Lesing av papiravis en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av papiravis en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest avis, eller for hvor mye tid som er brukt på avislesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lest papiravis en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-8484-858482848181 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)77787777757474726865 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)64635551494239323027 
MERK:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring