medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall aviser og samlet opplag

Her finner du en oversikt over antall norske aviser og samlet opplag, med utgangspunkt i rapporter utarbeidet av avisforsker Sigurd Høst. Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst én gang per uke. Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret, som utgjør den mest omfattende informasjonen som er tilgjengelig om norsk avisutvikling. I rapporten finnes bl.a. antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. Den siste utgaven dekker året 2020. Les den her.

Fra 2021 er tallene utarbeidet av medienorge, med samme kildegrunnlag som Høst. I oversikten nedenfor er Høsts totalopplag supplert med opplaget for VG+ fra og med 2017. Opplagstall for 2018 er også utarbeidet av medienorge, siden endringer i opplagsreglene gjorde at Høst ikke publiserte tall for dette året. Endringene handlet om at mer avissalg med rabatt ble inkludert i opplagstallene enn før. Samtidig begynte en å publisere opplag per halvår. Her er det brukt tall for siste halvår hvert år.

Høsts oversikt inkluderte kun aviser som fortsatt kommer ut på papir. I tabellen under har medienorge fra 2020 lagt til informasjon om rene nettaviser, men bare de som tar betalt og som har godkjente opplagstall.Antall aviser og samlet opplag 1952 - 2022

1952196619691978198419871990199319961999  
Antall trykte aviser227193191211219216202209220223 
Samlet nettoopplag i 10001 7551 9622 0692 4472 7803 0483 1283 1633 1403 146 
2000200120022003200420052006200720082009  
Antall trykte aviser218217217222225225228228228225 
Samlet nettoopplag i 10003 1033 0943 0723 0513 0102 9392 8672 8432 7632 659 
2010201120122013201420152016201720182019  
Antall trykte aviser226228227229230228227223223218 
Samlet nettoopplag i 10002 5722 5012 4212 2302 1502 0412 0182 1412 3372 406 
202020212022  
Antall trykte aviser215213213 
Samlet opplag trykte aviser2 4982 5292 510 
Antall rene nettaviser121824 
Samlet digitalt opplag436275 
Totalt opplag2 5412 5912 584 

Merk:

Fram til 2020 omfatter oversikten kun trykte aviser og deres betalte opplag på papir og nett.

VG Pluss er inkludert i opplagstallene fra 2017. Sammen med endringen i opplagsreglene i 2018 bidrar dette til en klar økning i totalopplaget.

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver). Fra 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt. I oversikten her brukes opplag for andre halvår hvert år.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.