medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall trykte aviser etter type

Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut på papir minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret.

Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie, men har siden 2008 vært publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier. Siste utgave av rapporten kom i 2021, med data for 2020, men Høst har også utarbeidet oversikter for 2021, som er brukt her.

På grunn av de store endringene i avisenes utgaver per uke, er kategoriene som blir brukt her mindre dekkende, og oversikten blir ikke oppdatert videre. Se heller Antall aviser etter type, som også inkluderer rene nettaviser.Antall trykte aviser etter type 1969 - 2021

Avistype1969197819871990199319961999  
Løssalgsaviser2222222  
Storbyaviser4444444  
Nr. 2-aviser, store byer7654433  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
5666666  
Lokale dagsaviser, ledende42485659585858  
Lokale dagsaviser, nr. 224171410987  
Lokale 2-3 dagersaviser72858675747778  
Lokale ukeaviser27312829364549  
Nasjonale fådagersaviser7111412151615  
Aftenposten Aften1111111  
Dagsaviser i alt85848886848281  
Fådagersaviser i alt106127128116125138142  
Alle avistyper191211216202209220223  
Avistype2000200120022003200420052006200720082009  
Løssalgsaviser2222222222  
Storbyaviser4444444444  
Nr. 2-aviser, store byer3333333333  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
6666666688  
Lokale dagsaviser, ledende59585756565656565656  
Lokale dagsaviser, nr. 26432222222  
Lokale 2-3 dagersaviser75767679798079798181  
Lokale ukeaviser48485054575762626361  
Nasjonale fådagersaviser141515151514131387  
Aftenposten Aften1111111111  
Dagsaviser i alt81787674747474747675  
Fådagersaviser i alt137139141148151151154154152150  
Alle avistyper218217217222225225228228228225  
Avistype2010201120122013201420152016201720182019  
Løssalgsaviser2222222222  
Storbyaviser4444444444  
Nr. 2-aviser, store byer3333233333  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
8888888888  
Lokale dagsaviser, ledende56565453545352494746  
Lokale dagsaviser, nr. 22222222222  
Lokale 2-3 dagersaviser81828484847777767576  
Lokale ukeaviser62626064657171717469  
Nasjonale fådagersaviser7899988888  
Aftenposten Aften111 - - - - - - -  
Dagsaviser i alt75757372727271686665  
Fådagersaviser i alt151153154157158156156155157153  
Alle avistyper226228227229230228227223223218  
Avistype20202021  
Løssalgsaviser22  
Storbyaviser44  
Nr. 2-aviser, store byer22  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
88  
Lokale dagsaviser, ledende4340  
Lokale dagsaviser, nr. 222  
Lokale 2-3 dagersaviser7779  
Lokale ukeaviser6968  
Nasjonale fådagersaviser88  
Dagsaviser i alt6158  
Fådagersaviser i alt154155  
Alle avistyper215213  

Merk:

Oversikten gjelder trykte aviser som kommer ut minst en gang i uken, og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Aftenposten Aften ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.