medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall aviser etter type

Oversikten over antall aviser etter type er utarbeidet av medienorge. Kun betalte aviser med beregnet opplagstall fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) er inkludert i tabellen.

Enkelte av kategoriene samsvarer med oversikten over Antall trykte aviser etter type 2011-2020, utarbeidet av Sigurd Høst. Høsts oversikter, som ble presentert i den årlige rapportserien Avisåret frem til 2020, delte blant annet inn avisene etter antall trykte utgaver per uke.

Siden avisene stadig kutter ned på antall trykte utgaver, og vi får stadig flere rene nettaviser i det norske avislandskapet, er det behov for annen type inndeling av avisene. Betalte nettaviser med opplagstall er derfor inkludert i tabellen nedenfor. For lokalavisene er inndelingen basert på opplag.

hent dataAntall aviser etter type 2020 - 2022

Avistype202020212022  
Riksdekkende nyhetsaviser333  
Storbyaviser, ledende444  
Nr.2-aviser i store byer455  
Bydelsaviser store byer558  
Riksdekkende nisjeaviser161616  
Lokalaviser 25 000+ i opplag555  
Lokalaviser med 10 000-24 999 i opplag262727  
Lokalaviser med 5 000-9 999 i opplag535351  
Lokalaviser med 2 000-4 999 i opplag696870  
Lokalaviser med <2 000 i opplag424548  
Aviser i alt 227231237  
Av dette rene nettaviser121824  

Merk:

Store byer omfatter her Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.