Opplagstall samiske aviser
Informasjon om samiske aviser er hentet fra Medietilsynet, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikten er basert på hvilke aviser som har mottatt tilskudd fra støtteorningen for samiske aviser. Medietilsynet administrerer pressestøtten, hvor tilskuddet til samiske aviser inngår.

Fram til 2014 er opplagstallene basert på salg av papirutgaver. I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser lagt om, og netto totalopplag ble hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang. I 2018 ble opplagsreglene endret igjen, slik at mer avissalg med rabatt tas med enn tidligere. Samtidig begynte en å oppgi opplag per halvår. Her brukes opplagstall for siste halvår hvert år.

Opplagstall for samiske aviser 1994 - 2020

Avis
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Assu----783839811855767963 
Min Aigi----1 0871 377925945925964 
Ságat----2 5442 5592 5192 3702 3032 317 
Avis
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Assu9691 0031 1291 1171 0841 0219751 088-- 
Min Aigi9641 1421 1971 0231 2111 1791 1771 104-- 
Ávvir--------1 2041 204 
Ságat2 3792 4252 4272 5072 5012 4072 5232 7172 7222 728 
Lokalavisa NordSalten-----2 6242 5812 5362 4282 723 
Avis
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Ávvir1 2711 0881 0471 0641 0841 0331 0311 0341 1571 201 
Ságat2 7322 7972 7832 7972 7822 8332 9282 9423 0133 032 
Lokalavisa NordSalten2 6552 8712 8382 8472 7892 8722 6492 6122 4632 390 
Snåsningen1 5751 6111 6171 6031 6381 6181 5791 5491 4891 427 
SÁMI Ođasmagasiidnan.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.- 
Avis
2020
 
Ávvir1 269 
Ságat3 024 
Lokalavisa NordSalten2 261 
Snåsningen1 395 
SÁMI Ođasmagasiidna- 
MERK:

Avisa SÁMi Ođasmagasiidna kom inn i støtteordningen i 2019, men har ikke opplagskontrollert netto totalopplag som de andre avisene.

Fra og med 2014 er opplag oppgitt som netto totalopplag - dvs. som en kombinasjon av papir- og digitalopplag. I 2018 ble reglene endret slik at mer avissalg med rabatt telles med. Samtidig begynte en å publisere opplagstall per halvår. Her brukes opplag for siste halvår hvert år.

Assu og Min Aigi ble slått sammen til Ávvir i 2008.

To av avisene er i utgangspunktet norskspråklige, men har også samisk innhold: Lokalavisa NordSalten mottar støtte til innstikk på lulesamisk, og Snåsningen mottar støtte til innstikk på sørsamisk.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring