medienorge

Antall trykte aviser etter type

Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut på papir minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret.

Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie, men har siden 2008 vært publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier. Siste utgave av rapporten kom i 2021, med data for 2020, men Høst har også utarbeidet oversikter for 2021, som er brukt her.

hent data

Antall trykte aviser etter type 2012 - 2021

Avistype2012201320142015201620172018201920202021  
Løssalgsaviser2222222222  
Storbyaviser4444444444  
Nr. 2-aviser, store byer3323333322  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
8888888888  
Lokale dagsaviser, ledende54535453524947464340  
Lokale dagsaviser, nr. 22222222222  
Lokale 2-3 dagersaviser84848477777675767779  
Lokale ukeaviser60646571717174696968  
Nasjonale fådagersaviser9998888888  
Aftenposten Aften1 - - - - - - - - -  
Dagsaviser i alt73727272716866656158  
Fådagersaviser i alt154157158156156155157153154155  
Alle avistyper227229230228227223223218215213  

Merk:

Oversikten gjelder trykte aviser som kommer ut minst en gang i uken, og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Aftenposten Aften ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.