medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Største forlagsgrupper i Norge

Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

Inntektene fra felleskontrollerte selskaper er ikke med hos noen av konsernene. Det innebærer blant annet at inntektene fra selskapene som Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene. Det betyr også at inntekter fra bokhandelkjeden Norli ikke er inkludert hos Aschehoug.

hent dataStørste forlagsgrupper i Norge 2021

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 2 521 Erik Must AS (85,9%), Falck Frås AS (4,3%)  
Morselskap Gyldendal ASA 33    
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%) 926    
  Ark Bokhandel AS (100%) 1 657    
  Forlagssentralen ANS (100%) 174    
Felleskontrollert virksomhet Lydbokforlaget AS (50%) 165    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 178    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (30%) 41    
Konsern Cappelen Damm 1 302 Egmont (100%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS 0    
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%) 1 190    
  Sentraldistribusjon AS (100 %) 187    
Felleskontrollert virksomhet Storytel AS (50%) 320    
  Unibok AS (50%)      
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 41    
Andre Bladcentralen AS (20%) 247    
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 926 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 10    
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%) 493    
  Akademika AS (100%) 504    
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%)      
  Ebok.no 0    
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%) 2    
  Caspar Forlag AS (48%) 2    
Andre Bladcentralen AS (20%) 247    
  Bokbasen AS (11,3%) 41    
Konsern Aschehoug 646 William Nygaard (10,2%), Egil Nygaard (9,2%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS 444    
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%) 179    
  Forlaget Oktober AS (91%) 48    
Felleskontrollert virksomhet Norli AS (51%) 1 394    
  Lydbokforlaget AS (50%) 165    
  Unibok AS (50%)      
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 178    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (20%) 41    
  Creaza AS (24%) 13    

Merk:

Gyldendal overtok i mai 2021 hele eierskapet av Forlagssentralen. Inntektene fra Forlagssentralen inngår dermed i Gyldendals konsernregnskap.

Bonnier solgte i 2021 sine aksjer i Cappelen Damm til Egmont. Etter at Egmont overtok hele eierskapet, utarbeides det ikke lenger konsernregnskap for Cappelen Damm. Forlaghusets konserninntekter i 2021 er et estimat basert på datterselskapene Cappelen Damm AS og Sentraldistribusjon.

I et konsernregnskap tas alle driftsinntekter som går mellom selskaper i samme konsern bort, slik at totalomsetningen bare omfatter inntekter fra kunder utenfor konsernet. Inntekter i datterselskaper er med i totalen, mens omsetning i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper ikke tas med i driftsinntektene.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp en rekke forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen.

Kilder

    Selskapenes årsberetninger

Kilder

    Selskapenes årsberetninger