Aviser med størst opplagstap
Her finner du oversikter over avisene med størst opplagsnedgang hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA), men bearbeidet av medienorge. Publikasjoner som avisforsker Sigurd Høst ikke regner som avis, er tatt ut.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.
hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst tilbakegang i 2020

2020 Opplag Endring i
ant. eks.
 
Aftenposten Junior 27 358 -1 204  
Fædrelandsvennen 36 614 - 730  
Lindesnes 6 035 - 541  
Morgenbladet 27 868 - 540  
Saltenposten 4 299 - 419  
Varden 18 497 - 360  
Lister 5 797 - 355  
Harstad Tidende 9 054 - 349  
Eikerbladet 2 572 - 224  
Framtid i Nord 3 800 - 211  
MERK:

For VG er plussutgaven på nett regnet med i opplagstallet fra og med 2017. Dagbladet inkluderte opplaget for sin plussutgave til og med 2018, men rapporterte plussutgaven separat fra 2019. Her er plussutgaven regnet med i Dagbladets totalopplag.

Fra og med 2018 beregnes opplagstallene på en annen måte enn tidligere. Det er nå anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring