 59
NRK Den norske stat TV: NRK1, NRK2, NRK3/Super, NRK TV (nett), RiksTV (50%). Radio: P1, P2, P3, mp3, Alltid Nyheter, P1+ m.fl. Nett: NRK.no 5 893 5 893 100
Amedia Amediastiftelsen Avis: 80 lokale abonnementsaviser (Drammens Tidende, Romerikes Blad, Tønsbergs Blad, Bergensavisen, Nordlys m.fl.), hvorav 7 er rene nettaviser. Riksdekkende nettaviser: Nettavisen. 3 404 3 643 93
Gyldendal Must Holding As (86%), Falck Frås AS (4%) Bok: Gyldendal Norsk Forlag, Tiden, Kolon, Ark Bokhandel, Forlagssentralen (50%), De norske Bokklubbene (48,5%), Lydbokforlaget/Fabel (50%) 2 344 2 344 100
Polaris Media Schibsted (29%), NWT Gruppen AB (26%), Must Invest (15%), Bank of New York (5%) Avis: 44 lokale og regionale mediehus, inkludert Adresseavisen, Fædrelandsvennen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Harstad Tidende og iTromsø. Rubrikk: Finn.no (10%) 2 109 3 516 60
Nordic Entertainment Group (NENT Group) Norges Bank (8%), Swedbank Robur Funds (8%), Nordea Funds (8%) TV: TV3, Viasat 4, TV6, Viaplay, Allente (50%), Viafree. TV-produksjon: Strix, Monster, Rakett, Novemberfilm. Radio: P4, P5, P6, NRJ m.fl. Nett: Splay Norge 1 883 12 274 15
Discovery Communications (USA) Advance/Newhouse Communications Corp. (24%), John Malone (Liberty Media) (21%) TV: TVNorge, Fem, Max, Vox, Discovery Channel, TLC, Eurosport Norge, Dplay, Eurosport Player 1 683 100 312 2
Aller (Danmark) Allerfonden (>50%) Avis: Dagbladet. Ukepresse: Allers, KK, Se og Hør, Vi over 60 m.fl. Nett: Dinside, Børsen, SOL, Lommelegen. 1 599 5 454 29
Cappelen Damm Egmont (Danmark) (50 %), Bonnier (Sverige) (50%) Bok: Cappelen Damm forlag, NorskeSerier, Flamme, Font, Fontini, Storytel (50%), Sentraldistribusjon 1 308 1 308 100

Merk:

Schibsteds totalomsetning i 2020 falt kraftig på grunn av utskilling av og redusert eierskap i rubrikkgiganten Adevinta fra og juli samme år.

NENTs omsetning i Norge er i 2020 kraftig redusert. Dette skyldes dels sammenslåingen av TV-selskapet Viasat med Telenors TV-distributør og dels det planlagte salget av produksjonsselskaper som Monster og Strix. Viasat inngår fra mai 2020 i selskapet Allente, hvor NENT eier 50 %. Allente regnes som et tilknyttet selskap og er derfor ikke inkludert i omsetningen. Produksjonsselskapene er holdt utenfor omsetningstallene fordi de var lagt ut for salg.

Schibsted solgte i 2019 Fædrelandsvennen og tre lokalaviser til Polaris Media, men salget ble først gjennomført januar 2020.

I 2019 ble TV- og radiovirksomheten i MTG skilt ut i selskapet Nordic Entertainment Group NENT og aksjene fordelt mellom MTGs eiere. Fram til 2018 kontrollerte Stenbeck-familien konsernet Modern Times Group (MTG) gjennom selskapet Kinnevik. I august 2018 ble Kinneviks aksjer i MTG fordelt på Kinneviks eiere, og Stenbeck-familien sin eierandel i konsernet ble kraftig redusert.

Aller-konsernets regnskapsår går fra 1. oktober det ene året til 30. september året etter. Fram til 2016/2017 er Allers norske omsetning basert på konsernregnskapet for Aller Holding i Danmark, omregnet fra danske kroner. Fra 2016/2017 er omsetningen basert på tall motatt direkte fra Aller Media Norge, i norske kroner.

Der konserneiernes andeler av stemmer i selskapet avviker fra andeler av aksjekapitalen, er det stemmeandelen som er oppgitt.

Egmont Fonden er både en selveiende, allmennyttig stiftelse og en forretningsdrivende virksomhet. Informasjon om omsetning i Norge er hentet inn fra konsernledelsen.

Kilder

    Selskapene