medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall trykte aviser etter utgaver per uke

Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2008 har den vært publisert av Høgskulen i Volda.

I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike kategorier av trykte aviser. Høsts siste rapport gjaldt året 2020 og du finner den her. Høst har også samlet inn data om norske aviser for senere år, men uten å publisere en rapport.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.Antall aviser etter utgivelseshyppighet 1969 - 2022

Utgivelseshyppighet1969197819871990199319961999  
7 utgaver/uke - - - - 449  
6 utgaver/uke81746662596057  
5 utgaver/uke251516151412  
4 utgaver/uke2578643  
3 utgaver/uke47515345445050  
2 utgaver/uke28403832363133  
1 utgave/uke31363739455759  
Dagsaviser i alt85848886848281  
Fådagersaviser i alt106127128116125138142  
Aviser i alt191211216202209220223  
Utgivelseshyppighet2000200120022003200420052006200720082009  
7 utgaver/uke9910101013111195  
6 utgaver/uke56545150504850505256  
5 utgaver/uke12121212121111111312  
4 utgaver/uke4332222222  
3 utgaver/uke48495052525253535050  
2 utgaver/uke32323032333432323233  
1 utgave/uke57586164666569697067  
Dagsaviser i alt81787674747474747675  
Fådagersaviser i alt137139141148151151154154152150  
Aviser i alt218217217222225225228228228225  
Utgivelseshyppighet2010201120122013201420152016201720182019  
7 utgaver/uke5555442222  
6 utgaver/uke56565655535355494646  
5 utgaver/uke12121111121211887  
4 utgaver/uke221133391010  
3 utgaver/uke50505252524443393835  
2 utgaver/uke33343432323332383842  
1 utgave/uke68696873757981788176  
Dagsaviser i alt75757372727271686665  
Fådagersaviser i alt151153154157158156156155157153  
Aviser i alt226228227229230228227223223218  
Utgivelseshyppighet202020212022  
7 utgaver/uke222  
6 utgaver/uke424036  
5 utgaver/uke744  
4 utgaver/uke101111  
3 utgaver/uke343639  
2 utgaver/uke444647  
1 utgave/uke767474  
Dagsaviser i alt615753  
Fådagersaviser i alt154156160  
Aviser i alt215213213  

Merk:

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun aviser som publiseres minimum en gang per uke, og som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA kan derfor være utelatt i oversiktene.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.