medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Samlet opplag etter avistype

Avisforsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon som kommer ut på papir minst én gang per uke. Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Til og med 2007 ble rapporten utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie - fra 2008 er den blitt publisert av Høgskulen i Volda. Siste utgave kom i 2021 og har data for 2020, men Høst har også utarbeidet oversikter for 2021 som er inkludert her. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier.

Rene nettaviser er ikke inkludert i opplagstallene, heller ikke avisenes søndagsutgaver. Fra og med 2014 er digitalt opplag for avisens nettutgaver regnet med, slik at det som oppgis er en kombinasjon av papiropplag og digitalt opplag ("netto totalt opplag").

I oversikten her er Høsts totalopplag fra og med 2017 supplert med opplaget for VG+. Opplagstallene for 2018 er utarbeidet av medienorge, basert på samme kildegrunnlag som andre år. I 2018 ble opplagsreglene endret slik at mer avissalg med rabatt tas med enn før. Samtidig begynte en å publisere opplagstall per halvår. I denne oversikten brukes opplag for siste halvår hvert år.Samlet opplag etter avistype (1000 eks) 1969 - 2021

Avistype1969197819871990199319961999  
Løssalgsaviser167295533587605563581  
Storbyaviser388430513521536543542  
Nr. 2-aviser, store byer1711301201101028987  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
848496119128136150  
Lokale dagsaviser, ledende548714902947952953966  
Lokale dagsaviser, nr. 21691401501201029878  
Lokale 2-3 dagersaviser266328385363354363372  
Lokale ukeaviser515746496490100  
Nasjonale fådagersaviser698012112012011491  
Aftenposten Aften157188181193199189180  
Dagsaviser i alt1 6831 9812 4962 5962 6242 5702 584  
Fådagersaviser i alt386465552532538566562  
Alle avistyper2 0692 4473 0483 1283 1633 1373 146  
Avistype2000200120022003200420052006200720082009  
Løssalgsaviser569581582566548506462445408368  
Storbyaviser530513512503493488482486477467  
Nr. 2-aviser, store byer83797878808076736864  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
153156154151153160163169177173  
Lokale dagsaviser, ledende967957947934923909896885867840  
Lokale dagsaviser, nr. 267523834333333333231  
Lokale 2-3 dagersaviser365381386403403400390392398393  
Lokale ukeaviser99100107119123123140140136132  
Nasjonale fådagersaviser941071061071059988907680  
Aftenposten Aften176168164155148142137131125112  
Dagsaviser i alt2 5452 5072 4732 4232 3792 3182 2502 2222 1531 943  
Fådagersaviser i alt558588598629631622617621610716  
Alle avistyper3 1033 0943 0723 0513 0102 9392 8672 8442 7632 659  
Avistype2010201120122013201420152016201720182019  
Løssalgsaviser331311277244212184172270324369  
Storbyaviser460450435414418399396414473465  
Nr. 2-aviser, store byer58535047373939394650  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
173174176173171169170172188197  
Lokale dagsaviser, ledende815791757712685637629625659663  
Lokale dagsaviser, nr. 230292826252424252727  
Lokale 2-3 dagersaviser388381382380368341339343360379  
Lokale ukeaviser134132129134134147148149155152  
Nasjonale fådagersaviser77789299101100102104104104  
Aftenposten Aften10510296 - - - - - - -  
Dagsaviser i alt1 8681 8081 7221 6171 5481 4531 4301 5461 7181 771  
Fådagersaviser i alt704693699613602588588596619634  
Alle avistyper2 5722 5012 4212 2302 1502 0412 0182 1412 3372 406  
Veid opplag2 2142 1472 0561 8981 8061 6941 655 - - -  
Avistype20202021  
Løssalgsaviser403421  
Storbyaviser480484  
Nr. 2-aviser, store byer5350  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
206218  
Lokale dagsaviser, ledende664631  
Lokale dagsaviser, nr. 22726  
Lokale 2-3 dagersaviser406435  
Lokale ukeaviser155160  
Nasjonale fådagersaviser104105  
Dagsaviser i alt1 8331 829  
Fådagersaviser i alt665700  
Alle avistyper2 4982 529  

Merk:

VG+ er inkludert i VGs totalopplag fra og med 2017, mens Dagbladets plussutgave er med fra 2015. Dagens Næringsliv har i perioden 2016-2019 ikke ønsket å få målt opplaget sitt. Her er det da brukt estimater for DNs opplag disse årene.

Oversikten gjelder kun trykte aviser og deres nettutgaver, og omfatter bare publikasjoner med minst en utgave per uke som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon.

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver), mens det tidligere er basert på papiropplag alene. Fra og med 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL. I oversikten her vil opplag for andre halvår hvert år bli brukt.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Veid totalopplag angir gjennomsnittlig samlet opplag når man tar hensyn til hvor ofte de ulike avisene kommer ut, slik at opplaget til en ukeavis veier mindre enn en avis som kommer hver dag.

Aftenposten Aften gikk fra fem til tre utgaver per uke i 2009, og ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Kategorien storbyaviser omfatter avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.